Getty Images

Transparenta skatter med ny hållbarhetsstandard

11 december, 2020

Ökade krav på öppenhet inom skatt har länge varit i ropet. Från 1 januari 2021 börjar den nya GRI-skattestandarden gälla.

Den nya standarden för hållbarhetsredovisning gällande skatt inom ramen för Global Reporting Initiative (GRI) publicerades redan i början av året, med en uppmaning från Global Sustainability Standars Board (GSSB) att börja använda standarden skyndsamt. Nu närmar sig datum för ikraftträdandet.

1 januari 2021 börjar den nya skattestandarden GRI 207: Tax 2019 gälla för de företag och organisationer som vill inkludera standarden i sin hållbarhetsrapportering. Själva rapporten revideras inte utan hamnar som en särskilt skatterapport till årsredovisningen.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig FAR, menar att alltfler börsbolag upprättar hållbarhetsredovisningar och att det är till företagets fördel att ta itu med detta.

– Det här är en frivillig möjlighet för bolag att på ett transparent sätt vara öppna kring sina skattepositioner, för att eventuellt slippa bli misstänkliggjorda. För många företag är det därtill en affärsmässig möjlighet, säger han.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Att notera är alltså att det är frivilligt att redovisa verksamhetens agerande enligt de fyra upplysningarna i standarden, det vill säga, bolagets inställning till skatt (exempelvis en skattestrategi), skattestyrning, kontrollramverk och riskhantering, intressentdialog och hantering av skatteangelägenheter samt land-för-land-rapportering.

Och allt fler bolag fångar upp de ökade kraven på öppenhet inom skatt. Marknadens efterfrågan på transparent och öppet redovisad regelefterlevnad ökar snabbt med den hållbarhetstrend som nu finns överallt, fortsätter FAR:s skatteexpert.

– Inget företag vill bli beskyllda för att hålla på med tveksamma skatteupplägg. Det är ypperligt sätt att visa att man betalar sina skatter på rätt sätt, både i Sverige och i andra länder där man eventuellt är verksam. Det inger förtroende, säger Hans Peter Larsson.

Taggar: hållbarhet hållbarhetsredovisning skatt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp