Foto: Getty Images

Toppbetyg för Balans – så tycker läsarna

5 november, 2018

Balans är väldigt uppskattad av FAR:s medlemmar. Mest intressanta är de yrkesrelaterade artiklarna. Det visar en läsarundersökning som genomfördes i oktober 2018.

93 procent av FAR:s medlemmar anser att Balans är en ”bra tidning” eller ”mycket bra tidning” och närmare 80 procent läser hälften eller fler av alla nummer. Knappt hälften av medlemmarna läser samtliga nummer. På frågan om Balans upplevs som ”trovärdig” svarar 96 procent av medlemmarna att de instämmer. Runt 90 procent ger Balans omdömena ”aktuell”, ”saklig” och ”informativ”. 78 procent anger att Balans är ”värdefull för mig”.

– Att så många FAR-medlemmar anser att Balans är värdefull och läser tidningen regelbundet är glädjande för oss på redaktionen och ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Och att närmare hundra procent ger omdömet trovärdig är ett mycket fint betyg som väldigt få tidningar får, säger Balans chefredaktör Pernilla Halling.

Pernilla Halling, chefredaktör Balans. Foto: Lieselotte van der Meijs

Balans är FAR:s tidning för fri och obunden debatt i aktuella branschfrågor. En klar majoritet av FAR:s medlemmar, 74 procent, anser att det är viktigt att tidningen är fortsatt obunden och kan lyfta åsikter som inte delas av FAR.

– Det är en trovärdighetsfråga. Läsaren ska inte känna minsta tvivel om att Balans kan ta upp och belysa olika aspekter och åsikter även i de fall där FAR har en motsatt åsikt. Balans nämns ju faktiskt i domstolar och används i undervisning vid universitet och högskolor,  säger Pernilla Halling.

– Att Balans chefredaktör också är ansvarig utgivare och därmed har ensamrätt att fatta beslut om publicering i tidningen är en tradition som går väldigt långt tillbaka i tiden. Detta är oerhört viktigt för Balans trovärdighet. Den ansvarige utgivaren är ju som bekant enligt lag ansvarig för allt som publiceras i tidningen, så det gäller att hålla sig informerad om vad som gäller och ha omdöme, fortsätter hon.

Yrkesrelaterade artiklar rankas högst av läsarna. Mest intressant är Expertfrågan tätt följd av Aktuelltsidorna. Över hälften av medlemmarna anser att debattsidorna och Caisa Drefeldts krönika är ”intressant” eller ”mycket intressant”.

Läs mer: Balans chans att vinna Publishingpriset

Allt fler väljer att läsa Balans digitalt, men fortfarande är det fler som vill läsa papperstidningen än digitaltidningen, 62 procent respektive 11 procent. 27 procent läser Balans både i print och digitalt.

70 procent av medlemmarna läser Balans fördjupning som medföljer vart annat nummer av Balans. Läsningen är högst bland dem som är 35 år eller yngre.

Ett område som redaktionen behöver jobba med är tidningenbalans.se. Det är visserligen fler som har upptäckt sajten jämfört med läsarundersökningen som gjordes 2015, men andelen medlemmar som regelbundet besöker sajten är endast 22 procent.

– Tidningenbalans.se är ett komplement till Balans, bland annat publicerar vi längre versioner av vissa artiklar som inte får plats i själva tidningen. Vi vill ju så klart att fler FAR-medlemmar upptäcker tidningenbalans.se och upplever att den också är värdefull i yrkesvardagen, så det kommer vi att satsa på framöver. Men bland dem som är 35 år eller yngre är andelen som regelbundet besöker tidningenbalans.se högre och det är glädjande, säger Pernilla Halling.

Undersökningen omfattar 400 telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda FAR-medlemmar, och genomfördes av ARS Research under oktober 2018.

Text: Mats Rimér

mats.rimer@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp