Foto: Getty Images

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019

Revisorsinspektionen slopar timkravet för revisorer. I stället för att räkna timmar ska myndigheten framöver titta närmare på återvändande revisorers utbildning och erfarenhet.

Revisorsinspektionen (RI) inför nya regler om auktorisation, godkännande och fortbildning. För att underlätta för revisorer som har varit borta från yrket och som vill återvända, ska myndigheten framöver göra en mer kvalitativt inriktad bedömning av utbildning och erfarenhet.

I dag måste den som auktoriseras eller förnyar en auktorisation ha utövat ett visst antal timmar i revisionsverksamhet de senaste fem åren.

– Vi avskaffar timkravet för att det inte längre är ändamålsenligt. Den som har tagit revisorsexamen eller auktoriserats har redan fått ett officiellt erkännande från staten för sin kompetens. Revisorskåren är liten och det finns en sårbarhet i det. Om man lämnar yrket och vill komma tillbaka blir det märkligt om vi som myndighet ställer upp regler som i onödan försvårar för återvändande, säger David Gripenhjärta, jurist på Revisorsinspektionen.

FAR:s chefsjurist Maria Lantz menar att regeländringarna är rätt steg på vägen.

– Att RI har tagit detta initiativ är glädjande. Det ska bli intressant att följa utvecklingen och se om det får den positiva effekt för branschen som RI och FAR hoppas, säger Maria Lantz.

Maria Lantz. Foto: Lieselotte van der Meijs

Framöver ska den revisor som har arbetat med annat i mer än fem år och vill utöva yrket igen lämna in en redogörelse över sin erfarenhet och utbildning till RI. Fallen bedöms individuellt. Ett par olika faktorer kommer att väga in i RI:s bedömning. Frågor myndigheten kommer att ha i bakhuvudet är exempelvis: Hur länge arbetade personen som revisor innan uppehållet? Vad har revisorn skaffat sig för ny kunskap? Hur länge har hen varit borta från yrket?

– Internationalisering och digitalisering är sådant som ökar i relevans. Man kanske har arbetat inom fintech, eller med annat som ligger nära revision. Det ska vara relevant, men att man har arbetat med något relevant betyder inte per automatik att man kan komma tillbaka. Allt ska vägas in i en samlad helhetsbedömning, säger David Gripenhjärta.

Övriga krav för att bli auktoriserad, exempelvis avseende bosättning och yrkesverksamhet, gäller på samma sätt som tidigare.

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2019.

Läs mer: Förslag på slopat timkrav välkomnas av FAR

Taggar: auktoriserad revisor Revisorsinspektionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
ANNONS
Far Online

Han leder Sveriges största startup

3 april, 2020 Med ett egenutskrivet recept tar sig Ola Gunnarsson an rollen som VD för Aspia.

Tänka kundvärde ett måste i konsultens roll  

2 april, 2020 "Redovisnings- och lönekonsulter behöver gå mer mot den coachande rådgivarens roll och fokusera på kundvärdet."

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

 Upp