Getty Images

Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

13 januari, 2021

Statliga myndigheters effektutvärderingar av näringspolitiska insatser håller inte måttet. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Vinnova – vars analyser i frågorna brister i tillförlitlighet.

Riksrevisionen skräder inte orden i sin granskning av de tre statliga myndigheternas effektutvärderingar, som syftar till att mäta resultatet av de insatser som görs för att skapa jobb och växande företag.

Bara två av 37 granskade utvärderingar når upp till den nivå som krävs för att utvärderingen på ett säkert sätt ska kunna uttala sig om orsakssamband, skriver Riksrevisionen i ett uttalande.

– Effektutvärderingar från Tillväxtverket och Vinnova, samt Almis effektmätningar utförda av SCB, har i regel så stora brister att de inte bör användas för vägledning om orsakssamband inom näringspolitiken, säger Niklas Kaunitz, projektledare för granskningen.

Staten lägger årligen cirka 60 miljarder på olika näringspolitiska insatser. EU-bidrar med ytterligare 10–15 miljarder. För att säkerställa att pengarna används på bästa sätt utvärderas effekterna av Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Vinnova. Det är alltså dessa effektutvärderingar, genomförda mellan åren 2015–2018, som Riksrevisionen nagelfarit.

I granskningen ingick även de årliga ”effektmätningarna” som SCB utför på uppdrag av Almi. De framställs av Almi som effektutvärderingar, men bör enligt SCB inte tolkas som sådana.

Riksrevisor Helena Lindberg. Foto: Frida Ström

Även om Tillväxtanalys effektutvärderingar i flera fall visar på brister i analysdelarna, håller de ändå högre kvalitet än rapporterna från Tillväxtverket, Vinnova och Almi/SCB, ”som endast i liten utsträckning uppnår de mest grundläggande kraven som kan ställas på en effektutvärdering”, skriver Riksrevisionen vidare.

– Effektutvärderingar utgör en förhållandevis liten andel av den mängd utvärderingar, utredningar och analyser som produceras inom det näringspolitiska området. De har dock en viktig roll och ett utvecklingsarbete behövs för att öka tillförlitligheten, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg.

Taggar: Riksrevisionen Tillväxtverket

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Framtidens skattelöften banar väg för auktorisationen

  27 januari, 2021 Johanna Andersson och Joakim Sköld är två av branschens unga som brinner för skatterådgivarnas auktorisation.

  Programvarubolagens lista inför nya bokföringslagen – det här vill de

  26 januari, 2021 Flera programvaruleverantörer i gemensam skrivelse. Vi har listan.

  Lagkrav på digital inlämning av årsredovisning i sommar

  26 januari, 2021 Redan 1 juli 2021 föreslås digitalt inlämnade årsredovisningar bli obligatoriskt. Det framgår av Bolagsverkets hemställan.

  BDO:s VD ryter till efter jämställdhetsrapport: ”Missar kvinnors affärsidéer”

  25 januari, 2021 Drygt 30 procent av företagen i Sverige startas av kvinnor - en bottennotering.

  5 tips – tänk på det här inför kvalitetskontroll skatt

  21 januari, 2021 Har du blivit kallad till kvalitetskontroll skatt? Så här förbereder du dig på bästa sätt.

  ”Kvalitetskontrollerna hjälper både byrån och den enskilde”

  21 januari, 2021 Kvalitetskontrollerna hjälper alla att bli bättre. Intervju med Cecilia Arrhenius, kvalitetskontrollant skatt.

   Upp