Getty Images

Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

13 januari, 2021

Statliga myndigheters effektutvärderingar av näringspolitiska insatser håller inte måttet. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Vinnova – vars analyser i frågorna brister i tillförlitlighet.

Riksrevisionen skräder inte orden i sin granskning av de tre statliga myndigheternas effektutvärderingar, som syftar till att mäta resultatet av de insatser som görs för att skapa jobb och växande företag.

Bara två av 37 granskade utvärderingar når upp till den nivå som krävs för att utvärderingen på ett säkert sätt ska kunna uttala sig om orsakssamband, skriver Riksrevisionen i ett uttalande.

– Effektutvärderingar från Tillväxtverket och Vinnova, samt Almis effektmätningar utförda av SCB, har i regel så stora brister att de inte bör användas för vägledning om orsakssamband inom näringspolitiken, säger Niklas Kaunitz, projektledare för granskningen.

Staten lägger årligen cirka 60 miljarder på olika näringspolitiska insatser. EU-bidrar med ytterligare 10–15 miljarder. För att säkerställa att pengarna används på bästa sätt utvärderas effekterna av Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Vinnova. Det är alltså dessa effektutvärderingar, genomförda mellan åren 2015–2018, som Riksrevisionen nagelfarit.

I granskningen ingick även de årliga ”effektmätningarna” som SCB utför på uppdrag av Almi. De framställs av Almi som effektutvärderingar, men bör enligt SCB inte tolkas som sådana.

Riksrevisor Helena Lindberg. Foto: Frida Ström

Även om Tillväxtanalys effektutvärderingar i flera fall visar på brister i analysdelarna, håller de ändå högre kvalitet än rapporterna från Tillväxtverket, Vinnova och Almi/SCB, ”som endast i liten utsträckning uppnår de mest grundläggande kraven som kan ställas på en effektutvärdering”, skriver Riksrevisionen vidare.

– Effektutvärderingar utgör en förhållandevis liten andel av den mängd utvärderingar, utredningar och analyser som produceras inom det näringspolitiska området. De har dock en viktig roll och ett utvecklingsarbete behövs för att öka tillförlitligheten, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg.

Taggar: Riksrevisionen Tillväxtverket

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp