Foto: Dreamstime

Svenska företag blundar för risken med mutor

15 september, 2013

Ju djupare in i en lågkonjunktur, desto större risk för mutor och korruption. Men i Sverige är det fortfarande vanligt att företagen stoppar huvudet i sanden i stället för att ta frågorna på allvar.

EY gör återkommande undersökningar om mutor och korruption. I rapporten ”Navigating today’s complex business risks” kommer Sverige högt upp på listan över länder där detta inte är något utbrett problem på hemmamarknaden. Samtidigt finns en attityd att svenska företag inte heller har korruptionsrisker utomlands och därför inte något behov av förebyggande arbete för att förhindra korruption.

– Norge och Schweiz har ungefär lika låga korruptionsrisker som Sverige men de har kommit betydligt längre i sitt arbete med att förebygga mutor och korruption. Där tar man frågorna på allvar på ett annat sätt än i Sverige, säger Erik Skoglund, på EY.

Han menar att attityden i Sverige är lite av att stoppa huvudet i sanden, och inte vilja se frågorna. Trots att mutor och korruption är högaktuellt inte minst genom olika avslöjanden i media gällande affärer i andra länder och betalningar till agenter.

– En förklaring till varför exempelvis Norge kommit längre i sitt arbete kan vara att landet i större utsträckning än Sverige under en längre tid varit involverade i affärer med högriskländer genom oljan. Vid affärer med högriskländer upptäcker man snart att det inte är ovanligt att exempelvis stadsanställda och tullklarerare vill ha lite extra betalt, i form av så kallade facilitation payments – smörjpengar. I Sverige tror vi kanske lite mer gott om alla, säger Erik Skoglund.

Han ser också sambandet mellan lågkonjunktur och risken att utsättas för korruption. I tider där lönerna pressas och kraven på att ro affären i land är höga är risken betydligt större att frestas att inte följa lagar och regler.

– Ju större trycket är att leverera ett bra resultat, desto större risk för mutor och korruption, säger han. Många företag har bonusprogram som främjar att vinna nya affärer, oavsett hur det gick till när affären vanns.

Men all korruption behöver inte handla om att få egen personlig vinning. I vissa fall går företagsledare och anställda för långt för att rädda företaget och arbetstillfällen.

Det är ofta svårt att hitta signaler i redovisningen om att oegentligheter skett. Och när de skett på ett initierat och av företagsledningen sanktionerat sätt kan det vara svårt för revisorn att upptäcka vad som har skett.

– Men oavsett om det handlar om att rädda jobb är beteendet fortfarande osunt, oetiskt och ofta olagligt, säger Erik Skoglund.

Frågan är då, måste man vara korrupt för att verka på vissa marknader? Nej, menar Erik Skoglund. Men som företagare får man inte vara naiv och tro att det fungerar som i Sverige när man etablerar sig på en ny marknad. Det gäller att noga fundera igenom hur man ser på regelverket som gäller för marknaden där man vill etablera sig, och att sedan bestämma sig. I vissa fall kan det vara så att en etablering tar betydligt längre tid om inga mutor betalas, men har man betalat en gång kommer man att få göra det igen. Bolagen måste vara beredda på att det på kort sikt kan vara mera besvärligt att agera i enlighet med lagar och konventioner mot mutor.

– Man kan ju fundera på varför det har tagit så lång tid för H&M att etablera sig i Indien och få alla tillstånd som behövs. Kanske för att de inte betalat mutor för alla de tillstånd som krävs i samband med en etablering? Och Atlas Copco har vid flera tillfällen uttalat att de anställda ska säga nej till en affär om man upplever att allt inte går rätt till. Det blir vanligare och vanligare att vara tydlig med att mutor inte är acceptabelt och att det råder nolltolerans, säger Erik Skoglund.

Det viktigaste är att göra en riskbedömning av de marknader företaget verkar på. Sedan behövs tydliga policyer och utbildningar som hänger samman. Policyer bör uppdateras regelbundet och utbildningarna ske löpande. Att se till att informationen finns tillgänglig på de språk som talas i de länder där verksamheten finns är ett måste för att de anställda ska kunna förstå vilka regler som gäller.

– Det är viktigt att se till att alla har tagit del av policyer och utbildning, och man måste genomföra utbildning regelbundet, exempelvis eftersom det kan ha varit någon som var sjuk vid ett utbildningstillfälle, eller att det har tillkommit ny personal, säger Erik Skoglund.

I och med den nya mutlagstiftningen som införts i Sverige har också reglerna för vad som är lagligt skärpts. I lagen finns något som heter vårdslös finansiering av muta, och som bland annat omfattar ersättning till agenter (vanligtvis i andra länder). Företaget som betalar ut ersättningen till agenterna måste se till att pengarna inte går vidare och används till mutor.

– Vissa företag väljer att avveckla sina system med agenter så långt det går. Men det är inte enkelt för företagen. Om man tar hjälp av en mäklare för att hitta en lokal måste man till exempel veta att mäklaren i sin tur inte använder sig av mutor för att få rätt lokal, säger Erik Skoglund.

A och O när det handlar om mutor och korruption är att ledningen tar frågorna på allvar. Erik Skoglund konstaterar att ledningens inställning är den viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt arbete mot korruption.

– Ta Atlas Copco till exempel, ett stort företag som verkar över hela världen, där har vd:n gått ut och sagt att det råder nolltolerans mot mutor. Sådant behövs. Man får heller inte glömma bort att detta är en fråga att ständigt arbeta med, man blir aldrig färdig, säger han.

 

Läs mer:

Ingen kommun är befriad från problem med mutor

”En hel del arbete återstår i Göteborg”

Taggar: korruption mutor risk

Text: Charlotta Danielsson

Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp