Foto: Bolagsverket

Succéstart för digital inlämning av årsredovisning

11 april, 2018

26 mars öppnade Bolagsverket möjligheten för digital inlämning av årsredovisning. Hur har det gått? Balans hör av sig till Nina Brede, operativ projektägare på Bolagsverket, för att uppdatera sig om läget.

Hur många årsredovisningar har kommit in digitalt hittills?

– Vi har hittills fått in drygt 200 digitala årsredovisningar! Det är en bra siffra och en bra start. Nu väntar vi på att få in den första digitala årsredovisningen med revisionsberättelse. Jag vet att minst en programvaruleverantör har utvecklat för det och att ytterligare några jobbar på det.

Hur har tekniken fungerat?

– Tekniken har fungerat mycket bra. Visst, vi har fått korrigera några mindre saker efter lanseringen den 26 mars. Men några större incidenter har det inte varit. De programvaruleverantörer som har utvecklat programvara för digital inlämning har, tillsammans med våra medarbetare på Bolagsverket, gjort ett kanonjobb!

Vilka har utmaningarna varit?

– Den roligaste utmaningen har varit att utveckla en process för digital inlämning tillsammans med alla inblandade aktörer. En stor utmaning som vi nu står inför är att informera om tjänsten och göra den känd och använd hos aktiebolag som redovisar enligt regelverket K2, ombud och revisorer. Vi vill att så många som möjligt provar den nya digitala vägen och upplever de fördelar den ger.

– En annan utmaning har varit den korta tid som programvaruleverantörerna har haft på sig att för att utveckla och anpassa sin programvara. Tre programvaruleverantörer var redo till den 26 mars och jag vet att flera nu jobbar hårt för att ha programvara klar så snart som möjligt.

Har något fungerat över förväntan?

– Ja. Jag lyfter upp samarbetet med branschorganisationer, ombud, företagare, programvaruleverantörer, företagarorganisationer, informationsförädlare och samarbetsmyndigheter. När vi startade projektet kunde vi inte föreställa oss att det skulle vara så många som ställde upp med sin kompetens, sin tid och sitt engagemang. Det är tillsammans som vi har skapat ett digitalt flöde för inlämning av årsredovisning.

Läs mer: 7 frågor och svar om digital rapportering

Nina Brede. Foto: Anders Thorsell

Läs mer: Enkät: Programleverantörerna – så svarar de

Balans kunde nyligen berätta att Bolagsverket har fått i uppdrag att utveckla tjänsten så att den omfattar alla företagsformer som ska lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Tillsammans med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån har Bolagsverket redan börjat arbetet med regelverket K3.

Vad tar ni med er från resan med K2 in till detta projekt?

– Vad vi plockar med oss är den samlade kämparandan och viljan att skapa något bra för Sveriges alla aktiebolag. Vi tar även med oss den goda dialogen och den starka fokuseringen på att hela tiden hitta lösningar.

Vad kan man göra bättre?

– Man kan alltid utvecklas och bli bättre. I stort tycker jag att allt har fungerat bra. Vi kommer att genomföra en dialogdag i Stockholm i slutet av maj och där samla in erfarenheter och synpunkter.

Hur ser tidsplanen ut från Bolagsverkets sida?

– Vi har ännu inte hunnit detaljplanera. Vi ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2021. Målsättningen är att det under andra kvartalet 2019 ska vara möjligt att lämna in digital årsredovisning för aktiebolag som tillämpar K3, men som inte upprättar koncernredovisning.

Taggar: digital årsredovisning digital rapportering digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

Experten reder ut: Ställda säkerheter

19 mars, 2020 Redovisning av ställda säkerheter - vad gäller? Göran Abrahamsson reder ut.

Byråanståndet ändras på grund av corona

19 mars, 2020 Coronaviruset påverkar även byråanståndet. Nytt beslut från Skatteverket.

 Upp