Foto: Getty Images

Stort behov av ny standard för immateriella tillgångar

1 oktober, 2021

Det är nödvändigt att göra en översyn och uppdatering av den tjugo år gamla redovisningsstandarden IAS 38. ”Vi behöver en standard som speglar vår samtid”, säger Pernilla Lundqvist, ordförande för FAR:s Strategigrupp Redovisning.

Redovisningsstandarden för immateriella tillgångar, IAS 38, har passerat tonåren för länge sedan och är nu över tjugo år gammal. Sedan den kom till har mycket hänt såväl i omvärlden som på redovisningsområdet.

− Samhället har förändrats, vi behöver en ny uppdaterad standard som speglar vår samtid. IAS 38 behöver vara i samklang med den snabba teknologin och digitaliseringen, säger Pernilla Lundqvist, ordförande för FAR:s Strategigrupp Redovisning.

Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljevall

Tillsammans med gruppen har hon skrivit ett remissvar till International Accounting Standars Board (IASB) där hon trycker på frågan. Det efter att IASB eftersökt förslag på hur de ska planera sitt framtida arbete, vad de ska ha för strategisk inriktning och vad de ska prioritera för områden.

En annan synpunkt från Strategigrupp Redovisning är ifrågasättandet av det stora antalet NIFRIC:s.

Kort beskrivet ger IASB ut standarder (IFRS), medan tolkningskommittén IFRS Interpretations Committee ger ut tolkningar (IFRIC) på dessa standarder.

Frågor kan bli IFRIC eller NIFRIC
Det händer även att frågor som kommer in till tolkningskommittén inte blir en IFRIC, utan istället blir ett Agenda Decision, även kallat NIFIRC. Den innebär att tolkningskommittén anser att frågan redan går att lösa inom ramen för befintlig normgivning och då anges hur befintliga normer ska tolkas för att lösa den specifika frågan. Detta trots att det i många fall är långt ifrån självklart hur tolkning ska ske.

Det är den stora mängden NIFRIC:s som alltså vållar huvudbry bland redovisningsspecialister, revisorer och företag.

− En NIFRIC blir praktiken som en IFRIC, men den har inte genomgått samma process för framtagande, due process. De läggs ut på IFRS:s webb och förväntas tillämpas inom nuvarande regelverk. Det får konsekvenser för redovisningen, och det är det vi reagerar mot, förklarar Pernilla Lundqvist.

− Den stora frågan för oss är att vi efterfrågar en översyn och uppdatering av redovisningsstandarden för immateriella tillgångar, IAS 38. Men den akuta frågan är att det haglar NIFRIC:s över oss. Vi hoppas att dessa två blir fokusområden för IASB, även om vi även lyfter andra områden i remissen, avslutar hon.

-> Läs remissen på FAR:s webb: Third Agenda Consultation (far.se)

Taggar: FAR redovisning

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp