Foto: Martin Wallström

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019

Ett genombrott har skett i år inom digitala ingivna årsredovisningar, enligt Björn Rydberg, associate partner på EY och ordförande i XBRL Sweden, en av de drivande bakom en ökad standardisering av digital ekonomisk rapportering.

I år har antalet digitalt ingivna årsredovisningar ökat kraftigt, till 30 177 inlämnade till Bolagsverket fram till september i år, jämfört med 5 960 inlämnade årsredovisningar i fjol. Tidningen Balans fick en pratstund med Björn Rydberg på EY:s huvudkontor i Stockholm om vad det betyder för digitaliseringen av ekonomisk rapportering.

Innebär ökningen ett genombrott för digitala årsredovisningar i år?

– Ja, såtillvida att det sannolikt kommer att stimulera ytterligare aktörer inom finansiell rapportering att satsa. Ökningen är tillräckligt kraftig för att trigga innovation och för att få ytterligare aktörer, exempelvis programutvecklare, att öka stödet för digitalt inlämnade årsredovisningar. Samtidigt så lämnas det in 550 000 årsredovisningar för aktiebolag årligen, så till den nivån är det ändå långt kvar.

På Linkedin kommenterade du nyligen ett avslöjande från SVT Nyheter om uppblåsta årsredovisningar som inlämnas till Bolagsverket i syfte att idka ekonomisk brottslighet. På vilket sätt kan digitalt ingivna årsredovisningar användas för brottsbekämpning?

– Genom att lämna in falska och uppblåsta årsredovisningar i pappersform, där brottsliga företag redovisar miljonintäkter utan grund, finns risk att man kan skaffa stora krediter och köpa inventarier i bedrägligt syfte. Om det vore obligatoriskt att all ekonomisk rapportering skulle vara digital, enligt SBR-konceptet, Standard Business Reporting, så skulle alla data bli möjliga att genomsöka och analysera alla årsredovisningar direkt. Med hjälp av exempelvis maskininlärning skulle det gå att granska årsredovisningarna automatiskt och upptäcka tidiga varningstecken genom att exempelvis identifiera bolag som har misstänkt snabba intäktsökningar.

Tror du att ett sådant obligatorium kan komma att införas i Sverige?

– Ja, från politiskt håll har det talats om att införa ett sådant obligatorium redan nästa år, dock har inget hänt kring detta ännu. EU är på väg att införa ett sådant obligatorium för noterade bolag och lokalt finns även obligatorium i länder som Danmark och Holland. Där har myndigheterna börjat analysera data med möjlighet att även upptäcka ekonomiska oegentligheter. Så länge digital inlämning av årsredovisningarna är helt frivillig, så saknas en viktig pusselbit för att alla ska välja digital inlämning, även om det också kan sänka administrativa kostnader i olika led i rapporteringskedjan. Full effekt uppnås inte förrän alla är med.

Hur stort är intresset för standardiserad finansiell rapportering, i form av XBRL och SBR?

– Intresset ökar snabbt, vilket vi bland annat har märkt på att XBRL Sweden har fått ett ökat antal medlemmar, i dag 38 medlemmar representerande redovisning, revision, programvaruleverantörer, kreditupplysningsbranschen, konsultbolag och myndigheter. Det sker en del initiativ både i näringslivet och i offentlig sektor. Skatteverket, SCB, Bolagsverket, Bokföringsnämnden och Finansinspektionen arbetar med att med SBR som grund för skapa gemensamma kataloger och begrepp för finansiell rapportering. Det handlar om att bygga upp informationskedjor mellan sådana organisationer med flöden av standardiserad ekonomisk information. För att det ska ske i större skala krävs det politiska beslut, direktiv till myndigheterna och finansiering.

Vad innebär sådana samarbeten i praktiken?

– De är levande bevis på att tekniken med standardiserad digital rapportering fungerar i praktiken. Man slipper sådana problem som exempelvis att ekonomisk information behöver redigitaliseras, alltså omvandlas från papper till digital form, för att kunna användas exempelvis för kreditupplysningstjänster. Nyttan för alla aktörer ligger i att samordna och förenkla en annars tungrodd finansiell rapportering. På så sätt kan man både minska företagens administrativa börda och på ett effektivt sätt upptäcka försök till ekonomisk brottslighet med grunden i falska årsredovisningar.

Taggar: digital årsredovisning digitalisering EY

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@far.se
Annons
Far Online

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk om nya webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram Agoy som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

 Upp