Foto: Getty Images

Stor pessimism bland företagsledare

22 januari, 2019

Handelskonflikter, politisk osäkerhet och stort kompetensglapp. Orsakerna är flera till vd:arnas rekordpessimism i årets CEO Survey.

Det är ingen vidare munter läsning som PwC:s CEO Survey 2019 bjuder på. Visserligen tror 42 procent av världens företagsledare på fortsatt global tillväxt under 2019. Men närmare 30 procent förväntar sig en nedgång, att jämföra med 2018 då det bara var 5 procent som svarade samma sak. Det är den största svängningen i undersökningen, som publicerades på måndagskvällen, sedan den startade för 22 år sedan.

Orsaker bakom de allt mer pessimistiska tongångarna grundar sig i lägre BNP-prognoser för världsekonomierna 2019 och många ekonomiska utmaningar för både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Spänningar inom handeln, som de mellan USA och Kina, samt mellan USA och EU, gör sitt för att bidra till oron bland de 1 378 vd:ar som gett sin syn på läget.

Peter Nyllinge, vd PwC, räknar upp fler orsaker:

– Det finns också mer strukturella problem som protektionism och försvagade internationella samarbetsorgan, samt en alltmer brinnande klimatfråga. För svensk del visar undersökningen klimatförändringar, protektionism, geopolitisk osäkerhet, handelskonflikter och politisk osäkerhet som de största hoten mot tillväxten framöver, säger han i ett mejlsvar till Balans.

Peter Nyllinge. Foto: PwC

Även Riksbankens räntehöjningar, lägre bostadsinvesteringar och mättad ökning i sysselsättningsgrad leder till att företagsledare i Sverige i år satsar på att ”driva siffrorna i mål”, enligt undersökningen.

Rapporten har också borrat i frågor som rör den tekniska utvecklingen, en utveckling som går så snabbt att företagen inte hinner rekrytera rätt personal. 70 procent av de svenska vd:arna säger att det råder ett kompetensglapp, vilket kommer att åtgärdas genom kompetenshöjning och internutbildningar bland befintlig personal. En typisk markör att företagen blickar inåt.

– Jag tror att företagen måste agera på många fronter för att hantera kompetensfrågan. Kompetenshöjning av befintlig personal som undersökningen pekar på är absolut en nyckel, men lika viktigt är att vara framgångsrik i att attrahera och behålla rätt talang. Jag tror dock inte att företagen kan dra hela lasset själva, utan samhället måste också hjälpa till med förbättrad grundutbildning och framför allt möjligheter för individer till vidareutbildning under karriären, påtalar Peter Nyllinge.

Han ger som exempel att PwC arbetar under medarbetarlöftet the opportunity of a lifetime, det vill säga att tiden på företaget ska vara den bästa i var och ens karriär oavsett hur länge personen väljer att stanna. Något Big 4-byrån satsar på att åstadkomma via bland annat mångfald och inkludering, utvecklande arbetsuppgifter, bra ledarskap och kollegor, balans i livet samt rätt ersättning.

De 1 378 respondenterna i årets CEO Survey kommer från 91 länder, varav 35 från Sverige. Majoriteten av dessa är kopplade till de största svenska bolagen med global verksamhet.

Läs mer: CEO Survey 2019

Taggar: CEO Survey PwC

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Tentand om revisorsprovet: ”Snabbaste sex timmar jag upplevt”

  18 januari, 2021 Elvira Stehn var en av tentanderna som skrev revisorsprovet i hemstaden Luleå.

  Grant Thorntons VD hyllar medarbetarna: ”Dragit ett tungt lass”

  15 januari, 2021 Trots utmaningarna 2020 har det gått bra för GT. Nu hyllar VD Anna Johnson medarbetarna.

  På kundens villkor

  14 januari, 2021 På Varbergs Revisionsbyrå finns ingen färdig mall – fokus är på kundens individuella behov.

  Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

  13 januari, 2021 Riksrevisionen riktar skarp kritik mot tre myndigheter vars analyser i näringspolitiska insatser brister i tillförlitlighet.

  Vill göra skatterätt lättillgängligt

  12 januari, 2021 Det behövs en ny approach till det skatterättsliga materialet, menar skatterättsprofessorn Eleonor Kristoffersson.

   Upp