Foto: Getty Images

Stor pessimism bland företagsledare

22 januari, 2019

Handelskonflikter, politisk osäkerhet och stort kompetensglapp. Orsakerna är flera till vd:arnas rekordpessimism i årets CEO Survey.

Det är ingen vidare munter läsning som PwC:s CEO Survey 2019 bjuder på. Visserligen tror 42 procent av världens företagsledare på fortsatt global tillväxt under 2019. Men närmare 30 procent förväntar sig en nedgång, att jämföra med 2018 då det bara var 5 procent som svarade samma sak. Det är den största svängningen i undersökningen, som publicerades på måndagskvällen, sedan den startade för 22 år sedan.

Orsaker bakom de allt mer pessimistiska tongångarna grundar sig i lägre BNP-prognoser för världsekonomierna 2019 och många ekonomiska utmaningar för både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Spänningar inom handeln, som de mellan USA och Kina, samt mellan USA och EU, gör sitt för att bidra till oron bland de 1 378 vd:ar som gett sin syn på läget.

Peter Nyllinge, vd PwC, räknar upp fler orsaker:

– Det finns också mer strukturella problem som protektionism och försvagade internationella samarbetsorgan, samt en alltmer brinnande klimatfråga. För svensk del visar undersökningen klimatförändringar, protektionism, geopolitisk osäkerhet, handelskonflikter och politisk osäkerhet som de största hoten mot tillväxten framöver, säger han i ett mejlsvar till Balans.

Peter Nyllinge. Foto: PwC

Även Riksbankens räntehöjningar, lägre bostadsinvesteringar och mättad ökning i sysselsättningsgrad leder till att företagsledare i Sverige i år satsar på att ”driva siffrorna i mål”, enligt undersökningen.

Rapporten har också borrat i frågor som rör den tekniska utvecklingen, en utveckling som går så snabbt att företagen inte hinner rekrytera rätt personal. 70 procent av de svenska vd:arna säger att det råder ett kompetensglapp, vilket kommer att åtgärdas genom kompetenshöjning och internutbildningar bland befintlig personal. En typisk markör att företagen blickar inåt.

– Jag tror att företagen måste agera på många fronter för att hantera kompetensfrågan. Kompetenshöjning av befintlig personal som undersökningen pekar på är absolut en nyckel, men lika viktigt är att vara framgångsrik i att attrahera och behålla rätt talang. Jag tror dock inte att företagen kan dra hela lasset själva, utan samhället måste också hjälpa till med förbättrad grundutbildning och framför allt möjligheter för individer till vidareutbildning under karriären, påtalar Peter Nyllinge.

Han ger som exempel att PwC arbetar under medarbetarlöftet the opportunity of a lifetime, det vill säga att tiden på företaget ska vara den bästa i var och ens karriär oavsett hur länge personen väljer att stanna. Något Big 4-byrån satsar på att åstadkomma via bland annat mångfald och inkludering, utvecklande arbetsuppgifter, bra ledarskap och kollegor, balans i livet samt rätt ersättning.

De 1 378 respondenterna i årets CEO Survey kommer från 91 länder, varav 35 från Sverige. Majoriteten av dessa är kopplade till de största svenska bolagen med global verksamhet.

Läs mer: CEO Survey 2019

Taggar: CEO Survey PwC

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp