Foto: Getty Images

Stagnerade branschlöner under pandemin

Faktaruta

Akavias löneenkät:

 • Akavia är fackförbundet som bildades efter sammanslagningen mellan tidigare Civilekonomerna och Jusek. Akavia organiserar sex professioner; ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.
 • 46 623 medlemmar svarade på lönenekäten, varav cirka 17 000 personer är ekonomer och närmare 830 arbetar inom revisionsbranschen. De svarande uppgav sin lön för oktober 2020.
 • I gruppen Ekonomer arbetar medlemmarna inom revisionsbranschen, bank och finans, på industriföretag, försäkringbolag, arbetsgivarorganisationer, medieföretag, byggföretag, ideella sektorn, tjänsteföretag, it-företag, bemanningsföretag, handelsföretag och telekomföretag.
 • Akavias löneenkät skickades ut i oktober 2020 och var möjlig att svara på till januari 2021.
23 februari, 2021

Under pandemiåret har medellönerna blivit lägre för revisorer och redovisningskonsulter. Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att överhuvudtaget komma in i branschen.

Det är mestadels dystra siffror som levereras ur Akavias färska löneenkät. För även om medellönen för anställda inom revisionsbranschen har ökat med cirka 2 600 kronor sedan förra året, så ser det mörkare ut när man drar ut yrkesgrupperna ur statistiken.

De auktoriserade revisorernas medellöner har sjunkit med nästan tre tusen kronor jämfört med förra året, från 60 757 till 57 817. Redovisningskonsulternas löner har i sin tur sett en minskning med över fyra tusen kronor under samma period, från 40 513 till årets 36 264.

Att det är ett rejält hack i lönekurvan för yrkesgrupperna beror på fler olika orsaker, framhåller Björn Floderus, statistiker och analytiker på Akavia.

– Att få sänkt lön är väldigt ovanligt om man har samma tjänst. Däremot har ett antal äldre i revisionsbranschen som tjänade väldigt bra försvunnit från arbetsmarknaden, antingen för att de har pensionerats eller för att de har blivit arbetslösa, och då är de inte längre med i statistiken, säger Björn Floderus till Balans.

Björn Floderus. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

– Vad vi kan se är att den fasta månadslönen i princip är densamma som förra året, medan den rörliga delen, exempelvis bonusar, har minskat med i genomsnitt 33 procent och förmåner, som fri lunch, har minskat med i genomsnitt 14 procent, fortsätter han.

Akavia är fackförbundet som bildades efter sammanslagningen mellan tidigare Civilekonomerna och Jusek. Civilekonomerna har sammanställt lönestatistik för branschen i flera år, något Balans tidigare rapporterat om. I år har cirka 17 000 ekonomer svarat på Akavias löneenkät, av vilka närmare 830 är verksamma inom revisionsbranschen.

Att notera är att endast 57 procent av medlemmarna inom revisionsbranschen har svarat att de har fått reviderade löner sedan förra året. De centrala förhandlingarna har varit försenade under 2020 och många av Akavias medlemmar, framförallt inom privat och statlig sektor, har därför fortfarande inte haft lönesamtal med arbetsgivaren.

Vidare skiljer sig summan i lönekuvertet rejält beroende på var i Sverige man bor. I Stockholmsregionen ligger medellönen för anställda inom revisionsbranschen på 51 810 kronor, i södra Sverige exklusive Malmö och Göteborg är siffran 39 774 kronor, och i de norra delarna av landet landar det på 41 230 kronor.

Många parametrar spelar in i lönerevisionen. Foto: Getty Images

Hur ser det ut för nyutexaminerade?
– Pandemin har gett nyexade en dålig arbetsmarknad. De har svårt att komma in i branschen. Det är viktigare än någonsin för den här gruppen att se var jobben finns och nå ut till alla sina kontakter. Arbetsmarknaden är otroligt bred för de som kan revision och redovisning, säger Björn Floderus.

För nyutexaminerade som trots allt har fått anställning inom revisionsbranschen är lönenivån däremot fortfarande beklämmande låg, med en ingångslön på 28 304. Positivt är att det är cirka 1 700 kronor högre än föregående år. Men det är fortfarande lägre än ingångslönen för övriga gruppen ekonomer, som får 31 169 kronor.

Nytt för i år är att Akavia går ut och lobbar för rekommenderade ingångslöner.

– Vi tycker att alla ekonomer oavsett bransch ska begära samma ingångslön. När vi beaktar prutmån och en procents inflation så hamnar vi på att nyexade ekonomer ska begära en lön på 32 900 kronor, säger Akavias statistiker och analytiker och fortsätter:

– Man ska inte låta sig nedslås av pandemin. Det finns prognoser på att arbetsmarknaden lättar till nästa år. Under tiden kan man, om man har möjlighet, läsa en master för att bli ännu mer konkurrenskraftig.

Läs mer: Lönestatistik för revisionsbranschen 2021

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona lönestatistik

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp