Getty Images

Skatteverket: ”Jobbar på bred front för att underlätta”

6 november, 2020

Branschen efterlyser vägledning från Skatteverket om DAC6. Nu bemöter Skatteverket synpunkterna som framförts och framhåller att myndigheten jobbar på bred front för att underlätta rapporteringen av arrangemang.

Turerna kring rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang, DAC6, har varit många. DAC6 skulle ha trätt i kraft vid halvårsskiftet i år, men pandemin sköt upp införandet av rapporteringsplikten och nya deadlines sattes till slutet av januari av 2021. Balans har berättat hur branschen efterlyser tydlighet från Skatteverket och att den vill få en konkret vägledning om vad som omfattas av rapporteringsplikten.

Läs mer: DAC6 tung administrativ börda för byråerna

− Skatteverket har, i likhet med FAR, deltagit i den utredning som bearbetade DAC6 och lade fram förslag till lagen om rapporteringspliktiga arrangemang. DAC6 innehåller utmaningar när det gäller formuleringar och tydlighet, något som alla medlemsstater brottas med, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning.

− Man ska komma ihåg att det som rapporteras ska utbytas till andra länder för deras användning. Det här är inte ett material som enbart det svenska Skatteverket förfogar över och kan göra egna gränsdragningar kring, fortsätter Tomas Algotsson.

Tomas Algotsson. Foto: Jeanette Andersson

Han upplever att Skatteverket har ett gott samarbete med FAR bland annat genom dialogmöten där även aktörer som SRF och Advokatsamfundet medverkar och välkomnar frågor som rör rapporteringspliktiga arrangemang.

Tanken med dialogmötena är just att kunna lyfta olika frågor och få en bild av vilka svårigheter olika regler kan föra med sig. Frågor som diskuteras vid dialogmötet kan ligga till grund för förtydliganden i rättslig vägledning eller ställningstaganden som publiceras på Skatteverkets webbplats.

− I Skatteverkets kallelser inför dialogmöten och i minnesanteckningar efteråt framgår detta. I denna del verkar det tyvärr ha blivit en missuppfattning, framhåller Tomas Algotsson och tillägger:

− I juni i år publicerades omfattande information i rättslig vägledning på Skatteverkets webbplats. Vissa av frågorna från dialogmötena har kommenterats i det materialet. Det har också publicerats ställningstaganden på webbplatsen och det kommer att publiceras fler sådana framöver. I ett ställningstagande delger Skatteverket sin tolkning av reglerna.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Länkar till Skatteverkets vägledning:

Läs mer: Vad är en rapporteringsavgift?

Läs mer: Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Läs mer: Förordning om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Taggar: Corona DAC6 informationsplikt skatt skatterådgivning Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

  Juryns bästa tips: Så vinner ni Årets framtidsbyrå 2021

  28 april, 2021 Hur kan den framtidsorienterade byrån charma juryn till Årets framtidsbyrå? Antti J. Niemi tipsar.

   Upp