Kristofer Hedlund

Skatteverket – från kontroll till service

Faktaruta

Skatteverket i siffror

 • Antalet anställda cirka 10 370.
 • Av dem finns 2 050 på huvudkontoret i Solna.
 • Skatteverket finns på ett 100-tal orter i landet.  Andelen kvinnor vid Skatteverket är 66 procent.
 • Andelen kvinnliga chefer är 60 procent.

Förenkling för företagen

Just nu har Skatteverket sitt fokus på att förenkla ytterligare för företagen – målet är att skapa digitaliserade informationskedjor. Framför allt handlar det om att bidra till att skapa förutsättningar för programleverantörer att utveckla sina affärssystem. Målsättningen är att en betydligt större del av informationsflödena mellan företagen och skatteverket ska automatiseras. Uppgiftslämnande till myndigheter ska kunna ske som en integrerad del av företagets egna processer.

18 juni, 2017

Skatteverket är en av de myndigheter som svenskarna har högst förtroende för. Men resan från kontrollmyndighet till servicemyndighet har varit lång. Sannolikt började den redan 1976 då Ingmar Bergman hämtades av polis på Dramaten för att förhöras om skattebrott.

När svenskarna tillfrågas om vilken myndighet de har störst förtroende för hamnar Skatteverket ofta i topp. Långt före Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Myndigheten har gjort en förändringsresa i syfte att underlätta för individer och företag att göra rätt för sig. Kanske tog resan sin början i januari 1976. Då hämtades Ingmar Bergman på Dramaten av polis och representanter för Skatteverket, misstänkt för skattebrott. Händelsen fick stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt och satte igång en diskussion i Sverige om hur myndigheter bör agera.

– Bergman blev så upprörd att han flyttade till Tyskland. Inte så mycket för att han påstods ha betalat för lite skatt. Snarare på sättet han blivit behandlad, säger verksamhetsutvecklaren Lennart Wittberg på Skatteverket.

Lennart Wittberg. Foto: Jeanette Andersson

Lennart Wittberg. Foto:
Jeanette Andersson

Han började på Skatteverket 1988 och då genomsyrades myndigheten inte direkt av serviceanda.

– Attityden till jobbet på den tiden var väldigt annorlunda. Jag, som alla andra som började på Skatteverket, kom fort in i kulturen som gick ut på att hitta fel i deklarationerna. Ju fler fel man hittade desto bättre var det.

Lennart Wittberg berättar att han gick runt i korridorerna och satt upp stapeldiagram som visade hur mycket fel de hittade på hans sektion.

– Ingen ifrågasatte den rådande kulturen. Och det avspeglades också i de blanketter vi skickade ut från Skatteverket. Ju krångligare blanketter – desto större chans att folk gjorde fel, och ju fler fel vi hittade, desto bättre jobb gjorde vi och i förlängningen också Skatteverket.

Läs mer: Skatteverket väljer nya fokusområden

I mitten av 1980-talet hände något. Dåvarande generaldirektör Lennart Nilsson fick uppdraget att modernisera och datorisera myndigheten. Han talade mycket om betydelsen av service. Ett språk inte alla förstod på den tiden. Trots hans, i mångas ögon, obegripliga inställning påbörjades en intern attitydförändring och en idédebatt om vilket uppdrag Skatteverket hade att förvalta.

– Det är svårt att sätta exakta tidpunkter på när vår förändring började. I slutet av 1990-talet formulerade myndigheten något som kallades för kontrollpolicy – den gick ut på att service och kontroll samverkar. Men det var fortfarande många kollegor som inte gillade att service var lika viktigt som kontroll.

I början av 2000-talet började myndigheten diskutera vikten av ett bra bemötande. Detta ledde så småningom till ökad kundinsikt. Tillsammans med de förändringar man tidigare genomfört hände det saker som påverkade allmänhetens förtroende för Skatteverket.

– Det var ett helt nytt mindset som spred sig internt. Det viktiga var att vi ville hjälpa kunderna att göra rätt från början. Inte att hitta så mycket fel som möjligt, minns Lennart Wittberg.

Läs mer: 400 000 arbetsgivare berörs av nya deklarationsregler

– I dag mäter Skatteverket kontinuerligt Skattefelet – det vill säga skillnaden mellan den skatt som faktiskt betalas in och den skatt som borde betalas in. Och det bästa sättet att minska skattefelet är att göra det lätt att göra rätt från början. Med andra ord att gå från en kontrollmyndighet till en servicemyndighet, i kombination med en förändrad attityd i samhället till att betala skatt, har gett resultat. Skatteverkets kontroll finns kvar men utförs idag på ett annat sätt, bland annat riktas den i högre grad mot allvarligt fusk.

Skatteverkets arbete med att satsa på service ser ut att ha lönat sig. I alla fall sett till förtroendet från allmänheten. Tacka Ingmar Bergman för det.

Texten har tidigare publicerats i Resultat, nr 3, 2017.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: Skatteverket

Text: Mats Rimér

mats.rimer@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp