Getty Images

Skatteverket: Deklarationer med byråanstånd kan slippa förseningsavgift

13 maj, 2020

Risken att åka på förseningsavgift om inkomstdeklarationen inte är inne i tid är liten om deklarationen omfattas av byråanstånd. Skatteverket meddelar att myndigheten kan låta bli att ta ut avgiften om deklarationen lämnas senast 15 juli.

Tidningen Balans har tidigare berättat om att Skatteverket i våras beslutade att 15 juni är det datum som kommer att gälla för alla deklarationer med byråanstånd. Oavsett om de lämnas på papper eller digitalt. Men en oro har funnits för vad som ska hända om deklarationerna trots allt kommer in försent och hur frågan om förseningsavgifter kommer att hanteras av Skatteverket.

Nu har Skatteverket meddelat att myndigheten gör bedömningen att den kan låta bli att ta ut förseningsavgift. Förutsättningen är dock att deklarationen lämnas senast 15 juli 2020, det vill säga inom en månad från byråanståndet sista dag.

Eftersom inlämning av momsdeklarationen för de som redovisar moms helårsvis följer byråanståndet för inkomstdeklarationen, gäller motsvarande befrielse från förseningsavgift även momsdeklarationen så länge den lämnas senast den 26 juli 2020. ”Även om deklarationen kommer in senare än så, kan det finnas skäl till befrielse om förutsättningarna att lämna deklarationen i det enskilda fallet påverkats särskilt av coronavirusets effekter” skriver Skatteverket på sin webb.

FAR har regelbundna möten med Skatteverket där information ges i olika frågor och FAR har möjlighet att ge input.

Johanna Svensson. Foto: Lieselotte van der Meijs

− Vi lyfter även frågor som är viktiga för våra medlemmar på dessa möten. En av frågorna som diskuterats med anledning av coronaviruset är byråanstånd och på vårt senaste möte fick vi besked om Skatteverkets bedömning, säger Johanna Svensson, auktoriserad revisor på FAR.

Byråanstånd kan sökas av de som i sin näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer. Juridiska personer kan inte få byråanstånd. Däremot kan juridiska personer få enskilt anstånd om det finns synnerliga skäl.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: byråanstånd Corona FAR Skatteverket

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp