Foto: iStock

Skatterådgivarens roll i förändring

5 mars, 2018

Om vi genom automatisering och artificiell intelligens kan lösa juridiska problem och utföra compliance-tjänster – vad ska då skatterådgivaren syssla med? Och hur teknisk bör yrkesgruppen vara?

Skattejuridiken har precis som alla andra branscher påverkats av digitaliseringen. Men medan fokus länge legat på de rättsfrågor som uppkommer med ny teknik – och hur de ska lösas – har en diskussion kring själva yrkesrollen som sådan saknats. Det menar Jonas Hagström, auktoriserad skatterådgivare, PwC, och Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, Örebro Universitet.

– Vi frågar oss: Vad ska juristen ägna sig åt och hur tekniskt insatt behöver man vara för att kunna ge korrekt rådgivning framöver? Behöver man komplettera eller förändra utbildningen för att vara bättre rustad för detta? Hur kommer branschen se ut? Finns de stora byråerna kvar eller kommer de ha ersatts av nischade företag som gör specialiserade tjänster?, säger Jonas Hagström.

Läs mer: De blev årets första auktoriserade skatterådgivare

Jonas Hagström. Foto: Kristina Aczél Nebron

För att få bättre koll på alla frågor och funderingar har han och Eleonor Kristoffersson involverat sig i en heldag på Örebro universitet i april som just handlar om digitaliseringen och den förändrade juristrollen.

– I dag använder vi robotar och administrativ personal till att göra deklarationer, något som tidigare krävde mångårig skattejuridisk erfarenhet, påminner Jonas Hagström.

– Även advokatsekreterare är en yrkesroll som nästan har försvunnit, tillägger Eleonor Kristoffersson. På många byråer har antalet biträdande jurister per delägare minskat betydligt och mycket tyder på att avancerade juridiska frågor kommer att kunna lösas digitalt inom en nära framtid.

Läs mer: Revisorer och skatterådgivare måste rapportera penningtvätt

Eleonor Kristoffersson. Foto: Örebro Universitet

Den största förändringen är dock tillgång till data och möjligheten att processa och visualisera den.

– Det som tidigare kunde ta veckor att beräkna kan genom datavisualisering ta någon minut och ske under sittande möte med kund. Det gör att skattejuristen kan gå mer mot att bli strategisk rådgivare och mindre mot att ge information om regler, exemplifierar Jonas Hagström.

Nu rustar de två skatteexperterna inför konferensen på Örebro universitet. Där kommer de främst inta moderatorrollen, men också ingå i paneldebatter där de ska behandla teman som automatiskt beslutsfattande, skattejuridik i förändring, samt digitaliseringen och rättssäkerhet.

Läs mer: Skatterådgivare sluter upp lokalt

Vad ska skattejuristen göra för att vara rustad för den moderna tekniken?

 – Vi som utbildar jurister behöver samverka med andra samhällsinstanser och följa utvecklingen, så att vi inte halkar efter utan utbildar personer som är attraktiva på arbetsmarknaden. Det handlar om att vara lyhörd och öppen för förändringar, men samtidigt inte ryckas med i varje trend. Vi vill ju göra rätt saker. Det är en intressant utmaning, menar Eleonor Kristoffersson.

– Vara öppen för det nya och se hur tekniken kan underlätta arbetsvardagen. Vilka rutinmässiga arbetsmoment kan ersättas av en teknisk lösning och vad kan jag då göra i stället? Det kommer att krävas utbildningsinsatser från arbetsgivare. Frågor som blir viktiga är hur tekniken ska användas. Andra färdigheter som premieras är kundbemötande och analysförmåga, säger Jonas Hagström.

Läs mer: Konferens 18 april – Digitaliseringen och den förändrade juristrollen

Taggar: skatterådgivare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Är technoethics och regtech nästa stora grej?

21 juni, 2018 Balans åker till Digital Day 2018 i Bryssel för att uppdatera sig om läget.

Månadens medlem: Helene Lindbäck

19 juni, 2018 FAR fått två nya medlemskategorier; basmedlem och studentmedlem. Hej, Helene Lindbäck, FAR:s första basmedlem.

KPMG satsar allt på rådgivning och revision

18 juni, 2018 KPMG säljer verksamheten inom redovisning och löneadministration.

Experten: 9 frågor och svar om moms i lantbruket

18 juni, 2018 Balans vänder sig till skattejuristen Fredrik Rosén för att få svar på de vanligaste frågorna.

Baker Tilly-vd: Jobba mindre, tjäna mer

14 juni, 2018 För Baker Tilly Mapema-vd:n Matthias Vidh är det så det ska vara.

”Man måste älska förändring”

13 juni, 2018 Klara Adolphson är ny chef för Organisation and Leadership Design på PwC Experience Center.

 Upp