Foto: iStock

Skatterådgivarens roll i förändring

5 mars, 2018

Om vi genom automatisering och artificiell intelligens kan lösa juridiska problem och utföra compliance-tjänster – vad ska då skatterådgivaren syssla med? Och hur teknisk bör yrkesgruppen vara?

Skattejuridiken har precis som alla andra branscher påverkats av digitaliseringen. Men medan fokus länge legat på de rättsfrågor som uppkommer med ny teknik – och hur de ska lösas – har en diskussion kring själva yrkesrollen som sådan saknats. Det menar Jonas Hagström, auktoriserad skatterådgivare, PwC, och Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, Örebro Universitet.

– Vi frågar oss: Vad ska juristen ägna sig åt och hur tekniskt insatt behöver man vara för att kunna ge korrekt rådgivning framöver? Behöver man komplettera eller förändra utbildningen för att vara bättre rustad för detta? Hur kommer branschen se ut? Finns de stora byråerna kvar eller kommer de ha ersatts av nischade företag som gör specialiserade tjänster?, säger Jonas Hagström.

Läs mer: De blev årets första auktoriserade skatterådgivare

Jonas Hagström. Foto: Kristina Aczél Nebron

För att få bättre koll på alla frågor och funderingar har han och Eleonor Kristoffersson involverat sig i en heldag på Örebro universitet i april som just handlar om digitaliseringen och den förändrade juristrollen.

– I dag använder vi robotar och administrativ personal till att göra deklarationer, något som tidigare krävde mångårig skattejuridisk erfarenhet, påminner Jonas Hagström.

– Även advokatsekreterare är en yrkesroll som nästan har försvunnit, tillägger Eleonor Kristoffersson. På många byråer har antalet biträdande jurister per delägare minskat betydligt och mycket tyder på att avancerade juridiska frågor kommer att kunna lösas digitalt inom en nära framtid.

Läs mer: Revisorer och skatterådgivare måste rapportera penningtvätt

Eleonor Kristoffersson. Foto: Örebro Universitet

Den största förändringen är dock tillgång till data och möjligheten att processa och visualisera den.

– Det som tidigare kunde ta veckor att beräkna kan genom datavisualisering ta någon minut och ske under sittande möte med kund. Det gör att skattejuristen kan gå mer mot att bli strategisk rådgivare och mindre mot att ge information om regler, exemplifierar Jonas Hagström.

Nu rustar de två skatteexperterna inför konferensen på Örebro universitet. Där kommer de främst inta moderatorrollen, men också ingå i paneldebatter där de ska behandla teman som automatiskt beslutsfattande, skattejuridik i förändring, samt digitaliseringen och rättssäkerhet.

Läs mer: Skatterådgivare sluter upp lokalt

Vad ska skattejuristen göra för att vara rustad för den moderna tekniken?

 – Vi som utbildar jurister behöver samverka med andra samhällsinstanser och följa utvecklingen, så att vi inte halkar efter utan utbildar personer som är attraktiva på arbetsmarknaden. Det handlar om att vara lyhörd och öppen för förändringar, men samtidigt inte ryckas med i varje trend. Vi vill ju göra rätt saker. Det är en intressant utmaning, menar Eleonor Kristoffersson.

– Vara öppen för det nya och se hur tekniken kan underlätta arbetsvardagen. Vilka rutinmässiga arbetsmoment kan ersättas av en teknisk lösning och vad kan jag då göra i stället? Det kommer att krävas utbildningsinsatser från arbetsgivare. Frågor som blir viktiga är hur tekniken ska användas. Andra färdigheter som premieras är kundbemötande och analysförmåga, säger Jonas Hagström.

Läs mer: Konferens 18 april – Digitaliseringen och den förändrade juristrollen

Taggar: skatterådgivare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp