Foto: Saerun Norén

Skatterådgivaren som undviker gråzoner

3 maj, 2016

Karin Holmgren, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd, vill inte röra sig i någon gråzon. I 26 år har hon varit skatterådgivare och för henne går renommé före pengar.

Som auktoriserad skatterådgivare och engagerad i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet ligger frågor om risk och etiska överväganden högt upp på Karin Holmgrens agenda.

– Det är väldigt stimulerande och jag känner stolthet över att stödja och utveckla branschen. Att veta att vi tillsammans med branschföretagen arbetar med att underlätta och tydliggöra nya lagar och regler, och den etik som styr skatterådgivningen, säger hon.

Skatterådgivare och skatteplanering. Två brännheta ord när Panama-papers-avslöjandet fortfarande ligger nära i mångas medvetande och ger yrket och skatteplanering en negativ klang. Karin Holmgren hoppas kunna bidra till att ändra bilden av skatterådigvarna och vill gärna framhålla nyttan med den sunda skatteplaneringen. Samtidigt förstår hon att många människor reagerar kraftigt när de hör och läser om upplägg med brevlådeföretag och diverse kreativa företagskonstruktioner, allt i syfte att komma undan skatten.

– Vi ska arbeta med sund skatteplanering och hjälpa kunden att betala rätt skatt. Det viktigaste är att följa lagstiftningen i det land man har sin verksamhet, men också att noga följa och vara med att utveckla etiska diskussioner, säger hon.

Hon beskriver situationen med följande exempel: Om ett företag flyttar sin forsknings och utbildningsverksamhet till exempelvis Schweiz för att den totala bilden är gynnsam för den typen av företag kan den etiska diskussionen bli mindre än om det handlar om ett brevlådeföretag som etableras i Schweiz.

Men frågan är svår och väcker starka känslor. För lag, etik och moral går inte alltid hand i hand. Det händer att lagen säger en sak och moralen en annan, och vems moral är det då som ska råda?

– När det kommer till sådant som etik och moral är det ju inte säkert att det betyder samma sak för dig som för mig. Därför håller vi oss till vad lagen säger i första hand. Men det är viktigt att vara ansvarstagande avseende skattehanteringen. Skatteplanering handlar om att hjälpa företaget att förutse skattesituationen och skatten är en viktig del i affärsmodellen, säger hon.

En längre intervju med Karin Holmgren publiceras i Balans nr 6 2016.

Taggar: auktoriserad skatterådgivare kvalitetskontroll Panama-papers skatterådgivning

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp