Getty Images

Skattefrågor under coronakrisen – det här sysselsätter storbyråerna

12 maj, 2020

Deklarationssäsong, regeringens krispaket, informationsplikt för skatterådgivare samt ökade digitala möjligheter. Det är några av frågorna som upptar skattecheferna på de största byråerna. Men det finns också utmaningar i form av osäkra förhållanden under hösten – både vad gäller inflödet av efterfrågade tjänster och personalsituationen.

Våren är vanligtvis den mest hektiska säsongen för revisions- och rådgivningsbranschen. Men den här coronavåren är allt och inget sig likt. Skattecheferna på de största byråerna berättar i Balans rundfrågning att hemmakontoret numera är basen och möten med kollegor och kunder sker digitalt.

– Inlärningskurvan har gått brant uppåt och tidigare bekymmer har lösts med stor kreativitet. Vi anstränger oss extra för att hålla humöret uppe och sprida positiv energi samtidigt som vi håller covid-19 borta, säger BDO:s skattechef Håkan Behmer.

Håkan Behmer, Head of Tax, BDO. Foto: Jenny Drakenlind

Många skattefrågor känns igen för perioden, som rådgivning kopplat till bokslut och deklarationer. Andra frågor byråerna får hantera är nya och relaterade till coronakrisen; exempelvis regeringens krispaket, hög efterfrågan på digitala lösningar, samt turerna kring informationsplikten för skatterådgivare (DAC6), som på grund av pandemin senarelagts.

En osäker marknad samt att många arbetar hemifrån påverkar inflödet av nya uppdrag negativt, berättar Grant Thornton. Transaktionsrelaterade skattefrågor minskar under perioden, meddelar i sin tur BDO och PwC.

Mikael Carlén, ansvarig Tax & Legal, PwC. Foto: PwC

KPMG har märkt av ett stort sug efter alla typer av kassaflödesrelaterade skattefrågor. Medan Mazars ser en ökad tillströmning av frågor kopplade till bolagsförluster och konkurser samt en ökning av utländska bolag som vill etablera sig i Sverige, ” vilket borde vara ett gott tecken för framtiden”.

Både Deloitte och Mazars noterar en efterfrågan på transfer pricing (internprissättning).

Transfer pricing står högt på agendan och har gjort så hela året, den ökade mängd regelverk som finns på området och även myndigheters bedömning av dessa frågor har skapat ett stort behov av rådgivning för multinationella bolag, stora som små. Här jobbar vi nära våra utländska kolleger för att ge en mångsidig rådgivning till våra kunder, berättar Jenny Stenesjö Wöhrman, affärsområdeschef för skatt på Mazars.

Jenny Stenesjö Wöhrman, affärsområdeschef för skatt, Mazars. Foto: Sofie Stenervik

Framtiden då? Det finns gott om utmaningar inför kommande månaderna. Så här svarar några av skattecheferna på Big 7 på hur de planerar framåt i osäkra tider.

– Utmaningarna kan komma till hösten när ekonomin i samhället är mer ansträngd och vi befarar att många bolag kanske inte söker våra tjänster utan försöker göra dem själva in-house. Vi ser dock med gott mod på framtiden då vår uppfattning är att våra tjänster och råd om hur man på ett korrekt sätt deklarerar och hanterar sin skatt alltid behövs och vi hoppas därför att kunder och företag prioriterar att ta råd även i sämre tider, säger Mazars Jenny Stenesjö Wöhrman.

– Vi jobbar med scenarioplanering utifrån olika antaganden och vi följer utvecklingen i uppdragsingången noga. För att snabbt kunna anpassa oss till nya förutsättningar är ett agilt förhållningssätt viktigare än någonsin, säger Tina Zetterlund, Head of Tax & Legal, KPMG.

Tina Zetterlund, Head of Tax & Legal, KPMG. Foto: KPMG

– Vi analyserar hur våra kunders behov av rådgivning kommer att se ut vid en lågkonjunktur. Då handlar det delvis om andra frågor som till exempel finansiering, omstrukturering eller att delägare ska gå isär eller delägarskap som helt löses upp, svarar Pia Hedberg, affärsområdeschef för skatt på Grant Thornton.

Pia Hedberg, affärsområdeschef skatt på Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

– Vi har varit förberedda under en ganska lång tid på att det skulle komma en nedgång i ekonomin men kunde givetvis inte föreställa oss att orsaken skulle bli den globala pandemi som nu pågår. Vi står fortsatt väl rustade men hoppas på att världen ändå ska börja bli lite mer normal igen, säger Frida Haglund, Managing Partner Tax på Deloitte.

Frida Haglund, Managing Partner Tax på Deloitte. Foto: Deloitte

– Självklart ser vi, liksom alla andra just nu, över kostnaderna och personalsituationen för att säkerställa vår långsiktiga utveckling. Samtidigt förbereder vi oss på att återvända till en ny vardag tillbaka på kontoren steg för steg, avslutar Håkan Behmer på BDO.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Mer på Balans om skatt:

Läs mer: EU-kommissionen: OK skjuta upp informationsplikt för skatterådgivare

Läs mer: Hallå där… Magnus Larsson – ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt

Läs mer: Matematikfällan i forskningen – avseende mervärdesskatterätten

Taggar: big 7 Corona DAC6 skatt skatterådgivare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp