Foto: Getty Images

Skattefrågor i ropet

22 juni, 2021

Vad hade debatterats på skatteseminarierna i Almedalen om eventet hade hållits på plats i år? Vi hör efter med Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Almedalen brukar fungera som en temperaturhöjare inför höstens omstart i politik och näringsliv. Men för andra året i rad ställdes den viktiga mötesplatsen för politik och samhälle in i sin fysiska form. Vilka skattefrågor hade diskuterats vid mötena i årets Almedalen om dessa hållits? Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Finns det någon ”ny” fråga som FAR hade initierat i Almedalen?
– Inslaget av ökad digitalisering och en diskussion kring rättssäkerhet i anslutning till denna nya utveckling. Skatteverket har nyligen presenterat två rapporter där ökat inslag av digitalisering inom beskattningen är visionen. Gemensamt är att ”skattelagstiftningen måste vara programmerbar”. Av det följer så även tillämpningen. Det är då de principerna, som tillsammans utgör rättssäkerheten för skattskyldiga, åter aktualiseras. Och de måste beaktas i den nya utvecklingen. Det hade varit ett av våra ämnen.

Hur tror du tongångarna hade varit kring Skatteverkets förslag till inriktning och utformning av en ny skattereform?
– Skatteverket har i sin rapport ett antal väl genomtänkta förslag där den röda tråden kan sammanfattas som förenklingar. Men också att reglerna denna gång ska kunna rymma ett ökat inslag av möjlig digitalisering för att underlätta administration och uppbörd av skatter. Intrycket är att visionen för en ny reform är att rättstillämpning av regler framöver så långt som möjligt ska kunna ske digitalt, utifrån digitala kontrolluppgifter. Risken för att möjligheten till individuella hänsyn i det enskilda fallet faller bort eller minskar, om vi fortsätter på den vägen, hade säkert diskuterats med stort engagemang i Visby.

Vad kan du säga om de internationella skattefrågorna som är på gång?
– OECD har gjort ett omfattande arbete med ”Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration”. Visionen där inför år 2030 är att alla nationella beskattningar ska samordnas digitalt. Uppgifter från hela världen som påverkar beskattningen i enskilda länder ska finnas tillgängliga i systemet.

– Några bärande och centrala delar i visionen är beskattningen direkt vid transaktionen, digitalisering av skattereglerna, inbyggd kontroll i systemet att rätt skatt betalas, minskning av skattebetalarnas ”bördor” i olika avseenden samt uppkoppling mot kontrolluppgifter. Rapporten är i högsta grad intressant och tankeväckande.

Hur menar du då?
– Rapporten speglar en vision som redan i dag genomförs successivt. I år infördes DAC 6-direktivet om obligatorisk uppgiftsskyldighet för gränsöverskridande skattearrangemang i EU:s medlemsländer. Nästa år följer DAC 7 om uppgiftsskyldighet för plattformsföretag som säljer eller förmedlar tjänster och varor. 1 juli i år införs nya regler för moms vid internationell e-handel. I pipeline ligger även en ny internationell bolagsskatt på så kallade digitala tjänster och en global minimiskatt på bolagsvinster. Dessa digitala visioner reser berättigade frågor kring rättssäkerhet och integritet som måste diskuteras.

Vad kan du säga om den regeringskris som pågår just nu. Hur påverkar den FAR:s medlemmar och/eller deras kunder?
– Det viktiga är att politiken löpande levererar sin del av ”samhällskontraktet”. I det här fallet tydliga regler och väl konkurrenskraftiga förutsättningar för näringslivet. Just nu är vi på väg ut ur en pandemi som lamslagit delar av ekonomin. Då blir grunduppdraget än viktigare för att FAR:s medlemmar ska kunna bidra konstruktivt med sin kunskap.

Taggar: DAC6 digitalisering digitalskatt skatt skatterådgivare

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp