iStock

Skarp kritik mot Välfärdsutredningen

14 mars, 2017

24 februari 2017 var sista dagen att lämna remissyttrande på betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) – även kallad Välfärdsutredningen. I branschen är kritiken hård.

Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsning för privata välfärdsföretag har fått massiv kritik. Nästintill samtliga instanser som lämnade synpunkter senast 24 februari 2017 säger ett rungande nej till förslaget att begränsa vinsterna i välfärden till statslåneräntan plus sju procent av bolagens operativa kapital.

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) – den så kallade Välfärdsutredningen – har visserligen applåderats av LO och Kommunal.

SKL ger i sin remiss ett å-ena-å-andra-sidan-svar där de anser att det är angeläget att de offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till det som de är avsedda för. Samtidigt föreslår SKL att beslut om modell för vinstbegränsning inte ska fastställas förrän utredningens slutbetänkande lämnats.

För övrigt har ett övervägande antal av de fler än 100 instanser som lämnat remissyttranden varit hårda i sin dom.

Branschorganisationen FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och ordförande Magnus Larsson skrev redan i december en debattartikel med rubriken: Vinsttaket omöjligt för revisorn.

Magnus Larsson och Dan Brännström. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz, Kristofer HEDLUND

Magnus Larsson och Dan Brännström. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz, Kristofer Hedlund

Några aspekter som inte uppmärksammats tillräckligt var enligt artikelförfattarna konsekvenserna för redovisning och revision samt rättssäkerheten.

”Som reglerna är utformade förutser vi en stor mängd svårbedömda gränsfall där myndigheter och andra intressenter kan komma att påstå att överträdelser har skett. Av det följer att rättssäkerheten sätts på svåra prov. Eftersom revisorn uttalar sig om årsredovisningen, inklusive gjorda värdeöverföringar, befarar vi att revisorn många gånger blir gisslan i dramat. Det är oacceptabelt.”, skriver de bland annat.

I texten pekar artikelförfattarna vidare på tre områden som kräver ytterligare överväganden:

 • Operativt kapital
 • ”Övervinsten”
 • Tillsyn och revision

Även Riksrevisionen för fram skarp kritik. I sitt remissyttrande hävdar Riksrevisionen att utredningen har stora brister när det gäller att bedöma vilka konsekvenser en eventuell vinstbegränsning kan ge för branschen och för kunderna.

Vidare anser Riksrevisionen att man i utredningen inte tillräckligt noga har analyserat vissa risker. Som att vinstbegränsningar kan få företag att bestämma sig för att lämna marknaden eller helt lägga ned. Och har utredarna verkligen undersökt om de kommunala och statliga bolagen har de resurser som krävs att klara av att ta över verksamheten?

Över 100 remissyttranden har lämnats på Välfärdsutredningen. Foto: iStock

Över 100 remissyttranden har lämnats på Välfärdsutredningen. Foto: iStock

Välfärdsutredningen får också bassning av Konkurrensverket. Konkurrensverket befarar både att innovationer kommer att stoppas och att företagens motiv att utveckla verksamheten starkt begränsas.

Skulle Välfärdsutredningens förslag ändå genomföras anser Konkurrensverket ”att de i vart fall inte bör omfatta de verksamheter där avtal träffats efter konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna.”

Inte heller Småföretagarnas Riksförbund är nådiga i sin kritik. I remissvaret skriver de bland annat att de är ”starkt kritiska till de presenterade förslagen då vi anser att de bygger på en ogrundad hypotes att hög lönsamhet är liktydigt med bristande kvalitet”.

Vidare anser Småföretagarnas Riksförbund dels att utredningen inte visar förståelse för etablering av småföretag, dels att förslagen skulle ge allvarliga konsekvenser för utvecklingen av svensk välfärd.

24 februari lämnades FAR:s remissvar.

– Välfärdsföretagen kommer att tvingas redovisa låga vinster och ibland till och med förlust. Det leder i slutänden till att företagen tynar bort. Detta går stick i stäv med ambitionen att höja kvaliteten inom välfärdssektorn, sa Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, i en kommentar

– Om Välfärdsutredningens ofullständiga förslag genomförs hotas rättssäkerheten för både företagen och deras revisorer. Revisorns roll blir faktiskt omöjlig, tillade han.

Lennart Iredahl. Foto: Lieselotte van der Meijs

Lennart Iredahl. Foto: Lieselotte van der Meijs

Lennart Iredahl, auktoriserad revisor på FAR, har varit med och utformat branschorganisationens remissyttrande.

– Så som vinstmåttet är föreslaget kommer 25 procent av välfärdsföretagen att tvingas redovisa negativa rörelseresultat, baserat på de undersökningar som gjorts. Detta klarar i längden inget företag. Resterande 75 procent av välfärdsföretagen beräknas få mycket låga rörelsevinster vilket kan leda till finansiell instabilitet, eftersom de inte har en chans att skapa en sund ekonomisk buffert, säger Lennart Iredahl.

FAR-podden med undertiteln ”samhällsgranskaren som ger dig perspektiv”, stöter och blöter Dan Brännström Välfärdsutredningens förslag om vinstbegränsningar i välfärden med Lina Lundblad, sekreterare i utredningen.

Hur det slutligen går med det kritiserade förslaget? Revisions- och rådgivningsbranschen väntar spänt på nästa steg.

Taggar: FAR välfärdsutredningen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp