Foto: iStock

Så agerar du om du utsätts för sexuella trakasserier på jobbet

18 december, 2017

Vad gör man om man utsätts för sexuella trakasserier på jobbet; av en kollega, en chef eller hos kund? 

Hur ska man agera om man utsätts för  kränkande behandling, sexism samt sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser och i jobbsammanhang? Var går gränsen för när något inte är okej? Vi har rådfrågat experterna.

Anneli Lönnborg, advokat vid Advokatfirman Nova

Anneli Lönnborg. Foto: Nova

Vad ska man göra om en kollega utsätter en för sexuella trakasserier?

– Vill man inte säga ifrån till kollegan så kan man gå till HR eller vd:n, eller annan överordnad. Det är från fall till fall, det finns inget rätt eller fel. Men det är aldrig någonsin fel att gå till arbetsgivaren och berätta.

Hur beter man sig om den kollega man anklagar för sexuella trakasserier anser det hela vara ett skämt eller till och med nekar?

– Det är alltid den som har blivit utsatt som har tolkningsföreträde. Sen är det upp till arbetsgivaren att utreda.

Det finns exempel på personer som blir utsatta som berättar för en chef/ledningen/HR – och märker att det inte leder till en reprimand. Vad gör man då?

– Man kan gå till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller Arbetsmiljöverket och göra en anmälan. Det är en drastisk åtgärd. Det bästa är att fortsätta påtala för arbetsgivaren. Och meddela att arbetsgivaren är skyldig att utreda och kan riskera att åka på vite från Arbetsmiljöverket om denne skulle ställa krav på arbetsgivaren. Arbetstagaren måste ligga på i det fallet och säga: ”Detta är inte ok, jag accepterar inte det här.” Man ska inte skämmas.

Risken att råka ut för sexuella trakasserier kan vara större när man sitter hos kund. Vad ska den utsatte göra i det fallet?

– Det är arbetsgivaren som har ansvaret. Arbetstagaren tar betalt för sina tjänster som revisor och konsult och är därför ofta i beroendeställning till sin kund. Man vill gärna vara till lags. I en beroendeställning har man kanske svårare att säga ifrån. Även arbetsgivaren, byrån, är i beroendeförhållande till kunden. Det är en delikat och känslig situation. Men man får inte glömma att även sådant som sker hos kund är sexuella trakasserier som arbetsgivaren enligt lag måste ta tag i.

Läs mer: ”Behövs uttalad nolltolerans mot sexuella trakasserier”

Jaime Aleite, ombudsman på Civilekonomerna med ansvar för likabehandlingsfrågor.

Jaime Aleite. Foto: Jann Lipka

Vad ska man göra om en kollega utsätter en för sexuella trakasserier?

– Säga ifrån och markera att beteendet inte är acceptabelt. Det finns en stor spännvidd i begreppet sexuella trakasserier; från en sexuell kommentar till våldtäkt. Många gånger förstår inte den som utsätter den andre att det inte är välkommet. Då behöver man meddela arbetsgivaren. Man ska börja med att prata med sin närmaste chef. Då ska arbetsgivaren agera skyndsamt och professionellt. Som anställd är trestegsraketen: Säga ifrån, medvetandegöra, be om stöd från företagshälsovård eller psykolog. Man behöver inte be om hjälp från skyddsombudet eller facket. Det får man ändå och är inget som arbetsgivaren bestämmer över.

Det finns exempel på personer som blir utsatta som berättar för en chef/ledningen/HR – och märker att det inte leder till en reprimand. Vad gör man då?

– Det finns den lagliga vägen, som kan ta tid. Om arbetsgivaren inte gör något ska man vända sig till sitt fackförbund eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det finns även den smidiga vägen. Många gånger är man nöjd med sin arbetsplats och med kollegorna. Man vill ha en smidig lösning på problemet men märker att chefen agerar långsamt. Istället för att gå till DO, kanske man kan hitta gemensamma bra sätt.

– De flesta är trots allt måna om att hitta en professionell lösning och få ett stopp på de sexuella trakasserierna för att kunna arbeta vidare. Hos arbetsgivaren vill man helst inte att arbetsplatsen figurerar i media när det gäller sexuella trakasserier, man hanterar gärna detta internt. Vi på Civilekonomerna kommer oftast in när chef och medarbetare inte har lyckats lösa problemet.

Risken att råka ut för sexuella trakasserier kan vara större när man sitter hos kund. Vad ska den utsatte göra i det fallet?

– Man ska markera klart och tydligt: ”Jag uppskattar inte det här.” Sen ska man prata med sin arbetsgivare, som får ta en dialog med kunden eller kundens arbetsgivare. Att bara säga ifrån är tufft, speciellt när man är på en annan arbetsplats och utför jobb.

Läs mer: Sextrakasserade kollega – blev chef med personalansvar

Taggar: #metoo #redovisaöppet sexuella trakasserier

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

”GDPR ger långsiktiga vinster”

17 januari, 2018 GDPR ger långsiktiga vinster. Det menar författare till ny bok om GDPR.

Bristande kunskap om IT-frågor hos blivande revisorer

15 januari, 2018 Frågor om IT bjöd på mest motstånd när revisorsassistenter skrev FAR:s kunskapstest inför revisorsexamen.

Ärligt talat, Dan! – om digitaliseringen

14 januari, 2018 Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer Balans vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

”HQ-domen visar att HQ AB var ute i ogjort väder”

13 januari, 2018 HQ-domen: Vad gäller revisorernas ansvar är tingsrättens slutsats märklig – anser advokat Carl Svernlöv.

Revisionsberättelsens utveckling under lupp

12 januari, 2018 Ny avhandling kartlägger den svenska revisionsberättelsens utveckling från mitten av 1600-talet fram till i dag.

EY Law-chefen Paula Hogéus får globalt uppdrag

11 januari, 2018 Paula Hogéus har utsetts till Global Labor & Employment Law Leader.

 Upp