Foto: iStock

Semesterlön – så räknar du rätt som arbetsgivare

24 maj, 2017

När sommaren närmar sig är det dags att räkna ut dina anställdas semesterlöner. Resultat reder ut vad du måste tänka på och förklarar de två beräkningsreglerna – sammalöneregeln och procentregeln.

25 dagar

Enligt semesterlagen (1977:480) har en anställd rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, om inte anställningen påbörjas efter 31 augusti under semesteråret – då är antalet fem.

Det är bara för intjänade semesterdagar som den anställda har rätt till semesterlön. Övriga semesterdagar är normalt sett obetalda, såvida ni inte har avtalat om förskottssemester.

1 april – 31 mars

Semester tjänar anställda vanligtvis in under nämnda period året innan de kan ta ut ledigheten. Det aktuella intjänandeåret är alltså 1 april 2016 – 31 mars 2017, medan semesteråret är 1 april 2017 – 31 mars 2018.

Semesterlön eller semesterersättning?

Semesterlönen är den intjänade ersättning som den anställda får under sin semester. Den beräknas enligt sammalöneregeln eller procentregeln.

Semesterersättning är intjänad men outtagen ersättning som betalas ut i stället för semesterlön, till exempel när en anställning avslutas.

3 månader

Vid anställningar som pågår högst tre månader får ni avtala bort semesterledigheten. Däremot har den anställda rätt till semesterersättning.

Kolla avtalet!

Har ni kollektivavtal eller hängavtal? Avtalen kan till exempel innehålla högre semestertillägg, fler semesterdagar eller andra beräkningsregler än vad som står i lagen. Kontrollera därför alltid det gällande avtalet innan du beräknar de anställdas semesterlön.

Snart dags för ledighet.  Då gäller det att ha koll på de anställdas semesterlöner. Foto: iStock

Snart dags för ledighet. Då gäller det att ha koll på de anställdas semesterlöner. Foto: iStock

Sammalönereglen

När? Sammalöneregeln får du använda för anställda som har en fast vecko- eller månadslön.

Hur? Enligt regeln består semesterlönen av den aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg. Semestertillägget per dag är 0,43 procent av månadslönen för anställda med månadslön, och 1,82 procent av veckolönen för anställda med veckolön.

Kom ihåg! Om den anställda har rörliga lönedelar, som exempelvis provision eller ob-ersättning, är semesterlönen för dessa lönedelar 12 procent av den anställdas sammanlagda rörliga lön under semesteråret. Om den rörliga lönedelen kan uppskattas till minst 10 procent av den anställdas totala lön under semesteråret ska du använda procentregeln i stället för sammalöneregeln vid beräkning av semesterlönen.

Exempel: En anställd har en månadslön på 25 000 kronor.

25 000 x 0,0043 = 107,50 kronor per semesterdag utöver ordinarie månadslön

Procentregeln

När? Procentregeln ska du använda för anställda som inte har en bestämd vecko- eller månadslön, anställda vars sysselsättningsgrad har varierat under intjänandeåret och anställda med en hög andel rörlig lön. Du har dock rätt att använda procentregeln för alla anställda oavsett löneform.

Hur? Enligt regeln är semesterlönen 12 procent av den semestergrundande lönen under intjänandeåret vid 25 semesterdagar. Om den anställda har rätt till fler semesterdagar måste du därför öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra dag.

Kom ihåg! Till den semesterlönegrundande lönen räknas inte utbetald semesterlön, vissa fall av permitteringslön och ersättning för semesterlönegrundande frånvaro.

Exempel: En timanställd har 170 000 kronor i semestergrundande lön under intjänandeåret och har rätt till 25 dagars semester.

(170 000 x 0,12) /25 = 816 kronor per semesterdag

Texten har tidigare publicerats i Resultat, nr 3, 2017.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: semesterlön

Text: Josefin Svenberg

resultat@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

 Upp