Foto: Kristofer Hedlund

Semesterlön inkluderat i bonusbelopp?

6 juni, 2017

Frågan om bonusbelopp är semesterlönegrundande är en vanlig fråga. Det gäller även uppsägningslön och avgångsvederlag. Arbetsdomstolen har nyligen prövat frågan om bonusutbetalningar till en VD varit inklusive eller exklusive semesterlön.

Det här med semesterlön är lite konstigt när en tänker efter. Extra betalt för att man tar semester. Men lika konstigt som det är, lika välkommet är det.

Rätten till semesterlön finns reglerat i semesterlagen som är vad brukar kallas en tvingande lagstiftning. Att semesterlagen är tvingande innebär att arbetsgivaren inte kan avtala bort arbetstagarens rättigheter enligt lagen. Även för det fall arbetstagaren skulle godkänna att avvikelse sker från lagen ger det inte rätt för arbetsgivaren att avtala bort rättigheterna. Avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt semesterlagen blir till den delen ogiltiga.

Semesterlön ska som huvudregel betalas ut i samband med att semesterledighet tas ut. Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren senast en månad efter anställningens upphörande istället få ut semesterersättning. Semesterersättning beräknas på samma sätt som semesterlön och är ersättning för den semesterlön arbetstagaren inte hann få ut innan anställningen avslutades.

Semesterlönen är ett påslag på arbetslönen och beräknas antingen enligt den så kallade sammalöneregeln eller enligt den så kallade procentregeln. Sammalöneregeln tillämpas som huvudregel på arbetstagare som har en fast lön per vecka eller per månad men kan också tillämpas på arbetstagare där den rörliga delen utgör mindre än tio procent av den sammanlagda inkomsten. Om arbetstagaren erhåller en rörlig del vid ett enstaka tillfälle, i form av till exempel en årlig bonus, bör sammalöneregeln tillämpas oavsett om storleken på det rörliga tillägget är större eller mindre än tio procent av den sammanlagda inkomsten. Procentregeln ska, som ni förstår, tillämpas på arbetstagare där den rörliga delen av lönen är större än den fasta delen.

Frågor om semesterlön kommer inte sällan upp vid en anställnings avslutande. Det faller sig naturligt att arbetstagaren vid anställningens slut ser över eventuella fordringar denne kan tänkas ha mot arbetsgivaren. Så gjorde även den före detta vd:n i ett bolag som under ett antal år, i enlighet med sitt vd-avtal, utöver fast lön en gång om året fått bonusutbetalning. Den före detta vd:n stämde sin före detta arbetsgivare och yrkade att han hade rätt till semesterersättning på bonusutbetalningarna. Arbetsgivaren bestred kravet och gjorde gällande att semesterlön varit inkluderad i bonusutbetalningarna. Arbetsgivaren hävdade att skulle semesterlön inte ha varit inkluderad i bonusutbetalningarna så hade den före detta vd:n fått för mycket utbetalt.

Huruvida semesterlön varit inkluderad i bonusutbetalningarna fanns inte reglerat i VD-avtalet. Där angavs endast att bonusen ”beräknas inklusive lagstadgade sociala avgifter och arbetsgivaravgifter”. Arbetsdomstolen som kom att avgöra tvisten (se AD 2017 nr 29) fann att vd:n förvisso, enligt semesterlagen, haft rätt till semesterlön på bonusutbetalningarna men att parterna vid avtalsförhandlingarna synes ha varit överens om att bonusavtalet varit ett så kallat bruttokostnadsavtal, enligt vilket det betalda bonusbeloppet skulle inkludera samtliga kostnader för att betala bonusen. Det vill säga att semesterlön varit inkluderad i bonusbeloppen.

Vad kan vi dra för slutsatser av Arbetsdomstolens uttalande? I vart fall två:

  • Att vara övertydlig i anställningsavtalet vilka belopp som är inkluderat respektive exkluderat semesterlön undviker förhoppningsvis framtida processer i den delen.
  • Att det är en fördel om lönespecifikationen särskilt redovisar vad som utbetalas som lön/bonus respektive semesterlön undviker också förhoppningsvis en senare process.

Denna krönika är skriven av advokat Anneli Lönnborg verksam vid Advokatfirman Nova – www.nova.se.

Tidigare krönikor av Anneli Lönnborg:

Läs mer: Svara på mejl under semestern

Läs mer: Repressalieförbud mot visselblåsare

Läs mer: Så funkar skatteavdrag vid förlikning

Läs mer: Kollektivavtal – behöver man det? 

Läs mer: Felaktig uppsägning kan bli dyrt

Taggar: Anneli Lönnborg arbetsrätt

Annons
Far Online

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

24 juni, 2020 Torbjörn Westman: Att arbeta i branschen för revisorns roll, kvalitetssäkringen och tryggheten är jäkligt roligt.

 Upp