Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

SEK vinnare av Bästa redovisning av hållbarhet 2016

Faktaruta

Fakta Bästa redovisning av hållbarhet

För att kvalificera sig för tävlingen krävs att hållbarhetsinformationen är oberoende granskad i enlighet med vedertagen standard samt att granskningen utförts av en FAR-ansluten byrå. Alla svenska företag som uppfyller kriteriet om oberoende granskning, och som juryn identifierat, ingår i tävlingen. De utvärderas sedan av juryn i olika steg. Av dessa bolag nomineras ett antal som utvärderas ytterligare och poängsätts. Varje redovisning utvärderas av två byråer, som inte får vara den byrå som utfört granskningen av redovisningen.

18 maj, 2017

AB Svensk Exportkredit (SEK) imponerade på juryn till FAR:s pris Bästa redovisning av hållbarhet 2016 och gick segrande ur striden. Balans får en pratstund med de glada vinnarna.

I hård konkurrens var det slutligen SEK som 18 maj kammade hem blommor, diplom och äran att vinna Bästa redovisning av hållbarhet 2016 – ett pris FAR årligen har delat ut sedan 2003.

– Det känns helt fantastiskt roligt! Det är jättefint betyg för kommunikationen av SEK:s hållbarhetsarbete, säger Edvard Unsgaard, ansvarig för SEK:s årsredovisning, på prisutdelningen på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Helena Engnér Aili och Edvard Unsgaard från AB Svensk Exportkredit (SEK) – vinnare av FAR:s pris Bästa redovisning av hållbarhet. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Prismotiveringen lyder:

”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit, har bland annat påbörjat anpassningen till kraven i årsredovisningslagen och beaktar på ett relevant sätt FN:s hållbarhetsmål. Trots att redovisningen är informativ är den koncis och användarvänlig.”

– Det är kul att premiera företag som tar hållbarhet på allvar. För oss på FAR är det också intressant att följa trenderna och se hur alltfler integrerar hållbarhet i affärsmodeller och rapportering, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

Dan Brännström. Foto: Kristofer Hedlund

Dan Brännström. Foto: Kristofer Hedlund

Temat för priset i år har varit Anpassning till ÅRL. Och det var ett gediget arbete utfört av juryn, som utvärderade cirka 80 hållbarhetsredovisningar mot nio olika kriterier som bedömts som viktiga för en bra hållbarhetsredovisning.

Läs mer: Nomineringsdags! Vem vinner Bästa redovisning av hållbarhet 2017?

De nio kriterierna är:

  • Styrelsens ansvar
  • Väsentlighet och involvering av intressenter
  • Mål och strategier
  • Risker och möjligheter
  • Balans, transparens och användarvänlighet
  • Tillämpning av riktlinjer och redovisningsprinciper
  • Värdeskapande, integrering och innovation
  • Värdekedjan
  • Anpassning till ÅRL

Läs mer: SEK:s årsredovisning 2016

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Varför tror du att ni vann?

– Vi har lyckats integrera hållbarhetsarbetet så att det finns med i hela vårt företag och framförallt i redovisningen. Något som varit både lätt och svårt. Hemligheten bakom att det har fungerat så bra är att vi har haft nära samarbete mellan kommunikationsavdelningen och de som har jobbat med hållbarhetsfrågorna, säger Edvard Unsgaard.

Hur ska SEK fira priset?

– Vi ska äta tårta med alla medarbetare i morgon fredag. Alla som har jobbat i ett finansiellt bolag vet att det är många som bidrar till att årsredovisningen kommer till. Det ska bli jättekul att fira vinsten tillsammans!, tillägger han.

Lyssna på vinnarna här: FAR-podden avsnitt 4 – Redovisning av hållbarhet

Taggar: FAR hållbarhet hållbarhetsredovisning

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
FAR Online

Krav på lagändring efter kritiserad dom

23 januari, 2020 Reaktionerna på en HFD-dom om beskattning av styrelsearvoden har inte låtit vänta på sig.

It-revision: Ett hett och viktigt område i framtiden

20 januari, 2020 It-kompetens blir allt mer avgörande för revisorer. Ofta kan en it-revisor vara till hjälp.

Certifiering ger it-revisorn en kvalitetsstämpel

20 januari, 2020 En it-revisor kan skaffa en CISA-certifiering, som bland annat avser it-kunskaper, etik och professionalitet.

Stort rekryteringsbehov i branschen

13 januari, 2020 Byråerna planerar att anställa hundratals nya medarbetare i år.

Matnyttiga tips om hållbara företag

8 januari, 2020 Företagaren Carina Hedrum har skrivit en bok om att driva företag på ett hållbart sätt.

Experten reder ut: Rekonstruktion – ett alternativ?

20 december, 2019 Kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ för fler företag? Balans reder ut.

 Upp