Foto: iStock

SAAB-rättegången: Hovrätten frikänner revisorerna

6 februari, 2018

Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom i SAAB-rättegången och fastställt tingsrättens friande dom.

Målet har gällt två åtalspunkter, dels mot bolagets dåvarande vd Victor Muller, dels mot två EY-revisorer.

Åtalet mot Victor Muller har gällt grovt svindleri, bland annat genom att han till media skulle ha lämnat olika positiva uppgifter om SAAB:s ekonomiska förhållanden. Hovrätten anser visserligen att Victor Muller har lämnat uppgifterna till media men bedömer att de inte varit vilseledande på sådant sätt att det medför ansvar för svindleri.

Åtalet mot de två revisorerna gäller grovt osant intygande genom att de angett att revisonen för 2010 avslutades 5 april 2011 trots att den fortsatt efter detta datum. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att revisionen för 2010 fortsatt ett par dagar efter 5 april 2011.

Revisorernas intygande om att revisionen avslutades 5 april 2011 var därmed objektivt sett oriktigt. Men då åklagarna inte lyckats visa hur den felaktiga dateringen har medfört fara i bevishänseende ogillas åtalet mot revisorerna. Hovrätten anser därutöver att det inte har bevisats att den felaktiga dateringen skett med uppsåt.

När samtliga åtalade friades i tingsrätten i juni 2017 sa FAR:s generalsekreterare Dan Brännström:

– Domen var väntad. Jag ifrågasätter att Ekobrottsmyndigheten gör rätt prioritering. Det vore mycket bättre att jaga den tunga ekonomiska brottsligheten än att ägna resurser åt formaliafrågor som datering.

Läs mer: Revisorerna friade i SAAB-målet

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Mazars får en varning

19 februari, 2018 Mazars får en varning av Revisorsinspektionen. Skälet är upprepade brister i kvalitetsarbetet.

Nordic Smart Government underlättar företagandet

16 februari, 2018 Samarbetet Nordic Smart Government ska leda till smartare arbetssätt för nordiska företagare och myndigheter.

”Knivskarp konkurrens är inte positivt”

15 februari, 2018 Svenska byråledare känner inte igen sig i den franska beskrivningen av stenhård up or out.

PwC Sverige säljer hela sin redovisningsverksamhet

14 februari, 2018 PwC Sverige säljer hela sin redovisningsverksamhet Business Services. Köpare är riskkapitalbolaget IK Investment Partners.

I spåren av Panama-papers

13 februari, 2018 Panama-papers har hittills lett till höjd skatt och skattetillägg för 30 personer i Sverige.

Up or out – vart leder det oss?

9 februari, 2018 I Frankrike är konkurrensen så hård att revisorer upplever sitt arbete mer som en sport.

 Upp