Foto: Getty Images

Så påverkas revisorer och skatterådgivare av digitalskatten

27 april, 2021

Digitalskatten har kallats en ”en av vår tids viktigaste skattefrågor”. Nu menar ledande skatteexperter att den uppmärksammade beskattningen ligger närmare moms än bolagsskatt.

Som litet exportberoende land med höga utvecklingskostnader för teknik har Sverige motsatt sig den omtalade digitalskatten, medan länder som Frankrike, Tyskland och Italien varit för.

Det handlar alltså om att komma fram till ett förslag på hur beskattningen ska gå till när ett bolag inte har fysisk närvaro i ett visst land men ändå bedriver försäljning där. Och det gäller för revisorer och skatterådgivare att hålla koll på frågan.

Det gemensamma regelverket för att beskatta gränsöverskridande digitala tjänster har sedan en tid lämnat EU för att tröskas inom OECD, där USA:s finansminister Janet Yellen öppnat för ett införande.

Drabbar globala jättar
Som Balans systertidning Resultat har kunnat berätta verkar den omdebatterade skatten dock endast drabba de allra största internationella koncernerna. Sverige kanske till och med slipper undan skatten helt.

-> Läs mer på Resultat: Digitalskatt bara för de största företagen 

Nu menar flera ledande svenska skatteexperter att digitalskatten i själva verket är en konsumtionsbeskattningsfråga och därför ligger närmare moms än bolagsskatt.

Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet, har precis kommit ut med en ny SNS-rapport där hon framhåller att förslagen om skatteförändringar som diskuteras inom EU och OECD riskerar att leda till nya öppningar för skatteplanering samt risk för dubbelbeskattning.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Hennes infallsvinkel, betonar FAR:s skatteexpert Hans Peter Larsson, är att digitala tjänster som sker i köparlandet i grunden bör betraktas som en konsumtionsbeskattningsfråga.

– Viket är intressant! För det ligger närmare moms än bolagsskatt, säger Hans Peter Larsson, och fortsätter:

– Det är inte säkert att man kommer överens internationellt om det amerikanska förslaget. Då kommer man att falla tillbaka till det gamla tänket, att det ska ingå i konsumtionsbeskattning, med alla de utmaningar som finns ska tilläggas.

Fila på strategiska resonemang
Revisorer och skaterådgivare som ger råd i de större, tyngre, frågorna kommer att behöva slipa på de strategiska resonemangen som bolagen kommer att efterfråga, säger Hans Peter Larsson, och för den som vill följa med i skatteaktuella frågor är Pernilla Rendahls bidrag ”en utmärkt rapport i vår tids mest aktuella skattefråga.”

– Vi börjar gå från en äldre modell av beskattning av bolagsvinster till något nytt på grund av nya digitala affärsmodeller. Ännu är det oklart hur den internationella beskattningen av vinster i företag med dessa kommer att se ut, säger Hans Peter Larsson, frågan är mycket bred då i princip alla företag i dag arbetar digitalt i någon form.

Läs mer: SNS-rapporten Konsumtionsbeskattning av digitala tjänster

Taggar: digitalskatt moms skatt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp