Getty Images

Så påverkar pandemin storbyråernas höstrekryteringar

17 augusti, 2020

Varje höst brukar storbyråerna välkomna en stor kull nyanställda till kontoret. Men hur blir det i år? Balans rundfrågning visar att Big 8 har valt olika vägar.

Efter en coronavår ingen hade kunnat förutse har arbetssättet för många byråer i landet förändrats i grunden. Fysiska möten har ersatts av samtal över videolänk och frågor från kunderna har i mångt och mycket kretsat kring ett enda ämne och dess efterverkningar på verksamheten.

Men vad har flera månader av covid-19 inneburit för anställningsbehovet hos Sveriges största revisions- och rådgivningsbyråer? Och vilka kompetensbehov finns framöver? Väldigt olika, visar den rundfrågning Balans har genomfört.

Deloitte har exempelvis precis välkomnat den första gruppen nyutexaminerade och kommer inom de närmaste veckorna ta emot cirka 130 nya medarbetare. Även PwC nyanställer, dock färre än vanligt. Femtio personer, främst inom revisionsverksamheten och transaktionsrådgivning, tillträder i månadsskiftet augusti/september. Grant Thornton har i sin tur skjutit fram nyanställningarna till december/januari, medan KPMG sprider ut cirka 140 nyexaminerade under perioden augusti 2020 – januari 2021. BDO skriver att de på vissa kontor tar in ett mindre antal nya revisorsassistenter, men för övrigt avvaktar med att anställa. Det är ”mycket möjligt” att nya medarbetare kommer in i slutet av året eller januari istället. Mazars rekryterar sju personer, som ett led av att lika många har slutat.

Samtliga storbyråer som har återkopplat till Balans skriver vidare att kick off– och teambuilding-aktiviteter planeras att genomföras digitalt under kommande månader.

När det gäller framtida kompetensbehov uppger byråerna att de efterfrågar medarbetare med kunskap inom rådgivning, hållbarhet, digitala tjänster och affärsutveckling. BDO har även rekryterat en IT-revisor, som påbörjar sin tjänst till hösten.

Fotnot: Efter artikelns publicering har EY hört av sig. På EY startar 214 nyexaminerade; rekryteringar till alla affärsområden med en majoritet till Assurance (revision och redovisning). Det är totalt något färre nyrekryteringar än vid samma period förra året.

Läs mer: Enkät: Hösten 2020 hos storbyråerna – nyrekryteringar och framtidsbehov

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Big 8 Corona

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Finns behov av riktlinjer kring visselblåsning”

  16 april, 2021 Så bör organisationer arbeta med att implementera och förbättra system för visselblåsning.

  Rekordstort intresse för revisorsprovet i maj

  15 april, 2021 116 personer vill skriva revisorsprovet i maj. Högsta antalet för vårprovet på åtta år.

  DAC6-rapporter färre än befarat

  14 april, 2021 Färre inlämnade DAC6-rapporter än tidigare trott. ”Bättre och mer hanterligt än vad man vågade hoppas.”

  Succé för FAR:s framtidstest

  13 april, 2021 Flera byråer har redan nominerat sig till Årets framtidsbyrå 2021. "Förändringsresan snabbas på av pandemin.”

  ”Fler kvinnor söker sig till skatt”

  12 april, 2021 För Annika Svanfeldt blev juridik och ekonomi starten på PwC-karriären och yrkesrollen Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

  Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

  9 april, 2021 Nu har Bolagsverket lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar.

   Upp