Foto: Getty Images

Så påverkar EU:s skattepolitik Sverige

1 oktober, 2020

Svenska skatter påverkas lika mycket av Bryssel som av riksdagen i Stockholm. Något rådgivare måste förstå för att kunna ge goda råd till sina kunder. Det säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR samt skatteansvarig FAR.

Det finns två stora trender i EU:s skattepolitik för närvarande. Det som kallas för sustainability and fair taxes (möjligen hållbarhet och rättvisande skatter) samt recovery, som syftar till återstarten av de europeiska ekonomierna efter lamslagningen av coronapandemin.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR samt skatteansvarig FAR, menar att för skatterådgivare gäller det att lyfta blicken.

− Vi styrs allt mer av EU. Man måste förstå det som rådgivare, så att man emellanåt kastar ett öga utanför Sveriges gränser och fundera på vad som pågår, säger han.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Vad kan du säga om trenden som handlar om hållbarhet och rättvisa skatter?
− Med fair taxes menar man mer än rättvisa skatter. Det finns även ett moraliskt inslag i begreppet. Skatteverket ser just nu över sina regler för när bolag kan ta emot skattefri utdelning och skattefri kapitalvinst på aktier. Om man ska dra av räntor i bolag begränsas avdragsrätten om bolaget har skatteparadis inom koncernen, exempelvis i de brittiska kanalöarna och i vissa länder i Västindien. Här har EU tagit fram en svart lista som även Sverige tillämpar.

Vilka är de långsiktiga konsekvenser av detta?
− Inom EU pratas det mycket om extra bolagsskatt på digitala tjänster, skatt på finansiella transaktioner (FTT), koldioxidskatt eller tull på varor och miniminivå på bolagsskatt. I fråga om koldioxidskatten går det ut på att bolag inte ska kunna skatta sig en konkurrensfördel genom att producera i ett annat land som, krasst sagt, skiter i miljön. Vad gäller miniminivå på bolagsskatt, så har Sverige 20,6 procent. I Europa diskuteras nu en gräns på 15 procent, så vi är inte lika påverkade av det. Länder som går för långt med att sänka sina skatter straffas helt enkelt ut.

Vad innebär det för bolagen?
− För att företag ska betala fair taxes, så skärper man de administrativa dragen. Det blir ökade kontrolluppgifter från bolagen till olika skattemyndigheter. Bolagen ska vara mer öppna och transparenta kring vilka skatter de betalar samt behöver bifoga en skattepolicy i sin deklaration, för att det ska bli lättare för skattemyndigheter att kontrollera att rätt skatt betalas. Det kallas för cooperative compliance inom EU. Man samarbetar kring att det blir rätt.

Hur ser du på den andra trenden, återuppbyggnaden av Europas ekonomier?
− EU har kommit överens om ett återstartspaket om 750 miljarder euro, som ska finansieras genom lån och en beskattningsrätt inom unionen. Det innebär egna skatter inom olika områden, som EU kan ta ut. De områden som nämns är det jag redan har tagit upp här ovan. Det finns påtryckningar på länder att gå med på detta. Förutom det så lämnar man till nationerna själva att ordna upp sina återstartspaket.

Hur påverkar det skatterådgivare i Sverige?
− En ökad komplexitet i reglerna och fullgörandekostnader för företagen. Mer fokus på kontroll och att rätt skatt betalas. Ökad efterfrågan på kvalificerad rådgivning. Svenska skatter påverkas lika mycket av Bryssel som av riksdagen i Stockholm. Handlingsutrymmet i Sverige minskar. Vad händer runtomkring oss? Det måste vi skatterådgivare sätta oss in i för att kunna ge goda råd till våra kunder.

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona EU skatt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
ANNONS
ANNONS

Obligatorisk digital ingivning av årsredovisning på gång

22 oktober, 2020 Att lämna in årsredovisningen digitalt kommer att bli obligatoriskt. Frågan är när.

Hallå där… Elisabeth Raun – som skrivit om omställningsstödet

22 oktober, 2020 Vad är viktigast att tänka på när det gäller omställningsstödet och när man redovisar det?

Steg för steg – vägen mot den egna byrån

20 oktober, 2020 Jonny Boström har bestämt sig. Med dansen som ledstjärna ska han skapa en ny byrå.

Nischbyrån – underutnyttjad framgångsmodell

20 oktober, 2020 Digitaliseringen kan göra att nischbyrån får det genomslag som den borde inom revisions- och rådgivningsbranschen.

5 tips – så undviker byrån cyberattacker

19 oktober, 2020 Ju mer digitaliserat allt blir, desto större risk för dataintrång. Coronapandemin är inget undantag.

Definitionen av civilrätt problematiseras

15 oktober, 2020 Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt?

 Upp