Getty Images

Så många har sökt omställningsstöd

Faktaruta

Omställningsstöd 22 juni – 1 september 2020.

 

 •  Så många företag har sökt omställningsstöd: 23 289
 • Så många har fått avslag: 1 382

 

Ansökningsintervall/företag:

 • Under 100 000 kr: 18 889
 • Mellan 100 000 – 300 000 kr: 2 077
 • Över 300 000 kr: 1 349

 

Källa: Skatteverket

3 september, 2020

I veckan stängdes möjligheten för företagen att söka omställningsstöd i samband med covid-19. Söktrycket har varit lågt – aviserar samtliga instanser. Här är frågorna som har vållat revisorerna mest huvudbry.

Skatteverket öppnade för ansökningar av omställningsstödet 22 juni och stödet gick att söka till 1 september. Regeringens prognos i våras var att 180 000 företag skulle söka stödet, men söktrycket var redan från början omvittnat lågt. I branschen trodde man då att många skulle förbereda ansökningar i augusti. Men nio av tio byråer som Balans har varit i kontakt med svarar att söktrycket fortsatt varit väsentligt lägre än förväntat.

Även FAR:s medlemsrådgivning berättar att den stora anstormningen uteblivit. Totalt sedan i slutet av juni har de inte tagit emot mer än ett hundratal frågor från medlemmar gällande omställningsstöd.

– Det är främst revisorer som har hört av sig. När reglerna kom handlade många av frågorna om hur granskningen skulle utföras och rapporteras, i de fall stödet uppgick till minst 100 000 kronor och ett revisorsyttrande avges. Vi arbetade intensivt med att ta fram exempel på uppdragsbrev och revisorsyttranden. Efter att dessa publicerats på vår hemsida minskade den typen av frågor, säger Johanna Svensson, auktoriserad revisor på FAR.

Johanna Svensson och Lennart Iredahl på FAR:s medlemsrådgivning. Foto: Lieselotte van der Meijs

Därutöver har frågorna till medlemsrådgivningen handlat om hur reglerna ska tolkas. De mest förekommande tolkningsfrågorna har varit: Hur definierar man vilka fasta kostnader som får tas med? Hur ska man se på de begränsningar som finns – i det fall företag beslutade och/eller gjorde värdeöverföringar under mars-april? Revisorerna har också behövt tolka reglerna kring obestånd, som kan spärra ut företagen från möjligheten att få stöd.

I mitten av augusti meddelade Skatteverket att de skulle ge företag möjligheten att komplettera en ansökan om omställningsstöd i efterhand med yttrande från revisor. Efter 1 september har företag som ansökt i slutet av ansökningsperioden därmed cirka två veckor på sig att komplettera med ett sådant revisorsyttrande. När handläggarna på myndigheten väl har godkänt ansökan, ska utbetalningarna ske så skyndsamt som möjligt.

Enligt färska siffror från Skatteverket har närmare 23 300 företag sökt omställningsstödet, varav drygt 1 400 fått avslag. Merparten av de inkomna ärendena har gällt stöd på under 100 000 kronor, där revisorsyttrande inte behövts. Cirka 2 100 företag har sökt omställningsstöd på mellan 100 000–300 000 kronor och närmare 1 350 företag på över 300 000 kronor (se exakta siffror i faktaruta).

– Vi har hjälpt medlemmarna att tolka reglerna i den mån vi har kunnat. I vissa fall blir det kvalificerade gissningar, eftersom ingen i nuläget har alla rätta svar. Att processa igenom lagen och förordningen på kort tid innebar ett oerhört forcerat förfarande, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor på FAR.

Från Skatteverkets håll är man nöjd med hur projektet har fortlöpt.

Eva Bodén, Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

– Med tanke på den korta tid vi fick från att förordningen var klar till införande så har det gått fantastiskt bra. Vi har både utvecklat ett digitalt ansökningsförfarande, kopplat till automatisk diarieföring, och ett maskinellt flöde av granskning innan utbetalning, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på myndigheten.

Regeringens prognos i våras var att 180 000 företag skulle söka stödet. Vad har ni för kommentarer kring prognosen kontra hur det faktiskt blev?
– Vi har inte gjort någon utvärdering ännu av siffrorna, därför har jag svårt att kommentera varför, jag kan bara konstatera att det inte blev så många som beräkningarna pekade på, svarar Eva Bodén.

Läs mer: Omställningsstöd – så har branschen agerat

Läs mer: Balans bevakning av coronakrisen hittar du här

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på www.far.se samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Taggar: Corona FAR omställningsstöd revisor Skatteverket

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp