Foto: iStock

Så hanteras arbeten på löpande räkning efter ändringar i K2

14 oktober, 2016

EXPERTEN I BALANS: Caisa Drefeldt.

Redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg, FAR:s ledamot i Bokföringsnämnden (BFN), välbekant kursledare och återkommande krönikör i Balans. Detta är den första av två artiklar om förändringar i K2. 

K2 håller på att skrivas om, varför?

– Dels sker en större översyn till följd av ändringar i årsredovisningslagen som gör att K2 behöver ses över och uppdateras. Det arbetet bör bli klart i slutet av november och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2015, mer om det i nästa nummer av Balans. Samtidigt beslutade BFN redan i somras att alternativregeln för pågående arbeten på löpande räkning ska upphävas i K2. Bakgrunden är att den inte anses förenlig med EU:s redovisningsdirektiv och alltså kan strida mot EU-rätten. Det hela har uppmärksammats efter klagomål från enskild till EU-kommissionen och BFN har gjort bedömningen att denna ändring var tvungen att göras.

Vad innebär det att alternativregeln upphör?

– Alternativregeln kommer att finnas kvar skattemässigt, men den upphör att gälla för pågående arbeten på löpande räkning i redovisningen. För pågående arbeten på löpande räkning ska nu huvudregeln tillämpas i stället och förändringen träder i kraft för räkenskapsår som avslutas efter 10 juli 2016. Förändringen innebär att BFN:s allmänna råd och vägledning för mindre företag respektive ekonomiska föreningar ändras på flera punkter.

Läs mer: Dyrt när alternativregeln upphör

Vad blir det för konsekvenser för företag som nu måste byta till huvudregeln?

– Tidigare togs intäkten av arbetet upp i samband med fakturering, för många små företag skedde det kanske varje eller varannan månad. Nu måste de nedlagda ofakturerade timmarna redovisas i samband med bokslutet och tas upp som en upplupen intäkt. Företaget kan sedan justera för denna post i deklarationen, eftersom alternativregeln innebär att beskattning sker i takt med fakturering. Det är viktigt att poängtera att det är frivilligt att göra denna justering i deklarationen, och vill ett företag göra detta så är det inte en engångspost, utan justeringen ska då ske även fortlöpande.  Sammantaget innebär det en del extraarbete jämfört mot tidigare när alternativregeln kunde tillämpas i redovisningen.

Vad bör företag tänka på för att lyckas med förändringen?

– Både företagen och deras redovisningskonsulter måste tänka på att ta fram underlag på nedlagt arbete och utlägg avseende pågående arbeten på löpande räkning så att detta värde kan redovisas vid bokslutet. Om företaget dessutom vill justera i deklarationen och bli beskattat enligt alternativregeln så påverkar detta både eventuell avsättning till periodiseringsfond och skatteberäkningen i bokslutet.  Sammantaget rör det sig kanske om någon timmas extra arbete för en redovisningskonsult.

Det låter inte alltför krångligt, men du menar att det blir dyrt?

– På samhällsnivå kan det bli dyrt. Låt oss göra ett räkneexempel. Vi har ca 400 000 aktiebolag i Sverige. Säg att det är ca 350 000 av dessa som är mindre aktiebolag. Alla av dessa har inte pågående arbeten på löpande räkning och redovisar enligt K2, men låt oss säga att det är cirka 30 procent av de 350 000 aktiebolagen. Det är då ungefär 100 000 aktiebolag. Säg att det behövs två timmar att ta fram underlagen för redovisningen och låt oss ponera att varje timme kostar 600 för företagen. Det blir då en kostnad sammantaget på ca 120 miljoner kronor.

Caisa Drefeldt.

Caisa Drefeldt.

Måste företaget begära skattekredit för den upplupna intäkten?

– Nej, det är naturligtvis valfritt och det handlar bara om att skjuta upp beskattningen inte om skattebefrielse, så om det inte spelar någon ekonomisk roll för företaget kan det lika gärna låta intäkten bli beskattad direkt och slippa administrationen vid deklarationen.

Finns det en möjlighet att underlätta arbetet med redovisning pågående arbete på löpande räkning?

– Ja, för företag som har en bra projektredovisning är det inte ett problem. För de andra kan redovisningskonsulten lämpligen hjälpa till att ta fram ett system för detta. Det som är viktigt är att företagen är medvetna om förändringen och som jag ser det är det konsultens uppgift att upplysa om förändringen och försöka hjälpa de företag som inte har en projektredovisning.

Slutligen vilka bokslut blir det en förändring för?

– De företag som avslutar sitt räkenskapsår 30/6 2016 eller tidigare berörs inte förrän nästa räkenskapsår. Men alla räkenskapsår som avslutades den 31/8 -2016 och därefter berörs.

Fakta från BFN:

BFN beslutade den 9 juni 2016 om ändringar i allmänna råden (BFNAR 2008:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2009:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

I BFNAR 2008:1 innebär ändringarna att punkten 6.13 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.11, 6.12, 6.14 och 19.3 ändras. I vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d.

I BFNAR 2009:1 innebär ändringarna att punkten 6.14 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.12, 6.13, 6.15 och 19.3 ändras. I vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d.

Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016. 

Taggar: alternativregeln Caisa Drefeldt K2

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

Stefan Pärlhem – expert på god sed

6 september, 2019 Bokföringsnämndens chef Stefan Pärlhem driver utvecklingen av framtidens normgivning.

Experten reder ut: Immateriella tillgångar

3 september, 2019 Immateriella tillgångar är ett snårigt område med många fällor. Det ska du ha koll på.

Tre artiklar nominerade till CH Witts pris 2019

3 september, 2019 19 september koras vinnaren eller vinnarna i samband med FAR:s årsstämma.

Vågar ta nya roller

2 september, 2019 Emma Lindequist, auktoriserad revisor, och Maria Svensson, auktoriserad redovisnings­konsult, närmar sig varandra i sättet att arbeta.

 Upp