Så fungerar hållbarhetslagen på koncernnivå

16 juni, 2016

Den nya hållbarhetslagen med krav på hållbarhetsredovisning för de största svenska företagen gäller även koncerner. Så här fungerar reglerna.

Som Balans tidigare har berättat väljer den svenska regeringen att gå längre än EU när det gäller obligatorisk hållbarhetsredovisning för stora företag. Med regeringens gränsvärden träffas omkring 1 600 svenska företag av den nya hållbarhetslagen.

Gränsvärdena är: mer än 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning.

Enligt förslaget är gränsvärdena också tillämpliga på koncerner. I normala fall ska moderföretag som uppfyller gränsvärdena hållbarhetsredovisa.

När det gäller noterade företag, kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsbolag eller ett finansiellt holdingbolag tillämpas gränsvärdena på koncernnivå. Det vill säga, om en sådan koncern som helhet uppfyller minst två gränsvärden måste den hållbarhetsrapportera på koncernnivå.

Mer om detta på sidorna 50-52 i regeringens lagrådsremiss.

Koncerners hållbarhetsrapporter ska följa samma regler som gäller för företagens hållbarhetsrapporter:

Den nya lagen ställer krav på fem områden som ska rapporteras:

5 upplysningar som måste vara med:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden
 • Personal
 • Mänskliga rättigheter
 • Antikorruption

Därutöver måste stora börsbolag i sin bolagsstyrningsrapport informera om den mångfaldspolicy som bolaget tillämpar när det gäller sammansättningen i styrande organ, vilka mål som finns och hur dessa följs upp.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 december och ska tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet

Taggar: hållbarhet hållbarhetslagen hållbarhetsrapport hållbarhetsredovisning koncernredovisning

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Rapportering: ”Det är dags att ta i hand”

  2 juli, 2021 EU:s gröna omställning av ekonomin innebär att hållbarhetsexperterna och redovisningsspecialisterna nu måste samarbeta.

  Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

  2 juli, 2021 En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen.

  RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

  1 juli, 2021 Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från 1 juli.

  ”Låt korttidsstödet komma till den nytta som avsågs från början”

  1 juli, 2021 Korttidsstödet har kantats av allvarliga problem - menar Åsa Lundvall och Karin Apelman från FAR.

  ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

  30 juni, 2021 ISQM innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

   Upp