Så fungerar hållbarhetslagen på koncernnivå

16 juni, 2016

Den nya hållbarhetslagen med krav på hållbarhetsredovisning för de största svenska företagen gäller även koncerner. Så här fungerar reglerna.

Som Balans tidigare har berättat väljer den svenska regeringen att gå längre än EU när det gäller obligatorisk hållbarhetsredovisning för stora företag. Med regeringens gränsvärden träffas omkring 1 600 svenska företag av den nya hållbarhetslagen.

Gränsvärdena är: mer än 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning.

Enligt förslaget är gränsvärdena också tillämpliga på koncerner. I normala fall ska moderföretag som uppfyller gränsvärdena hållbarhetsredovisa.

När det gäller noterade företag, kreditinstitut, värdepappersbolag, försäkringsbolag eller ett finansiellt holdingbolag tillämpas gränsvärdena på koncernnivå. Det vill säga, om en sådan koncern som helhet uppfyller minst två gränsvärden måste den hållbarhetsrapportera på koncernnivå.

Mer om detta på sidorna 50-52 i regeringens lagrådsremiss.

Koncerners hållbarhetsrapporter ska följa samma regler som gäller för företagens hållbarhetsrapporter:

Den nya lagen ställer krav på fem områden som ska rapporteras:

5 upplysningar som måste vara med:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden
 • Personal
 • Mänskliga rättigheter
 • Antikorruption

Därutöver måste stora börsbolag i sin bolagsstyrningsrapport informera om den mångfaldspolicy som bolaget tillämpar när det gäller sammansättningen i styrande organ, vilka mål som finns och hur dessa följs upp.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 december och ska tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet

Taggar: hållbarhet hållbarhetslagen hållbarhetsrapport hållbarhetsredovisning koncernredovisning

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • ”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

  3 mars, 2021 Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

  Mindre siffersnack – mer affärer

  2 mars, 2021 Stor satsning på rådgivning, digitalisering i praktiken och kontroll över tiden. Så jobbar JDG Revision.

  Ökad press från EU om publika skatterapporter

  1 mars, 2021 EU-ministrar eniga om gemensamma regler för land-för-land-rapportering. Men Sverige säger nej.

  Sofia Götmar-Blomstedt – ledande lagspelare

  25 februari, 2021 PwC:s nya VD Sofia Götmar-Blomstedt representerar en ny generation ledare. Vi har intervjuat henne.

  Godkänt på revisorsprovet: ”En milstolpe i karriären”

  24 februari, 2021 Mindre än två månader efter examination kom det efterlängtade beskedet: Godkänt på revisorsprovet!

  Stagnerade branschlöner under pandemin

  23 februari, 2021 Medarbetare har försvunnit ur statistiken, bonusar strukits och nyutexaminerade har svårt att komma in.

   Upp