Foto: Getty Images

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020

För två år sedan infördes nya regler om krav för att bli auktoriserad revisor. Nu uppdaterar Revisorsinspektionen sin vägledning för att hjälpa byråerna göra rätt.

I juli 2018 trädde nya regler i kraft för att bli auktoriserad revisor, vilket innebär att vissa av de teoretiska ämnen som ska ingå i studierna kan läsas vid ett revisionsföretag eller genom att använda FAR eller andra utbildningsanordnare. Utbildningen som sker vid en byrå ska följa en utbildningsplan som har godkänts av Revisorsinspektionen (RI).

Efter två år med de nya stadgarna uppdaterar nu RI sin vägledning om godkännande av utbildningsplan, för att underlätta för byråerna.

– Utifrån våra erfarenheter och de ansökningsprocesser som vi har handlagt under den här perioden har vi uppdaterat och förtydligat vägledningen så att byråerna inte ska behöva komplettera uppgifter i onödan, säger Jessica Otterstål, jurist på Revisorsinspektionen.

Jessica Otterstål Foto: Kristofer Hedlund

Ett exempel på komplettering som Revisorsinspektionen hittills har behövt be om är undertecknande av firmatecknare. I andra fall har det saknats versionsnummer som gjort det möjligt att koppla ansökan – och beslut – till en viss utbildningsplan.

I skrivande stund har arton revisionsbyråer fått tummen upp av RI, däribland Big 7, och det finns ytterligare ett pågående ärende hos myndigheten.

– Har vi fått in en komplett ansökan utifrån vägledningen är det sällan det behövs ytterligare kontakt och då går det ganska snabbt att få den godkänd, säger Jessica Otterstål.

Men det finns några saker som byråerna behöver ha i åtanke. Och det gäller särskilt de små byråerna.

– Det vi kan se är att de mindre byråerna i större utsträckning ansöker om att få utbildningsplanen godkänd när de inser att de har revisorsassistenter som vill auktorisera sig. Man ska komma ihåg att de anställda inte kan börja studera enligt utbildningsplanen förrän den har blivit godkänd av oss, säger Jessica Otterstål och fortsätter:

– Skickar byrån sin utbildningsplan till Revisorsinspektionen för tätt inpå datumet för revisorsexamen finns alltså en risk att vi inte hinner hantera planen så att de anställda kan studera enligt den – och då kommer de inte heller kunna skriva provet som planerat. Ett godkännande av utbildningsplanen gäller inte retroaktivt.

Övergångsreglerna slutar gälla 2024. Det innebär att nyanställda revisorsassistenter med största sannolikhet inte hinner skriva provet innan dess, utan måste uppfylla kraven enligt de nya reglerna. Då kan en godkänd utbildningsplan bli avgörande.

– Om en byrå vet med sig att det finns medarbetare som vill auktorisera sig i framtiden så bör de ansöka om godkännande av sin utbildningsplan redan nu, avslutar Jessica Otterstål.

Att tänka på när din byrå ansöker om godkännande av utbildningsplan:

  • Ansök redan nu om det finns anställda som i framtiden ska skriva revisorsprovet.
  • För att slippa komplettera, se till att ansökan och utbildningsplanen är fullständig.
  • Ansökan ska skrivas under av en behörig firmatecknare för revisionsföretaget.
  • Utbildningsplanen ska innehålla tydliga uppgifter om vilket revisionsföretag som utfärdat den samt ett versionsnummer (se närmare i den uppdaterade vägledningen nedan).
  • Kom ihåg att övergångsreglerna slutar gälla 2024.
  • Gå igenom Revisorsinspektionens uppdaterade vägledning: Ansöka om godkännande av utbildningsplan.

Läs mer: Attraktivare arbetsgivare med godkänd utbildningsplan

Läs mer: Nodum första mindre byrån med godkänd utbildningsplan

Läs mer: Detta krävs för att bli auktoriserad revisor

Taggar: revision utbildningsplan

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp