Martin Wallström

RPA införs i fler företags affärsprocesser

Faktaruta

RPA, AI och intelligent automation

RPA, Robotic process automation. Robotiserad automation av processer, alltså att automatisera processer med hjälp av exempelvis mjukvarurubotar.

 

AI, Artificiell intelligens. Teknik som utför arbetsuppgifter eller moment som tidigare har utförts av människor, som exempelvis kräver igenkänning av mönster, språk eller visuella signaler, exempelvis för att utföra manuella moment eller arbetsuppgifter, alternativt göra rekommendationer, prognoser, eller fatta beslut. Tekniken har ofta en förmåga att upptäcka och lära sig nya saker på egen hand. Ett exempel är maskininlärning.

 

Intelligent automation. Handlar om att automatisera bland annat affärsprocesser med hjälp av RPA, AI och andra relaterade tekniker.

15 november, 2019

RPA införs i allt fler företags affärsprocesser. De flesta börjar i liten skala, medan ett fåtal satsar företagsövergripande. Det säger Mårten Sellgren och Fredrik Oscarson, partner på Deloitte i Stockholm.

Tanken på att radikalt stöpa om affärsprocesserna i grunden blev glödhet under 90-talet, under BPR-boomen, Business process reenginering. Trenden kom av sig lika snabbt när många företag upptäckte att tekniken inte hängde med. Den radikala effektiviseringen hade skapat både produktions- och kompetenshål.

BPR följdes av det mindre radikala BPM, Business process management, där affärsprocesserna successivt stöptes om ihop med tekniken. Många affärssystemleverantörer började ungefär samtidigt att bygga in färdiga affärsprocesser i mjukvaran.

Senaste trenden är intelligent automation, med RPA, eller robotiserad processautomation, och AI, artificiell intelligens. Tidningen Balans träffar Mårten Sellgren och Fredrik Oscarson, partner på Deloitte, för att få en inblick i hur RPA och AI påverkar företagen.

– Över tid har processerna blivit allt mer automatiserade och digitaliserade. Man kan se RPA som ett alternativ till att göra förändringar i företagens kärnsystem, affärssystemen, där det inte är så lämpligt alternativt för tidskrävande att göra stora förändringar. Många affärssystemleverantörer ser också över möjligheten att bygga in RPA, säger Mårten Sellgren.

RPA innebär att processerna automatiseras med bland annat mjukvarurobotar, medan AI handlar om att införa exempelvis virtuella agenter, som har förmågan att lära sig nya arbetsmoment på egen hand. Tillsammans skapar de en kombination av automatiserade och självlärande system som borde vara rena drömscenariot för företagen. De har en potential att spara tusentals arbetstimmar årligen, genom att bearbetningen går snabbare med en jämn kvalitet – med system som dessutom lär sig mer över tiden.

Ändå är många tveksamma till att införa RPA. En ny rapport från Deloitte, Automation With Intelligence, visar att 58 procent av företagen arbetar med intelligent automation i dag. De flesta av dem, 38 procent, gör det dock bara i pilotprojekt, medan 12 procent implementerar tekniken i mindre skala.

En liten grupp av företagen, åtta procent satsar storskaligt. En siffra som har fördubblats sedan i fjol. Det gör att Deloitte talar om ett genombrott för intelligent automation i år.

– Steget är väldigt stort från att implementera sådan teknik i begränsade projekt, till att införa intelligent automation i hela affärsprocesser. Därför testar många företag i liten skala. Man kan åstadkomma väldigt stor förändring i olika funktioner, exempelvis risk- eller fakturahantering. Men automatisering av en hel process blir väldigt komplex och kräver en företagsövergripande ansats, säger Mårten Sellgren.

Två faktorer, fragmentisering av it-systemen och bristande it-beredskap, bidrar också till att många företag tvekar inför att automatisera hela affärsprocesser.

– Data finns på olika ställen i organisationen. Ska man digitalisera hela processer måste rätt data finnas på rätt ställe och rätt personer måste få tillgång dem, säger, Fredrik Oscarson.

Ett område där Deloitte har börjat automatisera delar av sin egen tjänsteproduktion är delar av skatterådgivningen.

– Det innebär inte att det mänskliga försvinner. Tvärtom försvinner enkla och repetitiva moment och ersätts av arbetsuppgifter som kräver mer av insikt och analysförmåga, säger Fredrik Oscarson.

Därmed väntar inte några stora personalnedskärningar – och inte heller radikala besparingar. I stället så ökar produktiviteten och personalstyrkan blir inte mindre, utan ofta större. Men den behöver kompetensutvecklas.

– När bankomaterna kom trodde många att bankerna skulle bli helautomatiserade och att personalen inte skulle behövas. Men antalet bankanställda har ökat. Teknikskiftena leder till nya arbetsuppgifter, men dessa tenderar att bli mer kvalificerade och kräva mer kunskaper och utbildning än de arbetsuppgifter som försvinner, säger Mårten Sellgren.

Taggar: affärsmodeller Deloitte digitalisering

Text: Martin Wallström

martin.wallstrom@comhem.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp