Rakel Lennartsson

Rom – mötesplats för integrerad rapportering

Faktaruta

Integrated Thinking and Reporting in Practice stöds av International Integrated Reporting Council IIRC.

Cristiano Busco är professor i redovisning och integrerad rapportering vid Roms Handelshögskola LUISS och ordförande för The IR Academic Network som stöder IIRC från ett akademiskt perspektiv.

Läs mer: Integrated Reporting

18 november, 2016

Rom byggdes inte på dag. Metaforen kommer väl till pass när näringslivsföreträdare och forskare möts under två dagar i Rom för att utbyta erfarenheter av integrerad rapportering. Vi är bara i början av resan, säger professor Cristiano Busco.

Integrated Thinking & Reporting in Practice är den första konferensen i sitt slag, men inte den sista. Det lovar Cristiano Busco, professor i redovisning och integrerad rapportering vid Roms Handelshögskola LUISS, värd för den första upplagan av konferensen 17-18 november 2016.

– Den här konferensen är resultatet av många års forskning, diskussioner och samarbeten med näringslivet och vi tittar redan på framtiden, nästa år blir i New York i september, säger Cristiano Busco, när Balans får en pratstund med mannen som nyligen hälsat välkommen från podiet i den vackra aulan i en av Italiens två mest prestigfyllda handelshögskolor.

I galleriet utanför konferensen ”Integrated Thinking and Reporting in Practice” i Rom. Foto: Rakel Lennartsson

I galleriet utanför konferensen Integrated Thinking and Reporting in Practice i Rom. Foto: Rakel Lennartsson

I galleriet utanför pågår en utställning av de medverkande företagens integrerade redovisningar, i pauserna syns konferensdelatagarna fota olika exempel på infografik som företagen använt för at gestalta hur värde skapas inte bara genom finansiella tillgångar, utan även sociala och ekologiska, exempelvis. Brittiska Crown Estate representerat av Claudine Blamey har kommit långt.

– Det är första gången som vi har satt ett monetärt värde på alla våra olika tillgångar, som exempelvis sjukdagar. ”Va, ska vi verkligen ta in det i rapporten?” undrar någon då, men det är först när vi sätter ett penningvärde på det som vi verkligen integrerar de mänskliga och sociala aspekterna i företagets portfolio. Den som vill se mer i detalj hur vi har gjort får gärna haffa mig i pausen, säger hon.

Syftet med Integrated Thinking and Reporting in Practice är just att vara en möteplats för praktiker och akademiker, en möjlighet att skapa medvetande och bygga nätverk.

Cristiano Busco och Balans utsända Rakel Lennartsson på plats i Rom. Foto: Balans

Cristiano Busco och Balans utsända Rakel Lennartsson på plats i Rom. Foto: Balans

Vad kan näringslivet och akademin lära av varandra?

– Näringslivet försöker komma framåt i sin tillämpning av ramverket och akademin kan hjälpa till att skapa mening och kanske teoretisera en del av vad företagen gör, så att det i slutänden leder till nya sätt att arbeta på. Människor ute på företagen har ofta lite tid till att reflektera kring vad de gör, och ibland låter de konsulter göra hela arbetet, säger Cristiano Busco.

– Jag tror att vi från akademin kan hjälpa till där, med att visa på de bästa exemplen, peka på nya lösningar för gamla problem och över huvud taget hjälpa företag att orkestrera sina behov.

För att detta ska hända krävs kontinuitet. Cristiano Busco förväntar sig inte att allt ska ske här och nu.

– Integrerad rapportering är ännu i sin linda, men vad vi kan göra är att åtminstone ge de bästa förutsättningarna för området att utvecklas med hjälp av olika ansatser och metoder.

Läs mer: Integrerad rapportering – svensk konkurrensfördel

Kommer integrerad rapportering (IR) att ersätta IFRS?

– Nej, nej det är helt olika saker. Men finansiell rapportering räcker inte längre till för att ge en rättvisande bild av ett företags värde. Där finns så många fler tillgångar, men som inte kan inte översättas i finansiella termer. Crown Estate har kommit långt som har satt ett penningvärde på alla sina olika icke-finansiella tillgångar, men många företag är inte ens medvetna om dessa tillgångar och det du inte är medveten om är svårt att mäta och värdera, så vår första uppgift är att skapa medvetenhet.

– Nu har vi kastat stenen i dammen, säger Cristiano Busco och hoppas på ringar på vattnet

Taggar: Integrerad rapportering

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp