Foto: Getty Images

Riskkapitalets intåg – håller kartan på att ritas om?

9 januari, 2019

Branschen skakades om när PwC, KPMG och LRF Konsult sålde sina rådgivningsverksamheter till riskkapitalbolag. Är utvecklingen ett tecken på en omvälvande förändring av branschen?

Tidigt i våras gjorde Aspia entré på marknaden – ett nytt företag inom redovisning och lönehantering och rådgivning. Företaget bildades genom att IK Investment Partners först köpte Business Service av PwC och senare KPMG:s verksamhet inom redovisning och löneadministration. Dessutom förvärvade Aspia även den nordiska lönespeci­alisten DLN Payroll Services och har nu totalt 1 450 anställda. Under våren meddelades dessutom att LRF Konsult fick en ny majoritetsägare i riskkapitalisten Altor. Är utvecklingen ett tecken på en omvälvande förändring av branschen?

Att sia om framtiden är som bekant svårt, och kanske särskilt nu när digitalisering, automatisering och AI vänder upp och ner på gamla invanda begrepp och roller såväl som i branschen som i samhället. Men Balans bad ändå vd:arna för Big 7 att göra ett försök att spana framåt. Marianne Sandén Ljungberg, Mazars, Anna Johnson, Grant Thornton, och Malin Nilsson, BDO, tog sig an utma­ningen.

Läs mer: Därför får LRF Konsult ny majoritetsägare

Marianne Sandén Ljungberg, Mazars, Anna Johnson, Grant Thornton, och Malin Nilsson, BDO. Foto: Mazars, Håkan Målbäck, Jenny Drakenlind

Varför sker detta just nu, att byråer säljer sin redovis­ningsverksamhet?

– Det handlar delvis om de stora och snabba föränd­ringar, med digitalisering och teknikutveckling, som vi ser i vår bransch och i näringslivet vilket gör att alla inom branschen måste fokusera och en del aktörer väljer då bort redovisning. De renodlar sin verksamhet, såväl i termer av tjänstepalett som vilka kärnkunderna är. På BDO har vi valt att fokusera på ett kundsegment som vi ser efterfrågar en fullservicebyrå, säger Malin Nilsson, vd, BDO.

Anna Johnson, vd, Grant Thorn­ton, är inne på samma linje.

– Det handlar dels om digitalisering och ny moln­teknik som möjliggör effekti­visering av vissa tjänster och dels om ett behov av att fokusera på kärnaffären och det prioriterade kundsegmentet mer än vanligt just på grund av det höga förändringstrycket inom vår bransch.

Marianne Sandén Ljungberg, vd, Mazars:

– Det är svårt att säga varför det händer just nu. Men samtidigt har många små redovisningsbyråer sålts den senaste tiden, vi har också köpt. Teknikutveckling kräver stora re­surser och då kan de stora bolagen gå före allt när allt mer blir digitalt och automatiserat. Det finns små byråer som lyckas ändå, medan vissa andra har det svårt och jobbigt.

Läs mer: ”Vi vill bygga en ny yrkesstolthet”

Vad händer nu?

Kan vi vänta oss fler liknande affä­rer i en nära framtid?

– Mycket väl, men det vet vi inte. Det enda vi kan säga är att det är svårt att sia om framtiden, säger Marianne Sandén Ljungberg.

– Jag tror att konsolideringen på marknaden kommer att fortsätta. Mindre aktörer kan ha svårt att möta kundernas krav på digitalisering och fler större aktörer kommer att välja att fokusera på andra områden eller segment, tillägger Malin Nilsson.

– Det finns mycket som talar för ökad aktivitet i branschen. Vår bedömning är att det finns både nationella och internationella aktörer i dag som är intresse­rade av att göra något liknande som i Aspia-exemplet, berättar Anna Johnson.

Hur kommer branschen att se ut om fem eller tio år?

– Branschen kommer att vara än mer fokuserad på kundupplevelsen och många delar av affären får stöd av digitala processer och verktyg. Men om vi tittar på övriga samhället och på branscher som gjort en lik­nande resa så kommer de avgörande faktorerna fortfarande vara den personliga relationen, hög kvalitet och det upplevda kundvärdet. Tek­niken kommer att vara hygien, det är i det personliga mötet, omsorgen och relationen som du kan sticka ut. I det sammanhanget blir också vi som företag viktigare som avsändare; hållbarhets- och värderingsfrågor kommer att bli allt viktigare, säger Anna Johnson.

– Det är jättesvårt att överblicka, men jag tror att revisionsbranschens förändring kommer att innebära andra utbildningskrav. Vi kommer att behöva många fler kompetenser, inte bara ekonomer, utan till exempel mycket folk inom IT. Det finns även många säkerhetsfrågor att ta ställ­ning till, tidigare fanns allt i en pärm. Nu är det digitalt, och var finns det? Och vem har ansvaret? Sådana frågor måste man lösa, påtalar Marianne Sandén Ljungberg.

– Framtiden känns spännande. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och inslaget av AI ökar. Standardiserade arbetsuppgifter kommer inte längre att utföras av människor som i stället kommer att ha en mer strategisk och rådgivande roll. Om fem till tio år har vi förstås kommit längre och vet hur vi kan nyttja AI på bästa sätt, säger Malin Nilsson.

Läs mer: ”Vi skapar en ny ägarmodell”

Många fler kompetenser kommer att behövas i framtiden.

Innebär den här utvecklingen nå­got positivt för branschen?

– Ja, men än viktigare är att det blir en positiv utveckling för våra kunder. Att marknaden konsolideras leder förmodligen till en snabbare teknik­utveckling som innebär tidseffektivi­sering och mer tid för rådgivning och det kommer våra kunder till godo och ger våra medarbetare möjlighet att ut­vecklas. En annan positiv effekt är att ökad teknikanvändning rätt hanterad kan leda till att vi sparar resurser och där igenom får ett mer hållbart samhälle, svarar Malin Nilsson.

– Vår bransch är fragmenterad och vissa delar av affären är ineffektiv. Att nya aktörer hjälper branschen att få en högre förändringstakt är därför positivt. Konkurrens är också bra för kunden om både kvalitet och erbjudande förbättras och utvecklas. Det blir också ännu tydligare hur avgörande tillgång till och insikter från kunddata är för att skapa bättre erbjudanden, menar Anna Johnson.

– De stora företagen kan gå före och leda utvecklingen, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Kan det finnas negativa konse­kvenser med utvecklingen?

– Jag har svårt att se att det är nega­tivt med utveckling. Men all föränd­ring bär med sig en viss mängd osä­kerhet – effekterna av förändringarna börjar vi ju först se efter en tid och det kan bli rörigt innan nya erbjudanden och positioner hinner sätta sig, kommenterar Anna Johnson.

– Går branschens teknikutveckling före kundbehov kan det leda till en negativ utveckling då vi verkar inom en förtroendebransch. Teknik som tas fram behöver vara använ­darvänlig, öka kvaliteten och skapa mervärde. För branschen kräver utvecklingen inom redovisning re­surser i anpassning av organisation, kompetenser och förändringsledning och det är delar som ofta underskat­tas, säger Malin Nilsson.

– Det är inte positivt om det skulle innebära enorma jättar, det är inte bra om det blir Big 4. Det är alltid bra med konkurrens. Vi ser en kolossal digital utveckling. Och det kan bli svårt som medarbetare att finna sin nya roll i detta. Allteftersom det blir mer automatiserat så blir man allt mer av en rådgivare. Tycker man om att snacka med kunder så är det ju bra, men det finns ju de som valt bort den delen och då kan det vara svårt att ställa om, påminner Marianne Sandén Ljungberg.

Taggar: Aspia KPMG lön LRF Konsult PwC rådgivning redovisning

Text: Erika Andersson

redaktionen@tidningenbalans.se

2 svar till “Riskkapitalets intåg – håller kartan på att ritas om?”

 1. BengtOlof skriver:

  Det är rätt beklämmande att branschens kanske svåraste arbetsuppgift, löpande bokföring, skall överlåtas till egna företagare, AI eller andra. Den del av vårt yrke som kräver mest kunskap om flest regler. Det är ju så att den helt saknar status men det beror mest på att man hela tiden nonchalerar svårigheten i arbetsuppgifterna. ”Drakarna” men även andra byråer strävar efter att kunden gör jobbet och tar ansvaret och byrån gör konsultationer och bokslut på underlag som varken följer lagar eller företagsekonomiska regler. Men det är väl också till viss del en följd av att dagens ekonomer inte får lära sig löpande bokföring. De praktiska utbildningarna inom yrket är så vitt jag vet helt borttagna och istället går man högskola. Mina kontakter hos ”drakarna” vittnar om högutbildad personal som skall jobba som revisionsassistenter och dom har ingen aning om hur bokföring går till. Vilket i sin tur leder till, skulle jag tro, många misstag i revisionsarbetet. Personligen står tror jag att vi inom kort kommer att få den första större datakraschen där information försvinner eller sprids då det poppar upp bokföringssystem både här och där som ”löser allt”. Många är utländska vilket är ett problem i sig när det gäller att följa svenska regler, bl.a. om förvaring av räkenskaper. Tilltron till digitaliseringen är enligt mig rätt absurd och den storlek på skador som kan uppkomma genom centralisering av uppgifter är omätbar. Men spännande tider är det.

 2. Stefan Ahlmark skriver:

  Det finurliga är dock att vi står för exakt samma kvalitet och korrekthet i den kostnadsfria löpande redovisningen (som vi lanserade vid årsskiftet och som bygger på utförande i bla Fortnox) som vi innan årsskiftet gjorde när vi tog betalt för den 😃

  Fördelarna med digitalisering och automatisering (av rätt delar) är ju också att inget blir liggande/fördröjt pga att någon är ledig, sjuk e dyl + att utförandet blir mer kvalitetsstarkt eftersom maskiner (läs: system) gör samma sak som är rätt en gång, exakt lika (ceteris paribus) även nästa och nästa och nästa…gång.

  Jag vet att det finns mycket rädsla hos en del som har lite svårt att tänka ut vad man skall ägna sig åt när saker inte längre behöver göras av mänsklig hand. Men så är det ju med all automatisering och utveckling som leder till smartare sätt att göra saker.

  På Nya Ekonomikompetens skapar vi dock mycket mer kundvärde när vi hjälper våra kunder att växa och tjäna pengar, än när vi utför lagstadgad löpande redovisning.

  Så var inte så rädd. Med en leverantör som arbetar Digitalt & Kundnära kan man fortsätta sova gott om natten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

Hur ska digitala tjänster beskattas?

27 maj, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar angående International Fiscal Associations konferens.

 Upp