Sofia Hadjipetri Glantz

Risk för byråbubblor med ny revisorsutbildning

18 september, 2017

Revisorsinspektionen (RI) bjöd på måndagen in till samtal om kompetenskraven för att möta framtidens behov. Bland annat presenterades en ny modell som skulle kunna utgöra en utgångspunkt för all finansiell yrkesrevision.

För sju år sedan fanns drygt 4 000 revisorer i Sverige, i dag har siffran drastiskt minskat till cirka 3 300. Och trenden är fortsatt vikande. Samtidigt visar statistik från AMF att både privat och offentlig sektor kommer att efterfråga fler revisorer än vad som finns. Men revisorsrollen är även under förändring. Globalisering, EU-reglering och tekniska kunskaper är några samtidsfaktorer som både utmanar och stärker yrkesrollen.

Nya kompetensmodellen som RI presenterar är att obligatoriska ämnen ska fortsätta läsas på högskola/universitet, medan andra ämnen ska kunna tillgodoses genom byråerna eller på FAR. Detta som ett sätt att öppna upp alternativa utbildningsvägar och på så vis bredda branschens kompetensförsörjning.

– Vi sätter inte fokus på hur länge man ska studera eller hur många poäng man har. Utan på kompetensen. Vad behöver man ha för kompetens för att klara av yrket? Hur ska högskolorna anpassa utbildningen?, sa RI-chefen Per Johansson på dagens seminarium.

Läs mer: RI-chefen Per Johansson: Inom tre år ska vi förbättra revisionsrollen

Panelen, som bestod av Dan Brännström, generalsekreterare FAR, Birgitta Lööf, affärsområdeschef revision, Deloitte, Lena Möllerström Nording, ordförande i Revisorsinspektionens examensråd, Jenny Snellman, millennial, auktoriserad revisor, EY, Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet, avdelningen för ekonomivetenskap och juridik, och Oscar Westerlund, auktoriserad revisor, Finnhammars revisionssbyrå, var ofta överens när de diskuterade framtidens kompetenskrav. Men inte alltid.

– Från den stora byråns perspektiv så ser vi att utbildning och kompetens kommer att förändras radikalt. Det sker ett teknikskifte idag. IT-miljö och system är mer robusta och man behöver ytterligare kompetenser för att möta morgondagens behov. Sedan är personligheten viktig. Kan personen jobba effektivt i team? Lösa problem?, sa Birgitta Lööf från Deloitte.

Oscar Westerlund, auktoriserad revisor, Finnhammars revisionssbyrå, representerade den ”lilla byrån” och ville sätta fokus på revisorns sociala kompetens.

– De mjuka värdena och den sociala kompetensen blir allt viktigare. Som revisor behöver man ha en analytisk förmåga, men i framtiden kommer man även få rollen av en projektledare där ett stort personligt nätverk kommer att efterfrågas allt mer. Det ska vara attraktivt, roligt och stimulerande att vara revisor!

Dan Brännström. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Dan Brännström från FAR konstaterade krasst att branschen behöver en snabbare kompetensförsörjning. Att det ska ta tio år för att bli auktoriserad revisor, det är alldeles för lång tid.

– Jag ser gärna att man i kandidatutbildningen integrerar olika ämnen i caseform och adderar till perspektiv av hållbarhet och etik. Det ska finnas i all utbildning. Men jag föreslår även tre supervassa masterutbildningar; en med finansiell analys med stora IT-inslag, en som innehåller ännu mer IT och matematik och en masterutbildning som tar sikte på icke finansiell information, sa Dan Brännström.

Han lyfte även ett varningens finger.

– Med den föreslagna modellen finns det en risk för byråbubblor, att man bara går sina egna byråutbildningar. Det är viktigt för en profession att mötas över gränserna.

Läs mer: 3 frågor till Per Johansson

Den akademiska världen representerades av Peter Öhman, professor från Mittuniversitetet. Han lobbade starkt för ett ökat och bättre samarbete mellan högskolor/universitet, branschen och RI, att ”inte att låta var och en sköta sitt”.

– Exempelvis visar vår forskning att svenska revisorer är ganska usla på att göra fortlevnadsbedömningar av företag. Kan vi få till ett bra samarbete skulle man kunna förbättra mycket för att stärka revisionen.

Nyblivna auktoriserade revisorn Jenny Snellman fick stå för dagens sista muntra kommentar:

– Jag tycker att vi måste bli bättre på att förklara vad en revisor gör. När jag berättar att jag är revisor tror folk att jag antingen sitter på mitt skrivbord med högar av kvitton, eller så tror de att jag ska sätta dit dem för skattefiffel.

Till hösten ska Revisorsinspektionen presentera sitt slutgiltiga förslag för Regeringskansliet.

Taggar: auktoriserad revisor revision revisor Revisorsinspektionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp