Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

RI:s nya chefsrevisor: ”Ska inte pilla i detaljer”

1 juli, 2021

Anna-Karin Brusk Rönnqvist är ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen (RI) från och med i dag 1 juli. Nu väntar mer personalansvar och att ge sig i kast med det internationella arbetet.

Det är ingen novis som axlar rollen som ny chefsrevisor på Revisorsinspektionen efter att Carin Rytoft Drangel går i pension. Anna-Karin Brusk Rönnqvist har bra koll på tillsynsmyndigheten, sedan hon 2017 fram till nu har kunnat stoltsera med titeln revisionsdirektör på visitkortet.

Hon har dessutom en gedigen storbyråbakgrund som auktoriserad revisor på KPMG i Norrköping, Stockholm och i tyska Frankfurt am Main, totalt blev det 16 år på de olika platserna. Den röda tråden har varit att arbeta med kvalitet och effektivisering av revisionen samt med interna utbildningar.

Förutom tjänsten som chefsrevisor ska Anna-Karin Brusk Rönnqvist även ta plats som ledamot i examensrådet, med första mötet inplanerat även det 1 juli.

Vad är det egentligen för skillnad mellan att vara revisionsdirektör och chefsrevisor?
− Som chefsrevisor basar jag över revisorsgruppen på RI och får därmed personalansvar. Sedan tillkommer ett större ansvar med det internationella arbete, där vi samarbetar med våra systermyndigheter i de nordiska länderna, europeiska Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) och globala International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). Jag kommer även att ha en kvalitetssäkrande roll i våra tillsynsärenden samt fler externa kontakter med FAR och Finansinspektionen.

Vilka är de viktigaste revisionsfrågorna RI behöver hantera nu närmast?
− Frågan om LCE – Less Complex Entities – är betydande. Sedan har vi hållbarhet, vilket alltid är på agendan och digitalisering, som ju är ett område i utveckling och där vi just nu genomför en tematillsyn av revisionsföretagens arbete med digitalisering och automatisering av sina revisionstjänster. Nu närmast handlar det även om att byråernas kvalitetskontrollsystem byts ut till ISQM 1, något som kommer att påverka byråerna och RI:s tillsyn.

Apropå digitalisering. Hur blir det med kommande examenstillfällen, kan man tänka sig att revisorsprovet digitaliseras framöver?
− Det beror lite på hur man definierar att provet blir digitalt. Fram till nu har det varit en tidsödande manuell process, då tentanden sparar ner svaren på en USB-sticka. Framöver ska man skriva tentamen i ett digitalt system, i en programvara, och rättning ska kunna ske på samma sätt. Provet blir på så vis mer digitalt än tidigare och hanteringen ska förenklas och bli smidigare. Däremot är inte tanken på kort sikt att det ska vara ett prov som man gör hemifrån digitalt.

Vad längtar du mest efter att grotta ner dig i?
− Haha, jag ska öva på att inte grotta ner mig och gå in och pilla i detalj, utan i stället delegera till alla duktiga medarbetare. Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp, bevaka de internationella frågorna och ansvara för kvalitetssäkringen.

Taggar: Revisorsinspektionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp