Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Riksrevisionens framtid under lupp

14 oktober, 2016

En riksrevisor i stället för tre, fokus på ledarskap och ansvar samt våga tänka nytt. Det var några av slutsatserna på seminariet om framtiden för Riksrevisionen där FAR:s generalsekreterare Dan Brännström deltog.

Det blev en fullsatt lokal med cirka 70 åhörare som samlades på torsdagskvällen i Stockholm för att delta i det öppna seminariet om Riksrevisionens framtid, arrangerat av Transparency International (TI) i Sverige.

Vad har Riksrevisionen för framtid? Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Vad har Riksrevisionen för framtid? Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Att temat engagerade var satt utom tvivel. Efter skandalerna som omgärdat Riksrevisionen de senaste månaderna och som har lett till tre riksrevisorers avgång har förtroendet för myndigheten på kort tid kraftigt försvagats.

– Riksrevisionens rykte har blivit skamfilat. Nu vill vi blicka framåt, inledde moderator Ulla Andrén, ordförande i TI Sverige.

Inbjudna talare var FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, Inga-Britt Ahlenius och Göran Steen, båda styrelseledamöter i TI, samt Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Läs mer: Extern granskning av Riksrevisionen presenterad

Samtliga i panelen var rörande överens om att ledarskapet måste ses över och samtliga ansåg att dagens modell med tre riksrevisorer inte fungerar. I stället bör det finnas en person med tydligt mandat på posten, möjligen med en-två vice riksrevisorer under sig.

– Så länge solen lyser fungerar modellen med tre riksrevisorer. Men när det blåser – då blåser alla omkull. När man är i en krissituation och förtroendet sviktar så faller alla, konstaterade Dan Brännström.

FAR:s generalsekreterare påtalade sedan vikten av att en riksrevisor bör ha en revisionsbakgrund och påminde om att etikfrågorna behöver tas på stort allvar.

– Professionalismen måste finnas i riksrevisorns DNA, sa han.

Dan Brännström.

Dan Brännström.

– Det måste vara tydligt vad en riksrevisor är. Även riksdagen bör utvecklas sin syn på detta, medhöll Göran Steen.

Inga-Britt Ahlenius konstaterade att ledningsfrågan har varit ett stort problem.

– Efter att Susanne Ackum avgick i somras fanns det ingen som kunde gå ut och ta ansvar. Det var en ledningslös Riksrevision. Att ha tre personer på posten kräver dessutom många samordningsresurser. Och eftersom myndigheten inte är större än 350 personer räcker det med en riksrevisor, sa hon.

För att göra en sådan förändring krävs en ändring av grundlagen. Alltså inte något som görs i en handvändning.

– Den som leder en verksamhet bör även ha erfarenhet av verksamheten. Som det har utvecklat sig bör riksdagen ta ett myndighetsansvar, sa Shirin Ahlbäck Öberg.

Från panelens håll kom förslaget att regeringen snarast bör etablera en ”code of ethics”.

Fr.v: Dan Brännström, Inga_britt Ahlenius, Shirin Ahlbäck Öberg, Ulla Andrén och Göran Steen. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Fr.v: Dan Brännström, Inga-Britt Ahlenius, Shirin Ahlbäck Öberg, Ulla Andrén och Göran Steen. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– Riksrevisorerna bör gå en gedigen utbildning. Detta är helt fundamentalt viktigt och något regeringen måste ta tag i snarast enligt min mening, sa Inga-Britt Ahlenius som presenterade idén.

De senaste åren har sex av åtta riksrevisorer avgått i förtid och därmed inte suttit de sju år som ämbetet är förordnat. Hur kunde det bli så? Hur förhindrar man att det sker igen? Och om det sker igen – hur hanterar man det då?, löd frågor från publiken.

Svåra frågor att svara på. Alla var dock överens om att riksdagen måste tänka ut en annan organisation kring myndigheten – och det snarast. Shirin Ahlbäck Öberg påminde om att det nog inte är lätt att enas över partigränserna om en kravprofil för ämbetet. Och att det dessutom kan vara svårt att få tilltänkta riksrevisorer att ställa upp.

– Nu måste KU och riksdagen våga tänka nytt, avslutade Dan Brännström.

Taggar: Dan Brännström Riksrevisionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp