iStock

RI föreslår nya kompetenskrav för revisorer

9 augusti, 2017

Revisorsrollen håller på att förändras och därmed även den kompetens som efterfrågas. Det menar Revisorsinspektionen (RI) som senare i höst kommer att presentera förslag till förändrade krav på utbildning av auktoriserade revisorer. RI filar även på en modell för gemensamma kompetenskrav som kan ligga till grund för all finansiell revision oberoende av i vilken sektor den bedrivs.

RI-chefen Per Johansson. Foto: Christian Gustavsson

Läs mer: ”Inför enhetliga krav och tillsyn för all revision”

Varför ser ni över utbildningskraven?

– Främsta syftet är att stärka kvaliteten i utbildningen och i förlängningen den utförda revisionen. Utbildningen ska inte bara se till att det i framtiden finns ett tillräckligt antal revisorer. Kompetensbasen behöver också breddas och göras mer flexibel för att möta nya krav. Det är också viktigt att med viss regelbundenhet se över de särsvenska reglerna på området så att de svenska revisorerna verkar under likvärdiga förutsättningar som sina europeiska kollegor, säger RI:s chef Per Johansson.

Läs mer: RI-chefen Per Johansson: Inom tre år ska vi förbättra revisionsrollen

Varför vill ni ha en gemensam modell som grund för all finansiell revision?

– Gemensamma krav där så är möjligt och lämpligt skulle enligt RI:s bedömning inte bara stärka revisionen inom den offentliga sektorn utan också revisionsbranschen i sin helhet. Rörligheten mellan de olika sektorerna kan underlättas, vilket även möjliggör ett ökat kompetensutbyte och därmed en bättre revision, säger Per Johansson.

Läs mer: Revisorsexamen svår för små byråer

Finns det utrymme i revisorsdirektivet för en sådan modell?

– Ja. I stor utsträckning tillämpar den statliga och kommunala revisionen redan i dag regler som har sin grund i revisorsdirektivet. Det finns också internationella exempel på sådana modeller, säger Per Johansson.

Läs mer: IT-kompetens och dataanalys viktigt för framtidens revisor

Förslagen och motiven till förändringarna samt den gemensamma modellen kommer att presenteras vid ett seminarium om den framtida revisionen och morgondagens kompetenskrav 18 september i Stockholm, där även FAR:s generalsekreterare Dan Brännström medverkar. 

Läs mer: Anmälan till seminariet Den framtida revisionen – morgondagens kompetenskrav

Taggar: Revisorsinspektionen

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp