Foto: iStock

RI föreslår nya kompetenskrav för revisorer

9 augusti, 2017

Revisorsrollen håller på att förändras och därmed även den kompetens som efterfrågas. Det menar Revisorsinspektionen (RI) som senare i höst kommer att presentera förslag till förändrade krav på utbildning av auktoriserade revisorer. RI filar även på en modell för gemensamma kompetenskrav som kan ligga till grund för all finansiell revision oberoende av i vilken sektor den bedrivs.

RI-chefen Per Johansson. Foto: Christian Gustavsson

Läs mer: ”Inför enhetliga krav och tillsyn för all revision”

Varför ser ni över utbildningskraven?

– Främsta syftet är att stärka kvaliteten i utbildningen och i förlängningen den utförda revisionen. Utbildningen ska inte bara se till att det i framtiden finns ett tillräckligt antal revisorer. Kompetensbasen behöver också breddas och göras mer flexibel för att möta nya krav. Det är också viktigt att med viss regelbundenhet se över de särsvenska reglerna på området så att de svenska revisorerna verkar under likvärdiga förutsättningar som sina europeiska kollegor, säger RI:s chef Per Johansson.

Läs mer: RI-chefen Per Johansson: Inom tre år ska vi förbättra revisionsrollen

Varför vill ni ha en gemensam modell som grund för all finansiell revision?

– Gemensamma krav där så är möjligt och lämpligt skulle enligt RI:s bedömning inte bara stärka revisionen inom den offentliga sektorn utan också revisionsbranschen i sin helhet. Rörligheten mellan de olika sektorerna kan underlättas, vilket även möjliggör ett ökat kompetensutbyte och därmed en bättre revision, säger Per Johansson.

Läs mer: Revisorsexamen svår för små byråer

Finns det utrymme i revisorsdirektivet för en sådan modell?

– Ja. I stor utsträckning tillämpar den statliga och kommunala revisionen redan i dag regler som har sin grund i revisorsdirektivet. Det finns också internationella exempel på sådana modeller, säger Per Johansson.

Läs mer: IT-kompetens och dataanalys viktigt för framtidens revisor

Förslagen och motiven till förändringarna samt den gemensamma modellen kommer att presenteras vid ett seminarium om den framtida revisionen och morgondagens kompetenskrav 18 september i Stockholm, där även FAR:s generalsekreterare Dan Brännström medverkar. 

Läs mer: Anmälan till seminariet Den framtida revisionen – morgondagens kompetenskrav

Taggar: Revisorsinspektionen

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp