Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Revisorsexamen svår för små byråer

16 november, 2016

Revisorer på mindre byråer misslyckas oftare på revisorsexamen. Samtidigt höjs röster för att modernisera utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor.

Revisorsnämnden och Examensrådet levererade flera överraskande uppgifter när de på tisdagen bjöd in branschen till ett möte om utbildningskraven och utformningen av revisorsexamen.

Något som fick branschföreträdare att reagera var det låga antalet tentander från just mindre byråer som godkänns vid provtillfällena i maj och i november varje år. Även om det är fler än de som godkändes då provet bestod av två delar istället för en – en förändring som trädde i kraft 2013 – är det fortsatta uppseendeväckande siffror.

Prov genomförda hösten 2013 – hösten 2015 ledde till totalt 60 procent godkända resultat. Av tentanderna från Big 4 (EY, Deloitte, PwC och KPMG) klarade sig 72 procent, från Big 7 (Big 4 + Grant Thornton, Mazars och BDO)  69 procent och från övriga byråer klarade sig 38 procent.

Revisorsexamen - statistik från åren 2013 - 2016. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Statistik: Revisorsexamen.  Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– Vi är nöjda med graden av godkänt som ligger på 60 procent, säger Lena Möllerström Nording, ordförande i Grant Thornton och ordförande i Examensrådet.

Branschorganisationen FAR:s generalsekreterare Dan Brännström tycker däremot att godkännandegraden för medarbetare utanför de sju största byråerna är anmärkningsvärt låg.

Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare. Foto: Lieselotte van der Meijs

Varför reagerar du så starkt på det?

– Det är chockerande uppgifter. Vi måste finna nya sätt att ge revisorerna på mindre byråer stöttning. Hur man förbereder sig inför revisorsexamen är naturligtvis avgörande, säger Dan Brännström.

Den byrå med anställda som på senare tid lyckats bäst med att klara revisorsexamen är Deloitte. Sedan byrån startade förberedelseutbildningen CPA Excellence har den förbättrat sin resultatstatistik väsentligt.

Under mötet framhöll Lena Möllerström Nording även att revisorn om fem år inte kommer att likna dagens revisor.

Lena Möllerström nordin. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Lena Möllerström Nording. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Kanske är det därför Revisorsnämnden nu visar en öppen attityd till att förändra utbildningskraven för auktoriserade revisorer. Det var länge sedan de teoretiska kraven var föremål för en större översyn och med tanke på dagens branschtempo är det många som ser fram emot en uppfräschning – både vad gäller uttryck och innehåll.

– Moderniserade utbildningskrav breddar branschens rekryteringsbas. Därför är öppenheten från Revisorsnämndens sida väldigt positiv. Det är också utmärkt om revisorerna har lite olika utbildningsbakgrund och inte är stöpta i samma form, säger Dan Brännström.

Balans kontaktar FAR:s föreningsjurist Sara Orback för att höra hennes intryck av mötet.

Sara Orback, FAR:s föreninsgjurist. Foto: Lieselotte van der Meijs

– Det känns som om det finns en samsyn kring att examen bör hålla en hög nivå samtidigt som utbildningskraven behöver bli mer flexibla. Branschen – och det inkluderar även FAR – måste bli bättre på att stötta dem som förbereder sig för revisorsexamen, säger Sara Orback.

Läs mer: 58 peocent klarade revisorsexamen

Läs mer: Vägen till examen – en resa varje revisor måste göra

Taggar: auktoriserad revisor Revisorsnämnden

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp