Revisorns skadeståndsansvar begränsat – tydligt orsakssamband krävs

2 juni, 2014

BDO och Bertil Oppenheimer friades från skadeståndsansvar av Högsta domstolen. Samtidigt underkände domstolen hovrättens resonemang om orsakssamband i Prosolvia-domen. Högsta domstolen har klargjort att revisorernas skadeståndsansvar är begränsat och att grundläggande skadeståndsrättsliga principer gäller.

Tusentals timmar har lagts ner på processen där BDO och revisorn Bertil Oppenheimer stått på ena sidan. Sakfrågan har handlat om ifall en person som genom en kapitalförsäkring förvärvade aktier i bolaget i utbyte mot aktier i ett annat bolag har rätt till skadestånd.

I samband med Prosolviadomen i höstas fick frågan om revisorers skadeståndsansvar nytt bränsle. Hovrätten för Västra Sverige hade utdömt ett rekordstort skadestånd, som tillsammans med ränta och rättegångskostnader hamnade på runt två miljarder kronor. PwC hade överklagat domen till Högsta domstolen, men i väntan på besked om prövningstillstånd träffade parterna en förlikning.

Samtidigt satt Carl-Johan Kjellman, vd för BDO, och Bertil Oppenheimer, revisor och delägare i BDO, och följde händelseförloppet. De var sedan flera år själva involverade i en rättsprocess rörande skadestånd. BDO hade förlorat i tingsrätt och hovrätt, (en domare i hovrätten skiljaktig), men fått prövningstillstånd i HD.

– Det kändes som en tung uppförsbacke i och med att vi förlorat i tingsrätt och hovrätt, så visst var vi oroliga. Inte blev det bättre av Prosolvia-domen, vi kände en rädsla att Högsta domstolen skulle resonera som hovrätten gjort i Prosolvia-fallet. Vår advokat Olof Nilsson på Hamilton advokatbyrå, var däremot inte orolig utan menade hela tiden att vi hade rätten på vår sida, säger Carl-Johan Kjellman.

Sakfrågan i BDO-målet är snårig och juridisk komplicerad. Bertil Oppenheimer hade vid revisionen av bolaget Daydream avvikit från god revisionsed, och därför varnats av Revisorsnämnden. En person ägde genom en kapitalförsäkring aktier i 24h, och efter det omvända förvärvet även i Daydream. Han stämde BDO och Bertil Oppenheimer och hävdade att han lidit en förmögenhetsskada på grund av felaktigheterna i revisionen.

Frågan vandrade genom domstolarna och hamnade slutligen i Högsta domstolen. Parterna var BDO och Bertil Oppenheimer på ena sidan och på andra sidan ett estniskt bolag som övertagit fordran.

– BDO:s ståndpunkt när vi vände oss till Högsta domstolen för att få prövningstillstånd var att personen som hade ett indirekt ekonomiskt intresse genom kapitalförsäkringen inte skulle ha rätt till skadestånd och att det inte fanns ett tillräckligt orsakssamband mellan skadan och revisorns insats, säger Carl-Johan Kjellman.

Högsta domstolens dom ger vägledning för prövningen av frågor som kan uppstå i samband med tvister om skadestånd mot revisorer på grund av bristfällig revision. Carl-Johan Kjellman tycker att det är skönt att rättsläget klarlagts, särskilt med tanke på hur diskussionerna har gått efter Prosolvia.

– Det känns bra att Högsta domstolen inte köper resonemanget som hovrätten hade i Prosolvia, där man hänvisar till det så kallade Landskrona-målet. (NJA  2013 s.145) Högsta domstolen säger ju klart att det måste finnas ett orsakssamband mellan revisorns oaktsamhet och den skada som påstås. De anser inte att det föreligger någon bevislättnad, utan att det är vanliga skaderättsliga principer som gäller, säger Carl-Johan Kjellman.

Högsta domstolen konstaterar att kravet på att granskningen av en årsredovisning ska ske enligt god revisionssed kan skydda den som lägger årsredovisningen till grund för ett affärsbeslut, om det var befogat att fästa tillit till redovisningens riktighet. Däremot är en genom börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens riktighet i allmänhet inte tillräckligt för att en revisor ska kunna hållas skadeståndsansvarig.

Högsta domstolen slog fast att BDO ska få ersättning för sina rättegångskostnader, sammanlagt runt 4,3 miljoner kronor.

– Det är glädjande, men nu börjar nästa process att få tillbaka rättegångskostnaderna. Det känns tråkigt att vinna, men att kanske inte få tillbaka pengarna för att processen drivits av ett processbolag med säte i ett annat land, säger Carl-Johan Kjellman.

Samtidigt finns också en besvikelse hos BDO över hur FAR har agerat.

– Vi har drivit processen helt själva, helt utan stöd från FAR. FAR har inte velat engagera sig under processens gång, men man var snabb att kommentera domslutet så fort det kom och dess betydelse för branschen, säger Carl-Johan Kjellman.

 

Läs även:

”Det har varit en jättejobbig process”

Minskad risk för ny Prosolvia-dom

”En orolig väntan”

 

Text: Charlotta Marténg

 • Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

  9 april, 2021 Nu har Bolagsverket lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar.

  Om Agoy-affären: ”Roligt, efterlängtat och väntat”

  8 april, 2021 "Startup-bolaget Agoy är en typisk uppköpskandidat för Fortnox." Balans har samlat flera röster om affären.

  Affär: Fortnox blir ny storägare i Agoy

  8 april, 2021 Fortnox köper 30 procent av molnbaserade periodavstämningstjänsten Agoy för 18,5 miljoner kronor. ”En struntsumma."

  Experten: 11 frågor och svar om kapitalförsäkring enligt K2 och K3

  6 april, 2021 Therese Hagström, redovisnings­specialist på Deloitte, reder ut vad som gäller.

  ”Kontrollanten och jag hade en bra dialog”

  31 mars, 2021 Jeanette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR, blev kvalitetskontrollerad för första gången i höstas.

  Tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

  30 mars, 2021 Är du Auktoriserad Lönekonsult FAR och ska bli kvalitetskontrollerad? Så kan du förbereda dig.

   Upp