Foto: Getty Images

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019

Om revisorn inte kan få fram tillräckligt med revisionsbe­vis för att kunna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet är RevR 209 tydlig: Revisorn bör i normalfallet avstyrka.

Håkan Malmström, ordförande i FAR:s policygrupp för revision och auktoriserad revisor vid PwC, vill slå ett slag för RevR 209. Alla borde läsa den menar han, för att få en bättre bild av vad förvaltningsrevision innebär.

I RevR 209 3.14 räknas tre frågor upp som revisorn bör ta ställning till innan denne formulerar sitt ställningsta­gande om ansvarsfrihet. (se faktaruta).

– Om revisorn svarar ja på alla tre frågorna ska ansvarsfrihet avstyrkas, säger Håkan Malmström.

Vid utförandet av förvaltnings­revisionen ska revisorn bland annat granska att styrelsens beslut är for­mellt riktiga och inte bryter mot lagar eller instruktioner från stämman, alternativt om det handlar om en ekonomisk förening inte strider mot föreskrifter i stadgarna. Håkan Malm­ström betonar att det inte betyder att en styrelse inte får fatta dåliga beslut, men besluten måste fattas på rätt sätt.

Håkan Malmström. Foto: PwC

– Vid granskningen tittar revisorn på om besluten som styrelse eller vd fattat har orsakat bolaget skada eller om de kan komma att orsaka bolaget skada. Det ska ha skett uppsåtligt eller av oaktsamhet, genom att styrelsen eller vd:n vidtagit åtgärder eller underlåtit att agera och det har lett till att bolaget orsakas skada, säger Håkan Malmström och tar ett exempel:

Ett företags styrelse beslutar om ett väsentligt företagsförvärv, utan att dessförinnan ta fram några be­slutsunderlag och utan att förvissa sig om att det ligger i bolagets intresse. Även om köpet i sig inte behöver innebära att bolaget skadas kan ett sådant förvärv föra med sig skada för bolaget i framtiden. Alltså bör inte revisorn tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

– Det här är ju ett förenklat exempel och många gånger är för­valtningsrevisionen komplex och svår, men just därför är det väldigt viktigt att revisorn utför den omsorgsfullt, säger Håkan Malmström.

Hur ska då revisorn agera om denne inte får tillräckliga revisions­bevis för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet? Praxis från Revisorsin­spektionen och från domstolar ger revisorn möjlighet att varken tillstyrka eller avstyrka, men FAR:s policygrupp för revision anser att i ett sådant läge bör revisorn avstyrka ansvarsfrihet.

– RevR 209 säger att man i normalfallet då ska avstyrka, osäker­heten talar i så fall för att stämman ska hålla dörren öppen för att kunna utreda saken närmare. Genom att avstyrka ger revisorn stämman den bästa vägledningen för dess beslut, säger Håkan Malmström.

Läs mer: Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten reder ut: GDPR – vad händer nu?

20 september, 2019 Sara Orback, föreningsjurist på FAR, reder ut några av de viktigaste frågorna inom GDPR.

Årets framtidsbyrå 2019: Revideco

19 september, 2019 Fem nominerade byråer - men bara en vinnare. Revideco är Årets framtidsbyrå 2019.

Nytt från Akademin belönas med CH Witts pris 2019

19 september, 2019 Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv tilldelas CH Witts pris 2019.

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

17 september, 2019 FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

 Upp