iStock

Revisorer ska inte delta i jaktresor

13 mars, 2017

En revisor ska inte delta i älgjakt, även om den bara är ett inslag i ett större seminarium. Då hotas oberoendet. Det slår kammarrätten fast, efter att PwC:s revisorer överklagat RN:s varningar.

Balans har tidigare berättat om händelserna kring SCA och PwC-revisorerna Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundins deltagande i så kallade jaktresor arrangerade av SCA där PwC var revisorer. Deltagandet i seminarierna med inslag av jakt resulterade i att Revisorsnämnden, RN, varnade revisorerna och ansåg att de riskerat sin opartiskhet och självständighet.

De båda revisorerna överklagade beslutet till förvaltningsrätten, och framhöll dels att resorna var värdefulla för uppdraget, dels att en av ledamöterna i RN varit jävig. Revisorerna sa också att de noga prövat sitt oberoende.

Förvaltningsrätten tog inte intryck av argumenten utan gick på RN:s linje. I sin dom skrev domstolen bland annat att ”transporten med helikopter till och från jaktpasset ger erbjudandet en karaktär av lyx”. Rätten bedömde att Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin åsidosatt sin plikt som revisor och att det gav anledning att ifrågasätta opartiskheten och självständigheten hos revisorerna.

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd och tog upp frågan för omedelbart avgörande. Kammarrätten går på samma linje som förvaltningsrätten.

Kammarrätten anser att deltagandet i jaktaktiviteter anordnade av en revisionsklient har gjort att förtroendet för revisorns förmåga att vara opartisk och självständig har rubbats. Enligt kammarrätten spelar det ingen roll att jakten var ett mindre inslag i seminariet, inte heller har det någon betydelse att revisorerna ansåg seminariet vara till nytta för deras arbete.

”Genom att låta sig bjudas på jakt har omgivningen kunnat få uppfattningen att Anna-Clara af Ekenstams förmåga till objektivitet har hotats. Särskilt höga krav på oberoende måste dessutom ställas på revisorer i större bolag, och i synnerhet på revisorer i noterade bolag. ” skriver kammarrätten.

Kammarrätten anser att revisorns agerande är så klandervärt att denna ska meddelas en varning och överslår därför överklagandet av förvaltningsrättens dom. Därmed står RN:s varningar fast.

Kammarrättens dom: Stockholm KR 7473-16 Dom 2017-03-09

PwC-revisorer varnas av RN (februari, 2016)

”RN:s beslut kan ifrågasättas” (februari, 2016)

PwC överklagar RN:s varning (mars, 2016)

PwC-varning uppe i förvaltningsrätten (oktober, 2016)

Förvaltningsrätten: Rätt av RN att varna PwC-revisorerna (oktober, 2016)

Taggar: PwC revisor

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp