Foto: iStock

Revisorer ska inte delta i jaktresor

13 mars, 2017

En revisor ska inte delta i älgjakt, även om den bara är ett inslag i ett större seminarium. Då hotas oberoendet. Det slår kammarrätten fast, efter att PwC:s revisorer överklagat RN:s varningar.

Balans har tidigare berättat om händelserna kring SCA och PwC-revisorerna Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundins deltagande i så kallade jaktresor arrangerade av SCA där PwC var revisorer. Deltagandet i seminarierna med inslag av jakt resulterade i att Revisorsnämnden, RN, varnade revisorerna och ansåg att de riskerat sin opartiskhet och självständighet.

De båda revisorerna överklagade beslutet till förvaltningsrätten, och framhöll dels att resorna var värdefulla för uppdraget, dels att en av ledamöterna i RN varit jävig. Revisorerna sa också att de noga prövat sitt oberoende.

Förvaltningsrätten tog inte intryck av argumenten utan gick på RN:s linje. I sin dom skrev domstolen bland annat att ”transporten med helikopter till och från jaktpasset ger erbjudandet en karaktär av lyx”. Rätten bedömde att Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin åsidosatt sin plikt som revisor och att det gav anledning att ifrågasätta opartiskheten och självständigheten hos revisorerna.

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten, som meddelade prövningstillstånd och tog upp frågan för omedelbart avgörande. Kammarrätten går på samma linje som förvaltningsrätten.

Kammarrätten anser att deltagandet i jaktaktiviteter anordnade av en revisionsklient har gjort att förtroendet för revisorns förmåga att vara opartisk och självständig har rubbats. Enligt kammarrätten spelar det ingen roll att jakten var ett mindre inslag i seminariet, inte heller har det någon betydelse att revisorerna ansåg seminariet vara till nytta för deras arbete.

”Genom att låta sig bjudas på jakt har omgivningen kunnat få uppfattningen att Anna-Clara af Ekenstams förmåga till objektivitet har hotats. Särskilt höga krav på oberoende måste dessutom ställas på revisorer i större bolag, och i synnerhet på revisorer i noterade bolag. ” skriver kammarrätten.

Kammarrätten anser att revisorns agerande är så klandervärt att denna ska meddelas en varning och överslår därför överklagandet av förvaltningsrättens dom. Därmed står RN:s varningar fast.

Kammarrättens dom: Stockholm KR 7473-16 Dom 2017-03-09

PwC-revisorer varnas av RN (februari, 2016)

”RN:s beslut kan ifrågasättas” (februari, 2016)

PwC överklagar RN:s varning (mars, 2016)

PwC-varning uppe i förvaltningsrätten (oktober, 2016)

Förvaltningsrätten: Rätt av RN att varna PwC-revisorerna (oktober, 2016)

Taggar: PwC revisor

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
ANNONS
Far Online

Han leder Sveriges största startup

3 april, 2020 Med ett egenutskrivet recept tar sig Ola Gunnarsson an rollen som VD för Aspia.

Tänka kundvärde ett måste i konsultens roll  

2 april, 2020 "Redovisnings- och lönekonsulter behöver gå mer mot den coachande rådgivarens roll och fokusera på kundvärdet."

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

 Upp