Sandra Bergström Shutterstock

Revisorer har en viktig roll att fylla

5 juli, 2016

Revisorer har anmälningsplikt om de misstänker mutbrott. Men få anmälningar kommer från branschen. Forskaren Lars Korsell menar dock att man inte ska stirra sig blind på anmälningsplikten utan betonar revisorns förebyggande roll.

Branschens undersökningar om förekomsten av korruption visar på en viss ökad medvetenhet kring mutbrottsproblematiken, men vittnar samtidigt om en fortsatt inställning att korruption är något som drabbar andra. Inte ens eget företag.

– Det är för mycket ”sticka huvudet i sanden” i svenska företag. Företag blir fortfarande förvånade när något händer och efterfrågan på förebyggande konsulttjänster är låg, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY.

Fokus_nr7_infografik2 webb

Erik Skoglund återkommer till den inställning som finns hos flera av dem Balans har intervjuat. Nämligen att en höjd företagsbot skulle kunna påverka förekomsten av korruptionsbrott.

– Det är viktigt med debatt. Inte för att det är något vi önskar, men om fler företag skulle bli granskade och bötfällda enligt UK Bribery Act skulle det säkert sätta fart på debatten. Under hösten väntas besked om utredningen om företagsbot, och om den innebär stora höjningar, kan ju även det leda till en ökad debatt kring frågan, säger Erik Skoglund.

Han menar att den svenska lagstiftningen för svag, och han får medhåll.

– En bra mutlagstiftning finns på plats men Sverige halkar efter när det gäller tillämpningen av lagen. För att Sverige och vårt näringsliv ska vara konkurrenskraftigt krävs att den svenska lagen mot mutor är skarp. Vi måste anpassa oss om vi ska stå oss i konkurrensen, och att bryta mot systemet måste kännas, säger Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot mutor, IMM.

Fokus_nr7_infografik5 webb

Vilken roll spelar då revisorerna i det förebyggande arbetet när det gäller att upptäcka förekomsten av mutor? Klart är att revisorerna har anmälningsplikt om de upptäcker eller misstänker att mutor förekommer, men enligt polisen kommer få anmälningar från branschen.

– Vi skulle önska att revisorerna och redovisningskonsulterna hör av sig till oss och flaggar för att något kanske inte stämmer, även om det inte är tydligt. Om de gjorde det skulle vi kunna gå vidare underrättelsemässigt, vilket vore bättre än att det bara går oss förbi, säger Thomas Palmberg, som arbetar förebyggande inom polisens nationella korruptionsgrupp.

Om revisorn underlåter att anmäla vid misstanke om brott kan hen drabbas av disciplinära påföljder. Men det är svårt att svara på hur vanligt det är.

– Vi har haft ett flertal ärenden om revisorers anmälningsskyldighet enligt 9 kapitlet, aktiebolagslagen. Vi för dock ingen särskild statistik över denna typ av ärenden, säger Adam Diamant chefsjurist på Revisorsnämnden.

Men Lars Korsell, forsknings- och utredningsråd på Brottsförebyggande rådet (Brå) tycker inte att man ska stirra sig blind på revisorns anmälningsskyldighet och huruvida revisorn avslöjar mutbrott. Han menar att det är betydligt viktigare att fokusera på revisorns preventiva roll.

– Att anmälningsskyldigheten finns är bra, men jag tror att den fungerar mer som en trygghet för revisorn. Det blir lättare att säga till klienterna att de måste höja standarden, eftersom det annars kan bli en anmälan, säger Lars Korsell.

Enligt honom är revisorerna en av samhällets viktiga fundament, och revisorerna har en viktig roll i att uppfostra och förmå företagen att göra rätt och bli bättre.

– Det finns fler kontrollsystem än revisorerna, det finns myndigheter som har den rollen. Ett mutbrott kan vara svårt att upptäcka i bokföringen, just eftersom det inte ska upptäckas, och när revisorn gör en anmälan om bokföringsbrott har det nog i många fall gått så långt att det hade upptäckts ändå, säger han.

Lars Korsell konstaterar att en förklaring till att polisen får in ytterst få anmälningar från branschen är att revisorernas möjligheter att upptäcka brott överskattas.

– Det står inte i mänsklig makt att upptäcka vissa av de här brotten för en revisor. Det är ett missförstånd att han eller hon skulle kunna upptäcka det tidigt för att sedan anmäla. Där handlar det om ett förväntansgap, en övertro på vad revisorn kan göra, säger Lars Korsell.

Samtidigt ser han området som ett intressant utvecklingsområde, där det borde ligga i mångas intresse att ta fram instrument för att lättare identifiera korruptionen. Helena Sundén är inne på samma linje.

– Här finns en helt ny marknad som öppnar sig för branschen. Revisorerna skulle kunna arbeta mycket mer på den förebyggande sidan, i stället för att komma in i efterhand. Nu när revisors- och redovisningskonsultrollen är på väg att förändras kanske man även kan utveckla dem för att bidra till att korruption upptäcks. Även om det är en jobbig utmaning som kan innebära att man tappar enstaka kunder, säger hon.

Helena Sundén vill att den kompetens revisorerna och de auktoriserade redovisningskonsulterna har bättre tas tillvara.

– Med tydliga grundläggande kontroller och klara interna riktlinjer och checklistor kring vad man ska göra om man upptäcker något hos kunden så blir det lättare för revisorerna och redovisningskonsulterna att agera, konstaterar hon.

 

Läs hela Balans granskning om mutbrott och korruption:

Mutor – det dolda hotet

Stadig ökning av anmälningar

Löpsedelstestet avskräcker

”Vi accepterar inga övertramp”

Extramaterial

Balans special #3 Mutor och korruption

Taggar: FAR korruption mutor näringslivet revisionsbranschen revisor

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp