Getty Images

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020

Att anamma nya tekniska lösningar är ett måste om revisorn vill hålla sig a jour med samtiden. Det innebär också att revisorns roll är under förändring. ”Finns stor öppenhet kring ny teknik”, säger Frida Pemer, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, vars studie visar att branschen ligger i framkant.

Digitaliseringen har lett till en rad förändringar inom revisorsyrket. Heldigitala uppstickare tvingar branschen att vässa sina erbjudanden för att kunna hålla takten – och för att revisorn ska kunna vara ett med samtiden behöver denne vara positiv till den nya tekniken. Så är det också i mycket stor utsträckning, visar nya studien Enacting Professional Service Work in Times of Digitalization and Potential Disruption.

– Det är spännande att revisionsbyråer har varit så snabba att ta till sig ny teknik. Revisorer har traditionellt inte läst teknik eller varit intresserade av att koda. Därför är det roligt att se att det finns en stor öppenhet att förstå och använda digitala lösningar och att se på yrkesrollen på ett nytt sätt, säger forskaren och studiens författare Frida Pemer.

Frida Pemer. Foto: Handelshögskolan i Stockolm.

Hon är docent på Handelshögskolan i Stockholm, programledare för Accelerating Digital Innovation vid SSE Executive Education, och har forskat i ämnet digitalisering och så kallade professional services i flera år. Resultaten av hennes forskning hittills visar att revisionsbyråer ligger i framkant i dessa frågor, i jämförelse med PR- och kommunikationsbyråer som också ingår i underlaget.

– Något som förvånade mig var att revisionsbyråer har börjat experimentera med nya roller och rekrytera kandidater med annan bakgrund. Man har också hittat sätt att premiera och synliggöra medarbetare som visar intresse för både revision och teknik, fortsätter Frida Pemer.

Hon har totalt intervjuat 50 personer inom professional services. Andelen revisorer som ingår i studien kommer från stora byråer. De har haft råd och möjlighet att investera i medarbetare med bakgrund inom programmering och dataanalys som kan hjälpa revisionsbyråerna – och i förlängningen de digitaliseringstörstande kunderna – att utveckla och anamma techbaserade lösningar och tjänster.

Björn Rydberg är en av dem som har intervjuats. Han är associate partner på EY och ordförande i XBRL Sweden, drivande bakom en ökad standardisering av digital ekonomisk rapportering.

Björn Rydberg. Foto: EY

Vad tror du om slutsatserna, att revisionsbyråer är mer positiva till digitalisering än vad exempelvis PR- och kommunikationsbyråer är?
– Vi vill ligga i framkant i vår bransch, det är inget som började igår, utan det har varit en resa under ganska många år. Det finns stor potential kopplat till de tjänster vi levererar. Våra kunder utvecklas ju väldigt snabbt också, oavsett vad det är för typ av bransch, säger Björn Rydberg och tillägger:

– Det finns en syn på oss revisorer att vi är mossiga och konservativa, men det är tvärtom. Vi har hög kapacitet att jobba kraftfullt med digitalisering.

Enligt studien uppmuntrar byråerna även seniora revisorer att vara med på interna utbildningar inom digitalisering. I början gjorde en majoritet av dessa motstånd, skriver Frida Pemer, för att de inte ville visa att de inte behärskade systemen. Men numera har den inställningen släppt. Att vara så digital som möjligt och att kunna prata AI med kunderna på ett naturligt sätt är A och O, för alla medarbetare oavsett ålder.

Hur tänker du kring de mindre byråerna som inte har de stora aktörernas ekonomiska förutsättningar?
– Som liten byrå behöver man inte vara först på bollen och kan heller inte investera i de dyraste AI-lösningarna. Istället kan man satsa på billigare system, så att man i alla fall är med i matchen. Ett annat sätt kan vara att hitta sin nisch; något särskilt som byrån är bra på, eller att man verkar inom ett visst geografiskt område, svarar Frida Pemer.

Oavsett storlek på byrån är det angeläget att fundera på frågor som; vad finns det för kompetenser internt, vart är branschen och kunderna på väg och vad kan byrån bidra med, fortsätter hon. Kärnpunkten är: Vad är det för kunskap som kommer att behövas i den här nya revisorsrollen för att vara konkurrenskraftig och överleva i en digitaliserad värld?

– Det är också viktigt att tänka på juniorerna. Om AI tar över deras uppgifter, vad ska de göra på byrån under sina första år? Det kommer att krävas arbete för att hitta nya uppgifter till dem. Revisionsbyråerna kommer inte att kunna fortsätta använda juniorerna som de tidigare har gjort, fastslår Frida Pemer.

Taggar: digitalisering revisor yrkesroller

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Välkommet besked om arvs- och gåvoskatt”

  24 september, 2021 Klarläggande besked för branschens rådgivare, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

  WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp