Foto: Getty Images

Revisor som flyttar till Sverige – så blir du auktoriserad

9 juni, 2020

Arbetar du som revisor utomlands och ska flytta till Sverige? Så gör du för att få din auktorisation om du kommer från ett EU- eller EES-land.

Den som har en revisorsexamen eller motsvarande i ett EU- eller EES-land och vill bosätta sig och arbeta i Sverige på permanent basis som auktoriserad revisor behöver inte skriva revisorsprovet. Däremot behöver revisorn fullfölja en muntlig tentamen i sådant som är särsvenskt, som svensk associationsrätt och svensk skatterätt.

Lämplighetsprovet, som den muntliga tentamen kallas, ska alltså säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som auktoriserad revisor. Förfarandet sköts administrativt av Revisorsinspektionen (RI), men själva tentamen utförs av examinator Daniel Stattin, professor i civilrätt, på plats i Uppsala universitet.

– Beslutet om auktorisationen fattas sedan av oss, med underlag från Daniel Stattin. Alla krav och standarder är desamma inom EU och EES och man ska kunna lita på att den grundläggande revisorskompetensen finns, men revisorn behöver addera lagret av förvaltningsrevision i Sverige, säger Anders Ahlgren, chefsjurist Revisorsinspektionen.

Anders Ahlgren. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Under perioden 2015–2019 utförde tio personer lämplighetsprovet. Av dessa hade sju en revisorsexamen från Storbritannien. De övriga tre hade examen från Finland, Island respektive Schweiz.

– Vi fick förhållandevis många ansökningar från Storbritannien i samband med brexit, bekräftar Anders Ahlgren.

RI:s chefsjurist kan inte dra sig till minnes att någon som har ansökt om att få göra lämplighetsprovet inte har lyckats få godkänt på den muntliga tentamen. Men han vill göra ett medskick.

– Lämplighetsprovet genomförs på svenska. Innan du ansöker om att göra det behöver du känna dig säker på att ha sådana språkkunskaper att svaren blir övertygande för examinatorn, understryker Anders Ahlgren.

Läs mer: RI: ”Färre gör lämplighetsprovet efter brexit”

Läs mer: ”Det går att överföra sin auktorisation som revisor från annat land”

Taggar: auktorisation auktoriserad revisor EU lämplighetsprov

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp