iStock

Att ha eller inte ha ansvar – det är frågan för revisorn

15 april, 2017

Att skadeståndshotet mot revisorer har ökat efter en rad uppmärksammade fall är ingen överraskning. Men hur mycket ansvar kan man egentligen utkräva av en revisor?

Frågan om revisorernas skadeståndsansvar är ständigt aktuell och lika hett debatterad. Något även regeringen tagit fasta på. För knappt ett år sedan, i april 2016, kom betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34) som redovisar frågor som rör revisorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.

I takt med stigande skadeståndsanspråk var regeringens initiativ efterlängtat. En revisor kan bli solidariskt skadeståndsansvarig med vd och styrelseledamöter om dessa genom vårdslöshet eller oaktsamhet har medverkat till samma skada. Men i praktiken är det oftast revisorerna som stäms eftersom det ger störst chans att få ersättning.

Det solidariska ansvaret har med åren helt enkelt blivit osolidariskt. Vilket branschorganisationen FAR konstaterade i en debattartikel i Dagens Industri i september förra året. I artikeln med rubriken Minska revisorernas ansvar lobbade FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och dåvarande ordförande Jonas Svensson för att införa proportionellt ansvar, det vill säga, att ansvar utgår från den roll och uppgift som respektive bolagsorgan har.

Den ökade tendensen att stämma revisorer bekräftas av Anders Bergsten, ansvarig för det gruppförsäkringsprogram på Willis Towers Watson som FAR erbjuder medlemmarna.

Anders Bergsten. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Anders Bergsten. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– Den stora skillnaden från tidigare är att man i dag generellt är mer stämningsbenägen. Trycket på rådgivare, revisorer och redovisningskonsulter har ökat i Sverige. Det blir allt vanligare att kunder riktar skadeståndskrav mot dem som lämnat felaktiga råd i sin yrkesutövning, säger Anders Bergsten.

– De nya tekniska hjälpmedlen är effektivare, men det ska gå snabbt och då kan det också gå snett. Allt har blivit mer komplext och därmed ökar risken för att fel uppstår, tillägger han.

Elin Awerstedt. Foto: David Bicho

Elin Awerstedt. Foto: David Bicho

Elin Awerstedt, tvistemålsexpert och partner på Frank Advokatbyrå, håller med men nämner i sin tur även revisorns stundtals orubbliga lojalitet gentemot kunden.

– Min bild är att revisorerna är oerhört måna om sina kunder. Om en kund är missnöjd är det lätt hänt att revisorn säger: ”Jag tar på mig det här”. Många gånger är revisorns lojalitet så stark hos att revisorn inte hinner tänka efter innan hon eller han har tagit på sig ett visst eller allt ansvar. Det är då det kan bli problematiskt, förtydligar Elin Awerstedt.

Texten är en förkortad version av ett längre reportage, som publiceras i Balans nr 5, 2017.

Läs mer: Måste revisorns uttalande om ansvarsfrihet alltid vara binärt?

Läs mer: Kommer revisorns skadeståndsansvar att begränsas?

Läs mer: Sverige behöver en ny översyn av reglerna för revisorns skadeståndsansvar

Taggar: auktoriserad revisor revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp