Foto: iStock

Att ha eller inte ha ansvar – det är frågan för revisorn

15 april, 2017

Att skadeståndshotet mot revisorer har ökat efter en rad uppmärksammade fall är ingen överraskning. Men hur mycket ansvar kan man egentligen utkräva av en revisor?

Frågan om revisorernas skadeståndsansvar är ständigt aktuell och lika hett debatterad. Något även regeringen tagit fasta på. För knappt ett år sedan, i april 2016, kom betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34) som redovisar frågor som rör revisorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.

I takt med stigande skadeståndsanspråk var regeringens initiativ efterlängtat. En revisor kan bli solidariskt skadeståndsansvarig med vd och styrelseledamöter om dessa genom vårdslöshet eller oaktsamhet har medverkat till samma skada. Men i praktiken är det oftast revisorerna som stäms eftersom det ger störst chans att få ersättning.

Det solidariska ansvaret har med åren helt enkelt blivit osolidariskt. Vilket branschorganisationen FAR konstaterade i en debattartikel i Dagens Industri i september förra året. I artikeln med rubriken Minska revisorernas ansvar lobbade FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och dåvarande ordförande Jonas Svensson för att införa proportionellt ansvar, det vill säga, att ansvar utgår från den roll och uppgift som respektive bolagsorgan har.

Den ökade tendensen att stämma revisorer bekräftas av Anders Bergsten, ansvarig för det gruppförsäkringsprogram på Willis Towers Watson som FAR erbjuder medlemmarna.

Anders Bergsten. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

Anders Bergsten. Foto: Sofia Hadjipetri Glantz

– Den stora skillnaden från tidigare är att man i dag generellt är mer stämningsbenägen. Trycket på rådgivare, revisorer och redovisningskonsulter har ökat i Sverige. Det blir allt vanligare att kunder riktar skadeståndskrav mot dem som lämnat felaktiga råd i sin yrkesutövning, säger Anders Bergsten.

– De nya tekniska hjälpmedlen är effektivare, men det ska gå snabbt och då kan det också gå snett. Allt har blivit mer komplext och därmed ökar risken för att fel uppstår, tillägger han.

Elin Awerstedt. Foto: David Bicho

Elin Awerstedt. Foto: David Bicho

Elin Awerstedt, tvistemålsexpert och partner på Frank Advokatbyrå, håller med men nämner i sin tur även revisorns stundtals orubbliga lojalitet gentemot kunden.

– Min bild är att revisorerna är oerhört måna om sina kunder. Om en kund är missnöjd är det lätt hänt att revisorn säger: ”Jag tar på mig det här”. Många gånger är revisorns lojalitet så stark hos att revisorn inte hinner tänka efter innan hon eller han har tagit på sig ett visst eller allt ansvar. Det är då det kan bli problematiskt, förtydligar Elin Awerstedt.

Texten är en förkortad version av ett längre reportage, som publiceras i Balans nr 5, 2017.

Läs mer: Måste revisorns uttalande om ansvarsfrihet alltid vara binärt?

Läs mer: Kommer revisorns skadeståndsansvar att begränsas?

Läs mer: Sverige behöver en ny översyn av reglerna för revisorns skadeståndsansvar

Taggar: auktoriserad revisor revisor

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp