Foto: iStock

”Revisionens samhällsnytta har underskattats”

14 juni, 2016

Nu slår Ekobrottsmyndigheten larm. Aktiebolag som inte har revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

– Jag tror att revisionens samhällsnytta har underskattats, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har utvärderat avskaffandet av revisionsplikten för att se om den inneburit några effekter på den ekonomiska brottsligheten. En granskning av 325 inkomna anmälningar, där aktiebolag funnits med, visar att aktiebolag som avsagt sig revisor i större utsträckning utnyttjas kriminellt.

I sin rapport skriver EBM att 80 till 85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag i dag väljer bort revisor och att risken är större för att dessa bolag används som brottsverktyg då det saknas insyn vad gäller såväl verksamhet och vilka som sitter i styrelsen. EBM konstaterar också att andelen bolag som enbart anskaffats för att begå brott är dubbelt så hög i de fall där man valt bort revisor, jämfört med bolag som har revisor.

– Att små aktiebolag utan revisor används i kriminella syften är ytterst beklagligt. Det riskerar att urholka värdet av aktiebolaget som associationsform, och det vore en stor förlust för tilliten och effektiviteten i näringslivet, säger Dan Brännström.

Rapporten från EBM har lämnats över till Riksrevisionen och EBM varnar också för att bristen på revision i de små bolagen leder till att färre anmälningar om brott skickas in.

– Jag tror att revisionens samhällsnytta har underskattats. Nu har både Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten pekat på negativa konsekvenser av den slopade revisionsplikten. Snart får vi säkert höra liknande från Skatteverket. Min slutsats är att myndigheterna måste vässa sina arbetsmetoder och punktmarkera företag och branscher utan revisor inom synhåll, säger Dan Brännström.

EBM föreslår vissa åtgärder för att komma till rätta med problemet. En av dem är att aktiebolag som valt bort revisorn skulle vara skyldiga att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. ”Redovisningskonsulten skulle då kunna anlitas för att upprätta bokföring för bolaget (frivilligt) samt upprätta ett bokslutsintyg (obligatoriskt).” skriver EBM.

 

 

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult Dan Brännström EBM revisionsplikten

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
Annons
Far Online

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

27 maj, 2020 Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

 Upp