Foto: Getty Images

Rekrytering – utmaning för mindre företag

15 juni, 2021

Mindre muskler men högre krav på produktivitet. Det gör rekrytering särskilt utmanade för mindre företag. Nya värderingar i samhället ger samtidigt nischbyrån en konkurrensfördel.

46 procent, nästan vartannat litet företag, har svårt att hitta rätt personer att anställa. Det framkommer i en studie bland småföretagare som gjordes förra året av Jonas Fasth, universitetslektor på Handels i Göteborg.

Det är framför allt två faktorer som gör rekrytering knivigt för små företag. För det första har de mindre bolagen svårt att nå ut till potentiella medarbetare. De har helt enkelt inte samma resurser att synas som ett stort företag. För det andra har de små företagen ett mycket snävare urval av kandidater att välja bland.

– De små företagen måste ta in medarbetare som kan leverera omgående, säger Jonas Fasth.

Jonas Fasth. Foto: Petter Sand

Paradoxen är att de minsta företagen generellt behöver de duktigaste medarbetarna, men ibland har svårt att matcha de stora bolagen i fråga om nätverk, villkor och lön. Däremot kan man inte slå fast att utvecklingsmöjligheterna skulle vara sämre på mindre företag, menar Jonas Fasth som är forskare, men också något av en ambassadör för de mindre företagen.

– Lärandet som ett litet bolag kan erbjuda slår ut lärandet som du kan får i ett större bolag, säger han.

Större påverkan i mindre företag
På små företag finns det inte utrymme att vara högspecialiserad utan medarbetarna måste vara beredd att göra lite av varje. I kombination med nära relationer och korta beslutsvägar ger det en möjlighet att påverka i företaget.

Alltför nära relationer och otydliga strukturer, som följer av mer informella beslutsvägar, kan också vara en nackdel, så klart. Men totalt sett överväger fördelarna med att arbeta i ett mindre företag, menar Jonas Fasth.

– Av drygt 600 tillfrågade medarbetare i mindre företag var det bara 3 procent som skulle vilja byta arbete om de hade möjlighet.

Samtidigt kan de mindre företagen erbjuda mycket av det som efterfrågas av framtidens medarbetare. I de generationsstudier som görs med jämna mellanrum syns sedan fler år tillbaka en tydlig trend i riktning mot mer värderingsstyrda val. Unga människor vill arbeta i företag som delar deras värderingar och intressen.

FAR-medlemmen Jonny Boström startar egen byrå. Foto: Christian Gustavsson

Jonny Boström (som Balans har följt i lanseringen av egna byrån MoveByNumbers, red.anm.) har med sin smala nisch begränsat sitt urval av potentiella medarbetare. Å andra sidan kan ingen missta sig på att han verkligen brinner för sitt intresse.

– Att ha en tydlig nisch borde kunna öka chansen att nå fram i bruset, säger Jonas Fasth.

Enligt Jonas Fast syns också ett ökat intresse för horisontell karriärutveckling, i motsats till vertikal. I stället för att stiga i hierarkin vill medarbetare lära sig nya saker, och kanske till och med byta karriär en eller flera gånger under ett yrkesliv.

Läs mer: Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

Tidningen Balans har i en serie artiklar följt Jonny Boströms resa mot att starta egen byrå. Det här är den sista och avslutande delen.

Tidigare om Jonny Boströms resa mot den egna byrån:

Läs mer: Steg för steg – vägen mot den egna byrån

Läs mer: Nischbyrån – underutnyttjad framgångsmodell

Läs mer: Steg för steg – nå ut med nischbyrån

Läs mer: Sociala medier – omistligt i marknadsföringen av byråer

Taggar: Jonny Boström rådgivning redovisning starta eget

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp