Foto: Getty Images

Reko 2021 på gång

5 oktober, 2020

Ökat utrymme för medlemsföretagets egna riktlinjer och rutiner samt fler exempel kopplat till lönetjänster. Det är två av nyheterna i Reko 2021.

Reko-standarden gavs ut första gången 2008. Sedan dess har standarden reviderats ett antal gånger, senast 2018, och nu är det dags igen. Sedan våren har en Reko-grupp, bestående av redovisnings- och lönekonsulter samt jurister, arbetat med uppdateringen.

− Reko vänder sig till auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter som är medlemmar i FAR, men även andra medarbetare på företag som är medlem i FAR och som arbetar med redovisnings- eller löneuppdrag, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Camilla Carlsson. Foto: Lieselotte van der Meijs

Den nya utgåvan ska vara tydligare än den förra och några av nyheterna som finns i Reko 2021 är att uppdragsnära rådgivning är en naturlig del vid utförandet av redovisnings- och lönetjänster.

− Konsultens roll går mer emot en rådgivande roll och vi vill ha en tydlig koppling till rådgivningstjänsterna. Därför har vi valt att ha två avsnitt som berör rådgivning, uppdragsnära rådgivning och fristående rådgivning, säger Camilla Carlsson.

I Reko 2021 finns också ökat utrymme för medlemsföretagets egna riktlinjer och rutiner, en tydligare koppling till FAR:s yrkesetiska regler och fler exempel kopplat till lönetjänster. Reko 2021 kan tillämpas redan nu i höst, men ska tillämpas senast från och med 1 januari 2021. Den finns tillgänglig i FAR Online och via far.se.

Taggar: auktoriserad lönekonsult auktoriserad redovisningskonsult FAR reko

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
ANNONS
ANNONS

Obligatorisk digital ingivning av årsredovisning på gång

22 oktober, 2020 Att lämna in årsredovisningen digitalt kommer att bli obligatoriskt. Frågan är när.

Hallå där… Elisabeth Raun – som skrivit om omställningsstödet

22 oktober, 2020 Vad är viktigast att tänka på när det gäller omställningsstödet och när man redovisar det?

Steg för steg – vägen mot den egna byrån

20 oktober, 2020 Jonny Boström har bestämt sig. Med dansen som ledstjärna ska han skapa en ny byrå.

Nischbyrån – underutnyttjad framgångsmodell

20 oktober, 2020 Digitaliseringen kan göra att nischbyrån får det genomslag som den borde inom revisions- och rådgivningsbranschen.

5 tips – så undviker byrån cyberattacker

19 oktober, 2020 Ju mer digitaliserat allt blir, desto större risk för dataintrång. Coronapandemin är inget undantag.

Definitionen av civilrätt problematiseras

15 oktober, 2020 Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt?

 Upp