Foto: Håkan Målbäck, Getty Images

Regler om näringsförbud sammanfattade: ”Bra för revisorer”  

15 juni, 2020

Fackbok om näringsförbud riktad till bland annat revisorer och ekonomer når hyllorna. Balans får en pratstund med författaren Mikael Berglund.

Nya lagen om näringsförbud kom 2014 och motiverades bland annat av att det skulle bli svårare att kunna undgå ett förbud. Den bristfälliga kontrollen hade länge varit ett omvittnat problem och det hade därför funnits ett behov av att effektivisera och förnya lagstiftningen.

Antalet personer som har dömts till näringsförbud har ökat från knappt 200 fall i mitten av 1990-talet till över 1 000 personer årligen under 2010-talet. Ett näringsförbud innebär alltså att företagaren under högst tio år förbjuds att driva näringsverksamhet.

Tidigare har det varit snårigt att leta rätt på uppdaterad information kring näringsförbudslagen. Det var något som Mikael Berglund, docent i processrätt vid Uppsala universitet och professor emeritus i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm, ville ändra på. Nyligen gav han ut Näringsförbud – I svensk rätt, utländsk rätt och Europarätten.

I boken tar han ett konsekvent grepp om näringsförbud och de förändringar som skett i lagstiftningen under senare år. Boken är den första i sitt slag som behandlar näringsförbudsbestämmelserna i svensk rätt, men även kortfattat lagstiftningen i flera andra EU-länder.

– I första hand riktar boken sig till praktiker som behöver få en tydlig överblick och fördjupning inom området. Ekonomer av olika slag, revisorer och andra som är verksamma i näringslivet, säger Mikael Berglund.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Annons
Far Online

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

24 juni, 2020 Torbjörn Westman: Att arbeta i branschen för revisorns roll, kvalitetssäkringen och tryggheten är jäkligt roligt.

 Upp