Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen backar kring 3:12-reglerna

22 mars, 2017

Nu backar regeringen kring de kritiserade 3:12-reglerna. I ett omgjort förslag som ska ut på remiss har flera ändringar gjorts.

Regeringens förslag till nya 3:12-regler har mötts av stark kritik. Något Resultat tidigare berättat om.

När remisstiden gick ut kunde konstateras att flera tunga instanser reagerat på utredningen Översyn av skatteregler för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Bland annat har kritik riktats mot att skatten höjs om förslaget blir verklighet.

Läs mer: 3:12-utredningen: Vinnare och förlorare

Nu har regeringen lyssnat på kritiken. I det förslag som i dag sänds ut på remiss har regeringen gjort en del ändringar. Bland annat sänks inte schablonbeloppet, och inte heller går regeringen vidare med förslaget att höja löneuttagskravet. Även beräkningen av det lönebaserade utrymmet justeras skriver finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund i en debattartikel i DI.

”De förslag som Utredningen om översyn av 3:12-reglerna tog fram skulle slå hårt mot de allra minsta företagens förutsättningar och regeringen har därför på flera punkter justerat förslagen för att säkerställa att det även i fortsättningen finns goda förutsättningar att starta och driva företag i Sverige.” skriver ministrarna i debattinlägget.

Läs mer: 3:12-utredningen: Slopa fyraprocentskravet på delägarna

Enligt det något omgjorda förslaget till nya 3:12-regler föreslås att ägarskiften mellan närstående underlättas. Beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, och kapitalandelkravet utformas som ett nytt tak för det lönebaserade utrymmet. Uppräkningen av sparat utdelningsutrymme föreslås också begränsat, ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs. Regeringen föreslår också att skattesatsen inom gränsbeloppet höjs till 25 procent. Samma som gäller för onoterade andelar.

Reglerna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2018 och ska då tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2017. Om det ska bli möjlighet måste en proposition läggas fram senast nästa höst, så att riksdagen kan fatta beslut om de nya reglerna innan årsskiftet.

Du hjälper väl dina kunder att ligga steget före? Resultat vänder sig direkt till företagaren och förklarar komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Dina kunder får de senaste nyheterna inom skatt, redovisning och andra företagsaktuella ämnen. Det ger dig möjlighet att ge fler och bättre affärsmässiga råd. Som medlem i FAR ger du bort Resultat till ett rabatterat pris. Om du inte är medlem i FAR kan du välja att prenumerera. Läs mer här.

Taggar: 3:12 Magdalena Andersson

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp